Over de zin van Astrologie

astrologoe en esoterie

Wat is het niet? Wat is het wel: verbaas u.

 • Is het een wetenschap? Ja: Het heeft een eigen theorie. Daaruit vloeien uitspraken voort en deze uitspraken kunnen vervolgens geverifieerd worden. Dit proces zorgt ervoor dat de theorie kan worden verfijnd.
 • Vertelt Astrologie wie ik ben? Net zo min als een psychologische test vertelt een horoscoop wie je bent. Nee dus.
 • Wat dan wel? Iemand die ervoor open staat kan veel informatie over zichzelf krijgen via een horoscoop. Deze informatie is echter net zo abstract van aard als die van een psychologische test bijvoorbeeld, Alleen krijgt de persoon in kwestie veel meer, maar doorgaans ook minder gestructureerde informatie.
 • Kun je een voorbeeld geven? Jawel: je krijgt hier gratis informatie waarvan gezegd werd Dit maakt een hele boekenkast met astrologische literatuur overbodig. Zie Gratis Horoscoop
 • Vertelt een horoscoop wat er gebeurt in mijn leven? Nee. De gebeurtenissen in een leven trekt iemand zelf aan. Astrologie is een van de esoterische technieken waarmee iemand de zin van een bepaalde gebeurtenis kan achterhalen.
 • Vertelt een horoscoop wie mijn ideale partner is? Nee. Iedere partner is op een bepaald moment de juiste voor de stap in bewustwording die iemand dan kan doen. Deze partner trekt iemand zelf aan. Een horoscoop geeft aanwijzingen over de zin van een bepaalde relatie.
 • Waarom lees ik deze opmerkingen nergens anders? Er zijn veel manieren waarop astrologische informatie kan worden gebruikt. Hoe iemand die toepast is gerelateerd aan de mate van bewustzijn die iemand heeft.
 • Kun je een voorbeeld geven? Jawel. Stel dat iemand vindt dat alle gebeurtenissen van buiten komen; dat je dat overkomt. Zo iemand zal gaan zoeken naar oorzaken buiten de persoon zelf. Zal de persoon definieren als het product van opvoeding, sociale omstandigheden en erfelijkheid. Iemand met deze instelling zal horoscoopstanden definieren als de oorzaak van de gebeurtenissen in iemands leven.
 • Gebeurt dat veel? Ja, het is de gangbare manier van omgaan met astrologische informatie.
 • En dat is dus fout als ik het wel begrijp. Zo zou ik dat niet noemen. Deze opvatting hoort bij een bepaalde fase in iemands ontwikkkeling. Het is dus niet fout, maar een beperkte visie op het geheel. Een visie die later zal worden bijgesteld. Het is de heersende opvatting in onze cultuur. Hij wordt ook wel wetenschappelijk genoemd.
 • Wie deze wetenschappelijke opvatting is toegedaan heeft dus weinig aan wat u te bieden heeft. Dat is juist.
 • U gaat mij dus niet vertellen wie ik ben. Nee, iemand anders kan u niet vertellen wie u bent.
 • Wat kunt u me dan wel vertellen? Een heleboel. Eerst kan ik u op gestructureerde manier duidelijk maken welke algemene informatie uw horoscoop te bieden heeft.
 • En als ik verder wil gaan? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ik kan u vertellen wat er bekend is over uw Levenstaak .
 • En als ik er niet uitkom wat een gebeurtenis me te zeggen heeft? Dan kan ik u duidelijk maken, welke stappen u op dit moment kunt maken in uw ontwikkeling. Dan wordt al snel duidelijk wat de zin van uw omstandigheden op een bepaald moment zijn.
 • Heeft u hier ook over gepubliceerd? Jawel. Te denken valt dan aan mijn boek over de midlife crisis, het boek Leven kun je leren. en mijn tientallen boeken over astrologie.

  .

  Zoeken op Astroboot

 • Verschillende Blogs

  esoterie de ziel
  December 15, 2012

  Esoterie

  Esoterie nu eens uitgelegd in gewoon Nederlands. In heldere taal dus. En het gaat nog over het gewone leven van alledag ook.

  van ram tot vissen
  December 12, 2012

  Van Ram tot Vissen

  Waar het alllemaal mee begoon. Het boek nu is blogvorm gepubliceerd. Doe er je voordeel mee.

  Sterrenbeelden Psychologisch

  sterrenbeelden Click hier

  sterrenbeelden voor iedereen

  Het sterrenbeeld is een onderdeel van de horoscoop. Het geeft de plaats aan waar de zon staat op het moment van geboorte. Uit dit punt kan veel informatie worden geconcludeerd over de persoon zelf. Dat kan zowel in psychologisch als ion esoterisch opzicht.