Astrologie en psychotherapie

Hoe komt het dat mensen ongelukkig zijn en heeft astrologie een antwoord?

 
image

Astrologie als onderliggende theorie voor het therapeutisch handelen

.

Psychotherapie is gericht op het herstel van vitale krachten, het herstel van levensvreugde. Astrologie is gericht op kennis en eventueel begrijpen. Het ligt dan ook voor de hand dat astrologie wordt gebruikt als kader voor het begrijpen van een bepaalde problematiek waarbij een client een beroep doet op een psycho-therapeut. In de praktijk zijn er drie mogelijkheden waarbij het aandeel van de astrologie als verklarende theorie steeds geringer wordt. In dit eerste artikel beschrijf ik de situatie waarin astrologie de complete verklarende theorie is. In een tweede artikel beschrijf ik de situatie waarin de astrologie als een soort houvast bij de analyse gebruikt wordt en in een derde artikel beschrijf ik een creatief, inspiratief gebruik van astrologie in het psycho-therapeutisch proces. Astrologie en psychologie discussie lees verder

 

Astrologie als omvattende theorie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
Wie astrologie als complete theorie gebruikt gaat van het volgende uit:
  1. De horoscoop beschrijft alle gedrag en ervaring van de client.
  2. De client neemt maar een gedeelte van alle mogelijkheden die in De horoscoop beschreven staan waar.
  3. De astroloog/therapeut heeft de taak de potenties van de horoscoop te openen voor de client en zo een hogere mate van persoonlijke integratie te bewerkstellingen.
  4. Conflictpunten in de horoscoop uiten zich in sociaal psychologische problemen.
  5. De client is niet zelf in staat de verdergaande potentie van zichzelf te ontdekken dat moet door de deskundige gebeuren.
 
image
Voorbeeld
Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze manier van astrologie toepassen in het psychotherapeutisch proces is Glenn Perry [1,2], de president van The Academy of AstroPsychology. In het tijdschrift ISAR, Zomer 2004, pp 51-58 [1] beschrijft hij aan de hand van een gevalsstudie onder de titel "A non-directive Approach to Vocational Counseling in Astrology" hoe deze manier in zijn werk gaat. Hij beschrijft de geschiedenis van een zekere Bob die steeds vastloopt in zijn werk, steeds werk aanneemt dat hij onnoemelijk vervelend vindt, waardoor hij telkens teleurgesteld en zonder energie, fut of levensvreugde maar weer stopt en uitziet naar een ander baantje. Bob ging ervan uit dat de analyse van zijn horoscoop de oplossing voor de problemen zou brengen. Astrologie was zijn laatste redding, hij had namelijk al heel wat beroepsconsulenten versleten. Gelukkig voor Bob was Glenn Perry naast astroloog ook psycho-therapeut.

Een astroloog was immers op zoek gegaan naar het beroepsprofiel in de horoscoop aan de hand van het 6e, 10e huis, de constellatie van de heren, de zon, de planeet die als eerste voor de zon rijst, Saturnus etc. Het zou een advies voor nieuw baantje hebben opgeleverd.

Een kundige psycho-therapeut denkt daar niet aan, maar weet dat de baantjes-vraag slechts een afleidmanoeuvre is voor het echte probleem. Dat probleem hangt samen met een veel voorkomende vorm van zelfboycot, maar laat ik niet mijn verhaal vermengen met dat van Dr Perry.

Het artikel in ISAR is boeiend omdat Perry erin probeert aan te tonen dat astrologie inderdaad de meest ideale theorie is onder het therapeutisch handelen.

Voor zover het over beroepskeuze gaat ziet Perry de volgende conflicten als de bron van de problemen: Onopgeloste autoriteitsconflicten, angst voor mislukking, of schuldgevoel bij slagen die zullen leiden tot een beperkte blik op de eigen beroepsmogelijkheden, gering succes en een algemeen gevoel van onbehagen over wat werd gepresteerd en bereikt. In het artikel associeert Perry alle 5 door mij aan de linkerkant genoemde punten met de beroepskeuze en past ze eveneens toe op een illustratieve gevalsstudie.

astrologie Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids
 
 

Tegenstrijdige behoeften in de horoscoop

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image De astrologie verdeelt het leven en de psyche van de mens in 12 afzonderlijke delen: de 12 tekens van de dierenriem en de daarmee overeenkomende 12 huizen van de horoscoop.

Iedereen heeft al die 12 psychische principes: iedereen heeft de aandrift om de eigen gang te gaan ( principe 1 ) en samenwerking met gelijken te zoeken ( principe 7 ) bv.

In de horoscoop getekend, vind je 6 principes onder de horizon en 6 erboven. Die liggen precies tegenover elkaar en zijn dan ook elkaars tegenpool: beneden de horizon zijn de ik-gerichte principes en boven de horizon de jij- gerichte principes.

Hier vinden we voor de eerste maal tegenstrijdige behoeften. De opvatting van de astrologie is dat we alle behoeften hun plaats moeten zien te geven. We weten dat dat niet voor 100% lukt. De mens is per definitie uit evenwicht en streeft er steeds naar dat evenwicht tussen de tegenstrijdige behoeften te herstellen.

Meer weten: kijk hier eens.