.

Astrologie compleet: deel2
Psychologische astrologie

Een van de historische redenen dat de complete astrologie niet is ontstaan ligt bij Dane Rudhyar. Hij was op de hoogte van de gedachten en geschriften van Alice Bailey, maar moest er niets van hebben, zonder twijfel omdat hij beseft heeft dat deze vorm van astrologie zich niet leende voor een flitsend optreden in de wereld. Hij verkoos daarom gesprekken te gaan voeren met Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli en Fritz Kunkel. Deze zag hij als de representanten van "de moderne psyche", zoals hij dat in zijn boek "Astrology and the modern Psyche" beschreef.

Vooral Jung had zijn uitzonderlijke sympathie en Rudhyar heeft er dan ook ongetwijfeld voor gezorgd dat een gedeelte van het gedachtengoed van Jung met psychologische astrologie wordt geassocieerd. Een indrukwekkende toepassing heeft met name Liz Greene geschreven in haar boek "relating" . Psychologische astrologie opleiding AstrpBoot

Wat mij het meest verbaast is dat de grondige kennis die Greene heeft van psychologie er niet toe heeft geleid dat haar astrologische interpretaties veranderd zijn. Het gedachtengoed van Jung blijft losstaan van de Ptolemaeus astrologie. Dit geldt voor alle astrologen die zich verdiept hebben in een of meer psychologische theorieen. Daarmee heeft de astrologen-wereld m.i. een heel belangrijke stap gemist en is de psychologische astrologie voor iedere objectieve buitenstaander ver de mindere als het aankomt op psychologisch inzicht, persoonlijkheidsleer en karakterbeschijving.

Exoterische of standaardastrologie

Voor de standaardastrologie bestaat de werkelijkheid uit uiterlijk waarneembare gegevenheden. De exoterisch astroloog verstaat de opmerking "zo boven, zo beneden" als volgt: Voor iedere gebeurtenis hier op aarde en voor iedere karaktertrek van de mens bestaat een daarmee corresponderende stand in de sterren. Wie lang genoeg zoekt, zal bij alles een astrologische stand vinden.

De astroloog die tot deze richting behoort, is van mening dat de horoscoop alle informatie bevat die een mens maar wil vernemen over zichzelf. Hij/zij zoekt dan ook voor alle vragen die worden gesteld een horoscoopstand en vindt daarmee voor zichzelf een bevredigende want "astrologische" verklaring.

Een kenmerkende opmerking voor dit type astroloog luidt; "De horoscoop bevat alle potentie die een mens in zich heeft, geen mens is in staat deze volledige potentie te realiseren." Deze vorm van astrologie ziet het heelal als een astrologische puzzle, d.w.z. berust volledig op het menselijk verstand.

astrologie De astroloog die deze vorm van astrologie beoefent vraagt zich niet alleen af welke astrologische stand correspondeert met een tsunami, nee, hij/zij gaat ook standen bedenken bij "psychologische complexen", zoekt in de horoscoop naar "de schaduw", vraagt zich af waar de ziel in de horoscoop gelocaliseerd moet worden, en spreekt op verheven toon over de "spirituele punten" in de horoscoop. Als deze astroloog hoort van het "collectief onbewuste", dan weet hij/zij direct de plaats in de horoscoop te vinden waar dat zit, hoort hij "reincarnatie", dan gaat hij/zij in de horoscoop de standen aanwijzen waaruit vorige levens geconcludeerd kunnen worden etc. en zeker: Hij/zij zal je vertellen welke levensles jij te leren hebt, want je hebt standje zus en zo in je horoscoop. Wat een geluk dat er astrologen zijn die dit allemaal weten!

Kernwoorden: verklaring, weetjes, multa, kleur: zwart

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.
Astrologie compleet, deel3