Beroepsmatig


Wie beroepsastroloog wil worden kan hier terecht voor een gratis complete beroepsopleiding in de algemeen gangbare astrologie. Na afloop krijgt u desgewenst een erkennings-certificaat, waardoor u zich kunt vestigen als erkend astroloog. Maar ook wie zich uitsluitend voor eigen spirituele ontwikkeling wil scholen in de gewone westerse astrologie, is hier aan het juiste adres.
 
image

Astrologie Opleiding


Ik beschik over een eerste graads onderwijsbevoegdheid in de vakkken Nederlands en Duits, uitgebreide ervaring als docent in het middelbaar en hoger onderwijs. Met daarbij tevens therapeutische scholing + jarenlange praktijk. Mijn eigen meesterproef in de astrologie heb ik afgelegd in de 70-er jaren van de vorige eeuw door het schrijven van het handboek Van Ram tot Vissen. Een best seller die tevens in het Duits is verschenen als Das Horoskop.

Astrologische kennis is ruim beschikbaar en zou niet voor enorme bedragen moeten worden aangeboden aan wie zich daarin wil bekwamen. Het is al lang mijn ideaal om een complete opleiding van hoog niveau gratis aan te bieden aan wie daar behoefte aan heeft.


De opleiding richt zich niet alleen op personen die zich beroepsmatig willen bekwamen. Maar tevens en vooral op personen die over een solide en betrouwbaar kader willen beschikken voor hun eigen psycho-sociale en spirituele groei en ontwikkeling.

Hierdoor is de algemeen gebruikte vorm van astrologie met de nieuwe ontwikkelingen als zwarte lichten nu beschikbaar voor iedereen. En zo hoort het ook, want de gewone astrologie is van iedereen. En dat onder leiding van de auteur van 10 boeken over astrologie die dagelijks worden gebruikt door alle bekende [en onbekende ] astrologen in Nederland en Duitsland, zowel op beroeps als amateurniveau, maar ook door psychologen en psycho-therapeuten.

 
image

Curriculum en kosten

Theorie en Kennis

Als online basisboek gebruikt u Gratis Berekenen onder deze link . Hierin vindt u alle berekeningen en alle basisinterpretaties in de ruimste zin van het woord.

Vervolgens bestudeert u de Cursus Astrologie.

De opleiding wordt desgewenst afgesloten met een tentamen via e-mail.

 
image

Horoscoopinterpretatie in de praktijk
Gedurende de opleiding leert u onder andere horoscopen lezen zoals alle astrologen dat doen. U leert onder andere het volgende:
  1. De grote lijn in de horoscoop.
  2. Knelpunten in de horoscoop.
  3. De doorgangsfasen in iemands leven zoals verbeeld in de horoscoop.
  4. Voorspellen zoals astrologen dat doen , met alle bekende technieken
  5. Het beroep in de horoscoop
  6. Medische astrologie
  7. Het horoscoopconsult.

 
image

Kosten: gratis
De opleiding is gratis. U gebruikt intensief alle bronnen die vrij beschikbaar zijn. U heeft dus ook geen extra kostten.
 
image