.

Astrologie compleet: deel2

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

Psychologische astrologie<

Een van de historische redenen dat de complete astrologie niet is ontstaan ligt bij Dane Rudhyar. Hij was op de hoogte van de gedachten en geschriften van Alice Bailey, maar moest er niets van hebben, zonder twijfel omdat hij beseft heeft dat deze vorm van astrologie zich niet leende voor een flitsend optreden in de wereld. Hij verkoos daarom gesprekken te gaan voeren met Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli en Fritz Kunkel. Deze zag hij als de representanten van "de moderne psyche", zoals hij dat in zijn boek "Astrology and the modern Psyche" beschreef.

Vooral Jung had zijn uitzonderlijke sympathie en Rudhyar heeft er dan ook ongetwijfeld voor gezorgd dat een gedeelte van het gedachtengoed van Jung met psychologische astrologie wordt geassocieerd. Psychologische astrologie opleiding AstroBoot

Het meest opvallende is in dit verband dat het werk van Jung er niet toe heeft geleid dat de astrologische interpretaties veranderd zijn. Het gedachtengoed van Jung blijft daardoor losstaan van de Ptolemaeus astrologie. Dit geldt overigens voor alle astrologen die zich verdiept hebben in een of meer psychologische theorieen. Daarmee heeft de astrologen-wereld m.i. een belangrijke stap gemist.Hoe komt dat?

 

Exoterische of standaardastrologie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
De Wikipedia astrologie
Voor de standaardastrologie bestaat de werkelijkheid uit uiterlijk waarneembare gegevenheden. De exoterisch astroloog verstaat de opmerking "zo boven, zo beneden" als volgt: Voor iedere gebeurtenis hier op aarde en voor iedere karaktertrek van de mens bestaat een daarmee corresponderende stand in de sterren. Wie lang genoeg zoekt, zal bij alles een astrologische stand vinden.

De astroloog die tot deze richting behoort, is van mening dat de horoscoop alle informatie bevat die een mens maar wil vernemen over zichzelf. Hij/zij zoekt dan ook voor alle vragen die worden gesteld een horoscoopstand en vindt daarmee voor zichzelf een bevredigende want "astrologische" verklaring.

Een kenmerkende opmerking voor dit type astroloog luidt; "De horoscoop bevat alle potentie die een mens in zich heeft, geen mens is in staat deze volledige potentie te realiseren." Deze vorm van astrologie ziet het heelal als een astrologische puzzle, d.w.z. berust volledig op het menselijk verstand. En mist daardoor de echte potentie van de westerse astrologie.

astrologie

Lees verder Astrologie compleet, deel3