Astrologie en Jung
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Astrologie en Jung

Er bestaat een richting in de astrologie die zich beroept op Jung.

Horoscoop en Jung

In een normale horoscoop uitwerking wordt geen aandacht besteed aan de ing houd van Jung's psychologie.

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

astrologie en Jung

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

 
Zoeken op AstroBoot

Astrologie en Jung

In Mei 1911 schreef Jung aan zijn leermeester freund:

Momenteel houd ik me bezig met astrologie , want astrologie lijkt me onmisbaar voor iemand die de mythologie wil begrijpen. Later berichtte hij aan Freund dat hij al zijn avonden besteedde aan het maken van horoscopen om een aanwijzing te vinden naar de psychologie van de mens." en hij ging zelfs over tot de volgende uitroep: I durf wel te beweren dat er een dag komt dat we zullen ontdekken dat via de astrologie een heleboel kennis over de mens is geprojecteerd op hemellichamen. Om een voorbeeld te geven: de tekens van de dierenriem lijken wel erg op karakterbeelden. Met andere woorden: libido symbolen die de specifieke libido kwaliteit van een specifiek moment laten zien.

Op 6-9-1947 schreef Jung aan de indische astroloog B. V. Raman het volgende : /

Aangezien u mijn mening wilt weten over astrologie, kan ik u mededelen dat ik al meer dan 30 jaar geinteresseerd ben ik deze spcecifieke activiteit van de menselijke geest. Als psycholoog ben ik vooral geinteresseerd in het licht dat de horoscoop werpt op complicaties in het karakter. Wanneer er problemen zijn bij de psychologische diagnose neem ik doorgaans een horoscoop ter hand om een extra standpunt te vinden uit een compleet andere hoek dan de psychologie. En ik moet zeggen dat ik zeer dikwijls heb waargenomen dat de astrologische gegevens licht werpen op bepaalde punten die ik op een andere manier niet zou hebben kunnen begrijpen. Door deze ervaringen ben ik van mening geraakt dat astrologie van bijzonder belang is voor de psycholoog, omdat het een soort psychologische ervaring bevat die wij "geprojecteerd" noemen. Dat wil zeggen dat we psychologische feiten als het ware in de constellaties terugvinden."

Later ging Jung over op een gebied waar hij zijn kennis van astrologie goed kon gebruiken, namelijk de Alchemie. Hij schreef er drie volumineuze boeken over.

Verdere uitspraken van Jung over astrologie

Astrologie is een intuitieve methode net als de I Tjing, geomancy en andere voorspel technieken. Het komt voort uit het synchroniciteitsprincipe. Dat wil zeggen: zinvol samenvallen van gebeurtenissen.

De hemel is in feite het open boek van cosmische projectie. waarin de mythologemen worden weerspiegeld, dat wil zeggen de archetypen.

Astrologie is van bijzonder belang voor de psycholoog omdat het een soort psychologische ervaring bevat, die wij geprojecteerd noemen - dat wil zeggen dat we de psychologische feiten als het ware vinden in de constellaties. Oorspronkelijk werd hier de conclusie uit getrokken dat deze psychologische factoren uit de sterren kunnen worden afgeleid, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar synchronistisch zijn tegenover de sterren. Ik geef toe dat dit een heel curieus feit is dat een bijzonder licht werpt op de menselijke geest.

Voor zover de persoonlijkheid nog slechts potentie is, kan hij transcendent genoemd worden, en voor zover de persoonlijkheid onbewust is kan hij niet worden onderscheiden van alles wat de projectie ervan draagt, namelijk symbolen van de buitenwereld en de cosmos. Deze vormen de psychologische basis van de mens als macrocosms door de astrologische component van zijn karakter.

... de oorspronkelijk chaotische vorm van de constellaties werden gezien als beelden, doordat de mens er archetypen op projecteerde. Dit verklaart waarom astrologen ervan uitgaan dat de sterren invloed uitoefenen. Deze zogenaamde invloeden zijn echter niets anders dan onbewuste, introspectieve projecties van het collectief onbewuste

In een brief aan Hans Bender van 10-4-1958

Het fenomeen astrologie is inderdaad moeilijk te verklaren. In dit geval net als bij alle psychologische vraagstukken is het niet een kwestie van of, of, maar van en en.

astrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids

Valid XHTML 1.0 Strict