Beroepsmatig


Wie beroepsastroloog wil worden kan hier terecht voor een uitzonderlijke beroepsopleiding in de meer diepgaande astrologie. Na afloop krijgt u desgewenst een erkennings-certificaat, waardoor u zich kunt vestigen als erkend astroloog. Maar ook wie zich uitsluitend voor eigen spirituele ontwikkeling op wetenschappelijk verantwoorde wijze wil scholen, is hier aan het juiste adres.
 
image

Astrologie Opleiding
Het gaat hier niet om zomaar een opleiding, maar om een uitzonderlijke en ongewone beroepsopleiding.

Ik beschik over een eerste graads onderwijsbevoegdheid in 2 vakkken, uitgebreide ervaring als docent in het middelbaar en hoger onderwijs. Met daarbij tevens therapeutische scholing + jarenlange praktijk. Mijn eigen meesterproef in de astrologie heb ik afgelegd in de 70-er jaren van de vorige eeuw door het schrijven van het handboek Van Ram tot Vissen. Een best seller die tevens in het Duits is verschenen als Das Horoskop.

Hier ben ik echter niet gestopt met me verdiepen in de materie. Daardoor kan ik een opleiding aanbieden die veel verder gaat dan te doen gebruikelijk. Die bovendien berust op een solide wetenschappelijke basis.


De opleiding richt zich niet alleen op personen die zich beroepsmatig willen bekwamen. Maar tevens en vooral op personen die over een solide en betrouwbaar kader willen beschikken voor hun eigen psycho-sociale en spirituele groei en ontwikkeling.

Hierdoor is astrologie nu beschikbaar voor iedereen. En zo hoort het ook, want astrologie is van iedereen. De meeste aandacht wordt besteed aan het maken en duiden van horoscopen. En dat onder leiding van de auteur van 10 boeken over astrologie die dagelijks worden gebruikt door alle bekende [en onbekende ] astrologen in Nederland en Duitsland, zowel op beroeps als amateurniveau, maar ook door psychologen en psycho-therapeuten.

 
image

Curriculum en kosten

Theorie en Kennis

Als online basisboek gebruikt u Gratis Berekenen onder deze link . Hierin vindt u alle berekeningen en alle basisinterpretaties in de ruimste zin van het woord.

Vervolgens bestudeert u de Cursus Astrologie.

Dit gedeelte wordt afgesloten met een tentamen via e-mail.

 
image

Horoscoopinterpretatie in de praktijk
Wie geslaagd is voor het tentamen theorie en kennis wordt toegelaten tot het onderdeel duiden. Daarin wordt het volgende behandeld:
  1. De grote lijn in de horoscoop.
  2. Knelpunten in de horoscoop.
  3. De samenvatting van beide stappen in een persoonlijkheidsprofiel.
  4. De doorgangsfasen in iemands leven zoals verbeeld in de horoscoop.
  5. Het horoscoopconsult.

 
image

Kosten: gratis
De opleiding is gratis. Mijn inspanningen en know how bied ik u gratis aan. Als tegenprestatie verwacht ik dat u zelf actief, enthousiast en met volle inzet de opleiding volgt.
 
image