Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Astrologie en liefde

Aantrekkingskracht tussen mensen , maar ook de spirituele dimensie van liefde.

Horoscoop en liefde

In de horoscoop vind je doorgaans wel de aantrekkingskracht, maar niet of er sprake is van liefde

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

astrologie en liefde

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

 
Zoeken op AstroBoot
Astrologie liefde en horoscopen

AANTREKKINGSKRACHT TUSSEN MENSEN GEZIEN VANUIT DE ASTROLOGIE.

De androgyne mens is een oud archetype. Het archetype van de mens die probeert wat onbewust is bewust te maken. In de beeldspraak van de alchemisten heette dat o. a. de vereniging van zon en maan, de vereniging der tegendelen. De eerste vorm van aantrekkingskracht komt voort uit de spanning der tegendelen: jij bent wat ik niet ben.

Er zijn echter meer soorten aantrekkingskracht tussen mensen, niet alleen de tegenstellingen. Veel mensen voelen zich juist aangetrokken tot hunsgelijken: ik voel me tot je aangetrokken omdat ik zoveel van mezelf herken.

Een derde vorm is de inspiratie en stimulans: ik voel me tot je aangetrokken omdat je zo speciaal bent, omdat ik zo met je kan lachen, omdat ik zo opknap in je buurt en omdat we zo veel lol hebben samen, kortom: omdat je me inspireert.

Al deze vormen van aantrekkingskracht worden liefde genoemd, het hangt er maar net vanaf wie erbij betrokken is. Hier behandel ik de aantrekkingskracht tussen mensen en de psychische processen die daarbij passen gezien vanuit de astrologie.

Vrijheid / intimiteit

Veel mensen gaan in therapie als ze al dat niet na aandrang van een deskundige, tot de ontdekking zijn gekomen, dan "ze niet goed voor zichzelf op kunnen komen". Voor jezelf spreken, doen wat je voelt, je eigen gang gaan. Het wordt ons als een zeer nastrevenswaardige zaak voorgehouden.

Kiezen is een standaard-onderwerp in groeigroepen. De mensen die een dergelijke groep hebben doorstaan kun je herkennen aan hun veranderde taalgebruik. Ze kiezen nu niet meer iets, bv een taartje of een vriend, neen, ze verklaren op plechtige toon: "Ik kies daarvoor." Ze kiezen opeens voor iets. Ze kiezen voor een taartje. En voldoen met die uitspraak aan een van de dwangmatigheden die onze cultuur ons vandaag de dag oplegt: vrij zijn, je eigen keuzes maken, al was het maar met woorden.

astrologie Tegelijkertijd biedt iedere reclame voor margarine ons het beeld van de ideale relatie vol vertrouwelijke intimiteit. Mensen die geen intieme relatie hebben en daar ook niet flink naar zoeken, worden als een beetje raar beschouwd en toch eigenlijk ook wel als een beetje psychisch ongezond.

En zo streven we dan naar de ideale relatie waarin we totaal vrij kunnen zijn, volstrekt onze eigen gang kunnen gaan en er dus onbewust van uitgaan dat de ander alle compromissen sluit.

Aangezien er maar weinig mensen zijn die zich respecteren en tegelijk alle compromissen voor hun rekening nemen, zitten we met kortademige relaties die duren zolang de fascinatie duurt.

Wij zijn in verwarring: hoe moeten we dit dilemma oplossen? Een eerste probleem bij de aantrekkingskracht tussen mensen hebben we daarmee gevonden. Het zijn de innerlijke conflicten die we zelf hebben, de tegenstrijdige begeerten en behoeften.

Tegenstrijdige behoeften in de horoscoop

De astrologie verdeelt het leven en de psyche van de mens in 12 afzonderlijke delen: de 12 tekens van de dierenriem en de daarmee overeenkomende 12 huizen van de horoscoop.

Iedereen heeft al die 12 psychische principes: iedereen heeft de aandrift om de eigen gang te gaan ( principe 1 ) en samenwerking met gelijken te zoeken ( principe 7 ) bv.

In de horoscoop getekend, vind je 6 principes onder de horizon en 6 erboven. Die liggen precies tegenover elkaar en zijn dan ook elkaars tegenpool: beneden de horizon zijn de ik-gerichte principes en boven de horizon de jij- gerichte principes.

Hier vinden we voor de eerste maal tegenstrijdige behoeften. De opvatting van de astrologie is dat we alle behoeften hun plaats moeten zien te geven. We weten dat dat niet voor 100% lukt. De mens is per definitie uit evenwicht en streeft er steeds naar dat evenwicht tussen de tegenstrijdige behoeften te herstellen.

KIjk hier voor een mooie afbeelding van astrologie en liefde Wil je in een snel overzicht over jezelf voor een gering bedrag vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Je chinese liefdesascendant: Klik hier
  2. Ga naar De liefdeshoroscoop in de astrologie

Valid XHTML 1.0 Strict