Astrologie Elementen
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot. De rode draad in de horoscoop
In het boek Astrologie Leren, deel 1 behandelde ik de 12 letters van het astrologisch alfabet. In Astrologie leren, deel 2, de elementen en kwaliteiten. Wie deze beide onderdelen van de horoscoop begrijpt, kent de rode draad voor de interpretatie.
Astrology a critical review with practical implications

artikelen over Astrology en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Elementen

In de westerse astrologie worden 4 elementen gebruikt. De esotericus beschikt nog over een vijfde elementen. Voor een handzame berekening en duiding ga naar dit adres.

Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuws

Elementen en de bewustzijnsfuncties of "psychologische typen" van Jung.

Er zijn 4 elementen en Jung heeft een theorie ontwikkeld dat er 4 pyschologische typen zouden zijn. Hij poneert daarin dat de menselijke persoonlijkheid kan worden gedfinieerd naar aanleiding van de door hem onderkende psychische functies.
 1. Gewaar worden: het gewaarwordings type.
 2. Denken: het denktype .
 3. Voelen: het voel-type.
 4. Intuitie: het intuitie-type.
De volgende problemen doemen op bij de toewijzing van de psychologische typen aan de elementen:
 1. De elementen uit de astrologie beschrijven temperament-typen, de 4 typen van Jung beschrijven psychische functies. En dat is nogal wat anders.
 2. Jung verdeelde de functies in "rationele""en "irrationele" functies. De reationele functies zijn er om de ervaringen te ordenen en te classificeren. De niet rationele functies nemen waar en ordenen niet; ze oordelen dus ook niet. Rationele functies zijn in het systeem van Jung Denken en Voelen; niet rationele functies zijn gewaar worden en intuitie.
 3. In de astrologische literatuur wordt een ander onderscheid gemaakt: ratio wordt gelijk gesteld aan denken en toegewezen aan het element lucht; ordenen wordt toegewezen aan het element aarde; gevoel aan water en intuitie aan vuur. Er is met andere woorden geen verband tussen de elementen en de psychische functies van Jung.
Conclusie De elementen uit de astrologie leveren een eigen bijdrage aan de kennis over de mens. En de tweede conclusie luidt dat de veelheid aan astrologische boeken waarin Jung en elementen worden gelijkgeschakeld, berusten op een misverstand. Ze laten de eigen bijdrage van de astrologie weg.

 1. Vuur temperament
 2. Aarde temperament
 3. Lucht temperament
 4. Water temperament


Elementen en de oude temperamentenleer.

Het ligt voor de hand om een verband te leggen met de oude temperamentenleer. Het zou mooi zijn als er een een op een relatie bestond tussen
 1. Vuur en het cholerisch temperament
 2. Water en het flegmatisch temperament.
 3. Aarde en het melancholisch temperament.
 4. Lucht en het sanguinisch temperament.
Als dat zo is dan zou aan de hand van de planeten in de tekens direct een uitspraak over iemands temperament gedaan kunnen worden. Met name de zon zou dan een directe aanduiding vormen. De zon wordt immers gezien als het belangrijkste puntje in de horoscoop als het op dit soort zaken aankomt. "je wezen"etc.

Onderzoek

Om uit te vinden of dat zo is en hoe het zit met de temperamenten heeft AstroBoot een doorlopend onderzoek gestart waar iedereen gratis de temperamenttest kan doen.

Tot nu toe [ oktober 2011 ] heeft dat onderzoek het volgende opgeleverd:
 1. Sanguinisch: deelnemers 86: voor de zon Lucht: 24; vuur 28; aarde 16; water 18 [verdere uitwerking op een aparte pagina ]
 2. Melancholisch: deelnemers 111: voor de zon Lucht: 26; vuur 31; aarde 23; water 31 [verdere uitwerking op een aparte pagina ]
 3. Cholerisch: deelnemers 37: voor de zon Lucht: 10; vuur 11; aarde 9; water 7 [verdere uitwerking op een aparte pagina ]
 4. Flegmatisch: deelnemers 55: voor de zon Lucht: 12; vuur 17; aarde 18; water 8 [verdere uitwerking op een aparte pagina ]
Wat wil dit zeggen?

Per afzonderlijk temperament wordt een aparte evaluatie pagina gemaakt. Momenteel zijn er nog te weinig deelnemers om conclusies te kunnen trekken.

wat is astrologie, wat zijn horoscopen, lees hier verder © Dr Martin Boot, 2001 Astrology
 1. zelfkennis
 2. zelfontplooiing
Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuws

Valid XHTML 1.0 Strict