Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.


Astrologie Hemisferen

Voor een afbeelding van de Zodiak . zie hier. Bekijk de afbeelding van de zodiak.

artikelen over Astrology en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Astrologie Hemisferen. Op de afbeelding van de zodiak is een serie cirkels en bollen te zien. Iedereen verdeelt die onbewust van nature in helften in. Deze helften worden hemisferen genoemd.

In de horoscoop interpretatie ziet dat er als volgt uit:

Voor de verdeling Hemisferen Noord/Zuid zie hier

De Oost - west hemisfeer geeft de verdeling weer van het laagste naar het hoogste punt in de horoscoop. Astrologische termen: IC = immum coeli of Nadir [ laagste punt ] en MC = medium coeli [ hoogste punt].
oost-west hemisfeer

Betekenissen verdeling IC Nadir / MC

 1. De Oostelijke hemisfeer beschrijft de processen die samenhangen met ik-gestuurde motivatie. De IC / MC verdeling verbeeldt de processen die samenhangen met de begrippen "ik" en "de ander" als een continuum. Althans dat is de bedoeling. In de astrologische literatuur worden de beide helften doorgaans als absoluut beschouwd. De ontplooiing van het "ik" als "zelfstandig tegenover de ander"dat verbeeldt de oostelijke helft. Wanneer in een horoscoop de meerderheid van de planeten en hemellichamen zich links in de horoscoop bevinden, zegt men dat de nadruk ligt op de oostelijke hemisfeer.

  Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de persoon bij wie deze horoscoop hoort zich met name zal bezighouden met zelf geentameerde projecten en handelingen. Ik-gerichtheid in de zin van "ik"-als motor is het kenmerk van deze persoon volgens de astrologische theorie. Een psychologisch begrip dat hierbij past luidt: de solist. Voorbeelden

  Bach George W Bush Prins Bernhard Prinses Irene
  Theo van Gogh Rita Verdonk Bernard Haitink Beatrix

 2. De Westelijke hemisfeer beschrijft de processen die samenhangen met de ontdekking van de tegenpool, de ander in persoonlijke zin. Wanneer in een horoscoop de meerderheid van de planeten en hemellichamen zich rechts in het vlak bevinden, zegt men dat de nadruk ligt op de westelijke hemisfeer.

  Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de persoon bij wie deze horoscoop hoort zich met name zal bezighouden met de "ander" en ervaringen opdoen via anderen. Gerichtheid op sociale en relationele processen en "aanpassen" is het kenmerk van deze persoon volgens de astrologische theorie. Voorbeelden

  Mussorgski Pieter van Vollenhoven Mellie Uyldert Barack Obama
  Remco Campert Verdi Geoffrey Dean George Bode

Concreet?

Tot zover de theorie. Probleem in de astrologische literatuur is dat het na de theorie ophoudt. Er wordt doorgaans geen vertaling gemaakt naar het gewone leven van alledag. Dat is ook de reden waarom er zoveel klachten zijn over de vaagheid van astrologische uitspraken. Dat verwijt is echter niet terecht aan de astrologie gericht. Astrologen hebben de taak om de theorie om te zetten in concrete en hanteerbare uitspraken.

Mijn bemoeienissen met astrologie gaan juist daarover. Daardoor heb ik veel nieuwe concrete intepretaties gevonden voor bijna alle horoscoop factoren en zeker ook voor de persoon die de nadruk op de ootelijke of westelijke hemisfeer heeft in de horoscoop. Ik publiceer deze nieuwere duidingen echter niet meer zomaar en stel ze alleen ter beschikking aan wie er echt om verlegen zit.

Valid XHTML 1.0 Strict