Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Astrologie en zelfkennis

Een eerste stap op weg naar je zelf via astrologie, meer niet.

Horoscoop en zelfkennis

De eerste stap naar bewustzijn is zelfkennis. Een van de mogelijkheden is de gewone astrologie, met name dan de gewone horoscoop kennis.

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

astrologie en zelfkennis

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zelfkennis via je horoscoop en astrologie

Zelfkennis is van groot belang, want luidt de spreuk niet Ken u zelf dan kent u God? En inderdaad de complete astrologie zoals we die nu kennen gaat alleen maar over dit aspect.

Het grote probleem is dat de ontdekkingen die in de psychologie gedaan zijn, niet of nauwelijks werden opgenomen in de gewone astrologische interpretatie.

astrologie

Valkuilen bij astrologie en zelfkennis

Ooit was astrologie een geheime wetenschap, net als rekenen en schrijven. Nu is dat niet meer zo. Algemeen bekend is bij voorbeeld de zogenoemde exoterische westerse astrologie. Dat is een taal die bestaat uit een 50-tal formules. Deze formules kan iedereen toepassen op alles wat langs komt. Je leert dat in een paar lessen als je intelligent bent.

Zo werken astrologen ook: ze halen gratis de astrologische informatie op, claimen dan het alleenrecht erop. Betalen een fors bedrag bij een andere astroloog, om zich "erkend" te noemen. En laten hun klanten dan flink betalen voor iets wat ze zelf ook bijna gratis kunnen krijgen.

Er is niets bijzonders en niets geheims aan. Er is een keur aan mogelijkheden die gratis beschikbaar zijn. Gratis Cursus Astrologie zie hier
Dit is je tweede stap en als je niet geinteresseerd bent in een systematische opbouw, maar alleen in je eigen horoscoop-uitwerking, doe dan de volgende stappen:
  1. gratis horoscoopberekening Begin met je horoscoop te berekenen en bestudeer het gratis rapport erbij
  2. interpreteer je geboortehoroscoop


Je beschikt nu over een paar uitwerkingen van je standaard geboortehoroscoop of karakterhoroscoop. Deze horoscoop bevat een serie beweringen over jou en je karakter. Als je daar zin in hebt kun je die beweringen bekijken en overwegen, want dat is de bedoeling van horoscopen. Niet de horoscoop zegt wie je bent, jij maakt uit wie je bent,

Een aanzetje uit onverdachte hoek kan daarbij wellicht geen kwaad. Meestal zijn mensen namelijk zelf te zeer gespitst op een enkel aspect van hun leven dat op een bepaald moment actueel is, en ze zijn geneigd zich daar compleet of voor een groot gedeelte mee te vereenzelvigen. In een dergelijke situatie kan een horoscoop een ander licht werpen op jezelf en zo een stap vooruit blijken te zijn.

heb je vragen in dit geheel ga dan naar ASTROFORUM en stel deze vragen daar dan hebben anderen er ook nog wat aan

Hier beschik je over de essentie van de informatie die je krijgt van elke willekeurige beroepsastroloog. Dit is stap 2.

Zelfkennis via online horoscoop interpretaties

Wil je in een snel overzicht over jezelf voor een gering bedrag vraag dan de volgende informatie over jezelf op via het overzicht links bij de horoscopen van 1.30.
  1. Je chinese karakterhoroscoop: een complete karakterhoroscoop met voorspelling voor het lopende jaar
  2. Je complete astrologische geboortehoroscoop
  3. Je naamhoroscoop
  4. Je complete numeroscoop
Met deze 4 horoscoop uitwerkingen kun je een flinke tijd toe en in plaats van honderden Euros, kosten ze je slechts € 5.20 in totaal.

Hoe verder

Zelfkennis is van heel groot belang, weten hoe je functioneert, waar in het sociaal functioneren je sterke en zwakke kanten liggen, is van groot belang, maar het is slechts een eerste stap op het pad naar bewustzijn. Naar mate iemand ouder wordt zal de waarheid doordringen dat de zelfkennis van jaren geleden een andere is dan de zelfkennis van nu en dat functioneren van jou toen je twee jaar was heel anders is dan toen je 22 en weer anders bij 32 of 42. Maar jij bent nog steeds jij.

Er is dus iets in jou dat van een langduriger adem is dan je zelfkennis en je functioneren, iets dat niet voorbijgaat om het zomaar eens te zeggen. Dat iets dat niet voorbijgaat dringt langzaam maar zeker tot je bewustzijn door en dat proces is bewustworden.

Zelfontplooiing. Na de kennis komt de toepassing ervan. Kennis zonder toepassing is leeg en verdwijnt na verloop van enige tijd ook weer. Toepassing van die kennis in de praktijk is een proces, een leerproces. Dat leerproces heet zelfontplooiing. Om astrologie te kunnen gebruiken voor zelfontplooing, moet je een stap verder gaan dan wat astrologen aanbieden. Voor astrologie en zelfontplooiing zie hier

Valid XHTML 1.0 Strict