Esoterische ontwikkelingspsychologie: Astrologie

Hier leert u voorspellen met astrologie.

Ontwikkeling in de tijd

De esoterische techniek die zich met de tijd bezighoudt is de astrologie. In deze cursus leert u wat de astrologie in het esoterisch kader te berde brengt over de ontwikkeling van de mens.

Astrologie en Cycli

In de natuur nemen we een afwisseling van jaargetijden waar. Die getijden komen met een vaste regelmaat gemeten over meer jaren steeds terug. De natuur is een andere afbeelding van het leven. Het leven zelf speelt zich dus voor ons ook af in steeds terugkerende getijden. Ook aan de hemel kunnen we die getijden waarnemen en wel het meest duidelijk in de maan. Als we de hemel als afbeelding van het leven gebruiken, zijn we op het terrein van de astrologie gekomen.

De maan geeft ons het beeld van wisselende gestalten. Toch weten we dat de maan zelf de maan blijft. De maan is niet pas echt maan bij nieuwe maan of bij volle maan of bij een andere verschijningsvorm. Wel is de maan voor ons alleen waarneembaar in de gestalten. Het leven is voor ons dus ook alleen waarneembaar in gestalten, in vormen. Leven op aarde, leven op het ondermaanse, betekent leven in vormen, leven in gestalten. Iedere vorm heeft zijn eigen kwaliteit, zijn eigen zegging, zijn eigen openbaring van het leven. Iedere gestalte is een afbeelding van een aspect van het leven, zonder het leven zelf te zijn. Als we naar de maan kijken, kunnen we tot de volgende slotsom komen:

Wij kunnen het leven zelf niet waarnemen en zijn dus aangewezen op de ERVARING van het leven. We kunnen het leven alleen ervaren als we het proces van de wisseling van de gestalten volgen. Ervaring zelf is gebonden aan het ondermaanse, aan de aarde dat wil zeggen aan VORM of gestalte. Hoe completer we meegaan met de vormen, hoe completer ervaring, levenservaring, we krijgen.

De gestalten van de maan zijn een houvast bij de studie van het verloop van ons groeiproces, van leven. De gestalten van de maan vertonen een regelmatig terugkerend patroon, een cyclus. Die cyclus gaat van onzichtbare vorm, naar halve cirkel, naar volle cirkel, naar halve cirkel, naar onzichtbare vorm. De namen daarvoor zijn: nieuwe maan, bij onzichtbare vorm; eerste kwartier bij halve cirkel na de nieuwe maan; volle maan bij volledige cirkel en laatste kwartier bij de halve cirkel na de volle maan.

Nieuwe maan De nieuwe maan geeft in haar naam al een aanwijzing. Er ontstaat een nieuwe vorm. Dat is iets wat we herkennen: steeds doen zich nieuwe vormen aan ons voor. Nieuw betekent hier niet: het was er nog nooit, maar toch is er voor de waarneming een nieuwe vorm. De nieuwe maan is onzichtbaar. Dat wil zeggen: de nieuwe vorm is er wel, maar hij kan nog niet worden waargenomen. Er is nog geen licht op de vorm, er is nog geen bewustzijn behalve het abstracte weten. Men zou ook kunnen zeggen: het is nog instinctief, er is nog geen waarneembaar object, het is nog subjectief. Met een ander woord: het is nog spontaan.

Conclusie: HET EERSTE BEGIN VAN EEN NIEUWE CYCLUS IS ONBEWUST, IS SUBJECTIEF, HET IS NOG SPONTAAN.

Dit is en citaat uit het boek dat bij dit onderdeel van de opleiding hoort.

Inhoud Kosten + Duur cursus:

U leert hier voorspellen met astrologie. De cursus is gratis.Wat staat over dit onderwerp nog meer op AstroBoot: typ je zoekwoord of zin in en je weet het.
Google
 
Zoek op AstroBoot www.astroboot.com
Psychologische Astrologie Betrouwbare Horoscoop Horoscopen voor 1.30