Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.Artikelen over Astrologie: Dr Martin Boot: Astrologie software: NewComb van Johan Ligteneigen: het meest complete computerprogramma voor klassieke astrologie

In het blad AstroFocus schreef een zekere Jan van der Holst bij zijn afscheid als hoofdredacteur dat astrologie mank gaat aan "een samenhangend theoretisch model". En inderdaad is het zo dat astrologen geen weet hebben van de theorie die de basis vormt waarop astrologie rust. Dat is de reden waarom de leden van de Astrologische Vakvereniging Nederland met hun mond vol tanden staan als hun bloedeigen oprichter een serie zogenaamd sceptische figuren op ze afstuurt die menen door astrologen te kijk te zeten ook de astrologie naar de prullenbak te hebben verwezen. Een koddige vertoning die zich nu al jaren voortsleept. Alle astrologen met hun handen in het haar, kijken snel de andere kant op.
Astrologen weten dus niet wat de basis van astrologie is en hebben daardoor twee keuzes: met volle toewijding, inzet en idealisme onderzoek doen naar wat volgens hen de waarheid is. En die luidt volgens astrologen: "alles wat zich op aarde voordoet is te vinden in een constellatie die zich afspeelt tussen 10 hemellichamen"; de astroloog kan dit met volle toewijding gaan onderzoeken of hij kan zich hullen in een serie nieuwe kleren van de keizer met veel vage praatjes en iedere paar jaar een "nieuwe theorie".

De laatste mode in Nederland, dat grote gidsland als het op geldbuidel-astrologie aankomt, heet heel kenmerkend "Zwarte astrologie" of nog potsierlijker "zwarte lichten astrologie". Zoals van der Holst ook al treffend opmerkte: iedere astroloog verzint een "nieuwe" astrologie en van der Holst noemt deze astro-oprisping dan weer een "nieuwe astrologische theorie". Is het een wonder dat astrologen niet serieus genomen worden?
Naast deze zwarte astrologen zijn er ook witte astrologen. Johan Ligteneigen is er een fijn en inspirerend voorbeeld van. Ik zeg het maar direct: ik heb zelden zo'n perfect werkstuk gezien als zijn astrologie programma NewComb. Wat het programma bevat? Gewoon alles wat je graag zou willen hebben als je dat wilt bestuderen wat gemeenlijk onder astrologie wordt verstaan.

Ik doe een greep: van een radix [geboortehoroscoop] kan de gebruiker van het programma het volgende te weten komen:
 • Declinatie, Vaste Sterren, Ware Maanknoop
 • Rechte Klimming, Spiegelpunten, Midpunten, Planeetknopen
 • Heliocentrische standen, Prominentie
 • Windroos, Oostpunt, Vertex
 • Siderische Zodiak, overige kleine aspecten, reactiepunten, harmonics
 • Planeet-waarden Gorter, Decanaten, Navamsha’s
 • Verhoging en val, Maanparallax
 • Schijnbare/Ware standen

  Voorspellingen kunnen worden gedaan op grond van o.a.

 • Het traditionele systeem van secundaire en primaire directies, nl. 1 dag = 1 jaar. D.w.z. de standen van n dagen na de geboorte vormen de progressieve horoscoop voor het jaar waarin iemand n jaar wordt
 • Tertiaire progressies. Deze optie wordt in Newcomb versie-3 actief. Tertiaire progressies (lees: directies) zijn gebaseerd op tijdsleutels zoals: 1 dag = 1 maand; 1 Maan-omloop = 1 jaar, e.d. Dit soort directies zijn nog nauwelijks bekend in astrologenland, hoe ze ook in hun reclamepraatjes opgeven over hun "vak" en worden beschreven door E.H. Troinski.
 • Solaar horoskoop.
 • Lunaar en alle andere return horoscopen, een zeer welkome functie die doorgaans ontbreekt, maar juist voor de astrologie die verdergaat dan de traditie van groot belang is
 • Bij de aspecten op datum worden alle gangbare aspecten met de radixplaneten, parallellen en overgangen over de Vaste Sterren en intreden in nieuwe tekens berekend.
 • Secundaire horoskoop. In dezelfde progressieve periode vanaf de geboorte draait de Aarde om zijn eigen as. De hoeveelheid aswenteling, omgezet in Sterretijd, wordt toegevoegd aan de ST van de primaire horoskoop en dit vormt de basis van de huizenberekening van de Secundaire horoskoop.
 • Progressies volgens Gorter, d.w.z. CONVERSE directies.
 • Wereldsituatie volgens Gieles.
  Twee belangijke Nederlandse "witte" astrologen - doodgezwegen door de astrologische gemeenschap - Gorter en Gieles worden door Ligteneigen in volle glorie hersteld. Hun werk is nu beschikbaar voor iedereen.

  Horoscoop correctie

  Aangezien de klassieke astrologie vervreemd is geraakt van de theorie waarop de astrologie zelf rust, is bij deze manier van astrologie beoefenen van levensbelang dat de tijden waarop horoscopen berusten tot op de milliseconde nauwkeurig zijn, een afgrijselijk ingewikkeld werk, waarbij het in feite onmogelijk is om geen fouten te maken. Dat geldt niet voor de astroloog die NewComb gebruikt. Johan Ligteneigen heeft een algoritme bedacht waardoor het programma dit werk voor je opknapt. Hier om alleen al is NewComb een must voor alle astrologen die zich willen voordoen als vakbekwaam.

  Vaste Sterren

  Ook ik zelf heb al direct profijt gehad van dit programma. Voor de astrologie die wel de theoretische basis heeft waar de AVN-astroloog eerlijk zegt geen weet van te hebben, zijn de vaste sterren van minstens even veel belang als de planeetastrologie. Bij het uitwerken van deze recensie vond ik de psychologisch/ spirituele interpretatie van een paar vaste sterren, gewoon door te kijken wat NewComb me aangaf over de plaats van deze vaste sterren in mijn eigen radix.

  Astrologie Leren met NewComb: astroloog worden dus

  En of dat alles nog niet genoeg is levert de auteur een uitgebreide handleiding waarin de logica van de berekening recht-toe recht-aan wordt uitgelegd met daarnaast een complete cursus klassieke astrologie, die volledig compatibel is met de dure astrologie opleidingen die elders worden aangeboden. Niet een van deze dure opleidingen levert de volledige technische informatie, laat staan de achterliggende logica. Een echt vakbekwame astroloog zou echter deze kennis als eerste moeten beheersen. Zoals een schoenmaker of huisschilder ook gewoon grondige materiaalkennis moet hebben en niet kan volstaan met foldertaal om zijn vakbekwaamheid te documenteren.
  Johan Ligteneigen biedt de opleiding in de inhoudelijke kant van de klassieke planeetastrologie gratis aan. Dat wil zeggen: wie astroloog wil worden en daarbij een opleiding wil doen die uitstijgt qua astrologische vakkennis boven de door de Nederlandse beroepsverenigingen erkende opleidingen doet er goed aan het programma NewComb te kopen voor € 80,= en daarbij de cursus van Johan grondig door te werken. Wie dat gedaan heeft overtreft in astrologische kennis iedere beroepastroloog in Nederland.
  Astrologie programma Newcomb: je vindt het onder deze link