astrologie
horoscopen
 

horoscoop


Astrologie algemeen

: Van Ram tot Vissen Astrologie Algemeen editie 2006: volledig herziene uitgave

Met het boek van Ram tot Vissen , Servire, Katwijk, 1981 vestigede ik mijn naam op het gebied van de astrologie. Het behandelt de wes-
terse exoterische variant. Mijn in-
zichten zijn inmiddels verdiept en veranderd. Zo meende ik toen dat psychologische astrologie esote-
risch van aard was.

Nu is het zelf wel een esoterische techniek, maar de psychologische astrologie werkt de standpunten van Ptolomeus uit en is dus exo-
terisch van aard. Ik meende toen nog dat Finicino meer moest wor-
den gezien als bron van de psy-
chologische astro logie, een ver-
gissing zoals ik nu heb geconsta-
teerd bij de uitwerking van mijn eigen astrologische methode.

De exoterische variant is de basis voor iedere vorm van astrologie beoefening, en biedt ook de meest simpele toegang tot dit gebied van menselijke kennis. Vandaar het boek Van Ram tot Vissen.

De uitgangspunten Net als alle wetenschappen heeft de astologie vaste uitgangspunten die dienen om de werkelijkheid in een be-
paald verband te zien. Deze uit-
gangspunten vormen een sluitend geheel, waardoor waarnemingen in een zinvol verband worden ge-
bracht.

NIEUW: BEZOEK het ASTROLOGIE FORUM als u vragen heeft

Tijdschrift Astrologie Compleet van AstroBoot Horoscopen. Schrijf in op het gratis tijdschrift Astrologie CompleetIedere wetenschap gaat uit van een serie vooronderstellingen. Zo gaat de taalkunde er van uit dat er zinnen bestaan in taal. De medische wetenschap gaat uit van de 'wet van oorzaak en gevolg'. Dat wil zeggen dat bepaalde handelingen en omstandigheden heel bepaalde gevolgen hebben. Door dit uitgangspunt vast te houden is bijvoorbeeld ontdekt dat het niet bevorderlijk is voor een goede gezondheid om veel te roken.

Zo werkt de menselijke geest: het begint met een idee. Is dat idee gevonden dan kunnen ervaringen in een geordend verband gebracht worden. Uit dat verband kan een mens dan weer lering trekken. Door die lering worden de oorspronkelijke ideeen bijgeschaafd, waardoor ingewikkelder verbanden kunnen worden gelegd. Dan begint opnieuw de fase van controleren, waarnemen, enzovoorts. Zo groeit het weten van de mens. zelfontplooiing Het belangrijkste uitgangspunt in het astrologisch denken is de stelling dat niets verloren loopt in de kosmos en dat er een verband bestaat tussen al het zijnde. Er zijn mensen die zich kunnen vinden in een dergelijk uitgangspunt en er zijn mensen die er zich niet in kunnen vinden. Zo zijn er wiskundigen en taalkundigen, natuurkundigen en psychiaters. De beoefenaars van deze en alle andere takken van wetenschap voelen zich wel bij de uitgangspunten van hun wetenschap, ze vinden nieuwe uitgangspunten of bevestigen door nauwgezet onderzoek en serieuze waarnemingen de zin van de oude uitgangspunten.

Naast het algemene uitgangspunt, het niet bewijsbare, het intuitieve deel staat een tweede: astrologie berust op waarneming. De zogenaamde astrologische wetten worden gecontroleerd, de veronderstelde werking wordt vastgesteld. Is het niet mogelijk door waarneming vast te stellen wat wordt beweerd, dan wordt die stelling verworpen. Astrologie is dus geen geloof.

Dit schreef ik in 1981, maar al snel bleek dat ik te optimistisch was. Deze stellingen gelden voor mijzelf, maar niet voor de gemiddelde astroloog Normaal worden de stellingen niet gecontroleerd, ze worden als dogmas behandeld; onderzoek is in astrologen kring verdacht en kritische onderzoekers worden geweerd en verdacht gemaakt als personen die DE astrologie in een slecht daglicht willen zetten.

Horoscoop: reactie
At 11-01-2006 11:10 , you wrote:

Onderwerp Re: Betr.: Re: geboortehoroscoop A...
aangezien van de meerdere horoscopen die ik besteld had die van u de enige was die de waarheid op een juiste wijze heeft benaderd ga ik me aanmelden. Tevens zou ik graag voor mezelf een zielshoroscoop willen bestellen.

A.V.
Algemene inlichtingen over de site AstroBoot