.

Astrologie compleet: deel 3

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

Astrologie van de ziel<

In de delen 1 en 2 werd aangeduid wat de gewone Astrologie inhoudt. Andere namen voor gewone astrologie zijn:
  1. westerse astrologie
  2. standaardastrologie
  3. exoterische astrologie
  4. astrologie
  5. .
Naast deze algemeen beoefende en verspreide vorm zijn er nog twee namelijk
  1. Esoterische
  2. Alchemistische
Ze worden hier kort besproken.

Astrologie op zielsniveau

Als het werk van Alice Bailey een ding heeft duidelijk gemaakt dan is het dat astrologie op zielsniveau hemelsbreed verschilt van psychologische astrologie en alle andere algemeen bekende vormen van wichelarij. Alleen al het tijdperspectief van astrologie op zielsniveau is zo verschillend dat er geen brug kan worden geslagen tussen de bekende Prolomaeus wijsheden. Wie op dit niveau wil opereren zal eerst en vooral de de gewone vorm volledig moeten beheersen, aangevuld met alles wat over de menselijke psyche bekend is. De psyche is namelijk niet gelijk aan de ziel; en daar ligt een van de grote problemen.

De psyche kan in kaart worden gebracht via het verstand zoals Freud en Jung zo overduidelijk hebben laten zien. De ziel daarentegen kan alleen worden benaderd via de intuitie en intuitie kan alleen worden ontwikkeld door de persoon die eerst het verstand volledig heeft uit-ontwikkeld. Vandaar het grote belang van de wetenschappelijke methode. Zonder scherp verstand werkt de intuitie niet op betrouwbare wijze, maar worden allerlei vormen van projectie intuitie genoemd.

Op zielsnivevau zijn de volgende begrippen centraal: waarheid, verantwoordelijkheid, harmonie, liefde, betekenis. Alle astrologische associaties moeten worden geherinterpreteerd volgens Bailey, en dat is ook juist gebleken. Om bij voorbeeld "harmonie" een rol te laten spelen bij de interpretatie van de sterrenbeelden ontstaat een compleet ander beeld dan wat gebruikelijk is. Er blijken naast de algemeen bekende karaktertrekken nog twee karakters te kunnen worden verbonden met de afzonderlijke sterrenbeelden. Ik noem de ene de onbewuste persoonlijkheid en de andere het verborgen karakter.

Op dit niveau blijkt ook weldra dat de horoscoop geen enkele informatie bevat over "vorige levens" en evenmin over de ziel. En om een ander voorbeeld te geven: een begrip als "collectief" valt niet in de individuele horoscoop aan te wijzen, maar de astrologie zelf heeft er wel het nodige over te bieden.Kernwoorden: betekenis, weten, multum, kleur: zilver-wit

 

Alchemistische Astrologie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
De derde vorm noem ik "alchemistisch". Deze vorm verwijst naar de "geest" en is dus "spiritueel". Spiritueel in zijn juiste vorm dan welteverstaan, die kan worden gevat in de spreuk" De dingen zijn niet wat ze lijken". Op dit niveau vallen alle puzzelstukjes ineen, want inderdaad de ziel is niet het "hoogste" niveau. Alice Bailey waarschuwt daar uitgebreid voor. De tragiek van een man als Jung is dat hij wel toegang had tot de wetenschappelijke en de spirituele dimensie, maar niet tot de zielsdimensie. Daardoor bleef hij gespleten en is in mijn opvatting als Mozes, die wel het beloofde land mocht zien, maar er geen toegang toe had. De alchemistische astrologie geeft alle antwoorden waar astrologen zo naar smachten als ze terecht worden bekritiseerd door de wetenschap.

De alchemistische astrologie is westerse spiritualiteit. Het voordeel is in dit geval dat de buitengewoon ingewikkelde versie van Alice Bailey in een keer simpel wordt voor wie op dit niveau opereert. Voor velen zal het echter duizelingwekkend zijn te beseffen dat niet alleen "zo boven, zo beneden" geldt, maar ook andersom: Saturnus beinvloedt niet alleen mij, ik beinvloed ook Saturnus om het eens populair astrologisch uit te drukken. En vanuit dat perspectief valt natuurlijk de hele theorie van saturnus als boeman, als schaduw, als beperker, als de schuld van mijn ongeluk wel helemaal weg.

Kernwoord: interactie, wil/doen, servitudo, kleur: roodastrologie

Lees verder Astrologie compleet