astrologie zelfbeeld in de horoscoop

astrologie zelfbeeld

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
astrologie zelfbeeld in de horoscoop

Astrologie

flower

astrologie zelfbeeld in de horoscoop

Om te kunnen beantwoorden hoe het zit met het zelfbeeld in de astrologie en de horoscoop moet eerst een omschrijving worden gegeven van het begrip Zelfbeeld. Ruw gezegd is het hoe iemand over zichzelf denkt. In de Energetische astrologie speelt de opvatting dat iemand zichzelf denkt een centrale rol. De basis ervan luidt: Je creeert via je denken jezelf. Anders gezegd: Je bent wie je denkt dat je bent.

Er is echter heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het begrip zelfbeeld en wie zinnig wil schrijven over dit onderwerp moet daar dus melding van maken. Zelfbeeld en identiteit staan met elkaar in verband. Voor het gemak gebruik ik ze hier als een soort synoniemen.

In de psychologie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen zelfbeeld. En wel als volgt:

 • Het persoonlijke zelfbeeld of de persoonlijke identiteit. Op dit gebied heeft met name Erik Erikson baanbrekend werk verricht.
 • Het sociale zelfbeeld of de sociale identiteit.
 • Het culturele zelfbeeld. Op dit gebied heeft met name Amitai Etzioni interessant werk verricht. Maar er zijn er meer.
 • Het nationale zelfbeeld.


Basiscomponenten in het persoonlijk zelfbeeld zijn:

 • Vertrouwen === Wantrouwen.
 • Autonomie === Schaamte.
 • Initiatief/ spontane actie === Schuld.
 • Ijver == minderwaardigheid.
 • Rol-identiteit === rolverwarring.
 • Intimiteit === Isolatie.
 • Zorg voor de komende generatie === stagnatie.
 • Integriteit === Wanhoop.


Zie ook Erik Erikson: Ïdentïty, Youth and Crisis, New York, 1968

De astrologische theorie Als het gaat om astrologie zelfbeeld in de horoscoop heeft de astrologische theorie het volgende te bieden:

Lees het zelfbeeld in cusp 10, het MC of in de plaats van de Alcyone . Bij Alcyone zou het dan gaan om de filosofie van het Christendom dat de mens van nature slecht is en iedereen zou dat als zelfbeeld onbewust in zich hebben.

Het moge duidelijk zijn dat het zelfbeeld zo ongeveer alles bepalend is als het gaat om het verloop van een mensenleven. In de psychologie is er dan ook behoorlijk wat aandacht aan besteed. In de astrologische literatuur wordt zonder enige evidentie een enkel horoscoop puntje aangewezen als de oplossing voor alles. Zonder evidentie, zonder logica en zonder enige verdere discussie.

Zoals steeds als het om serieuze zaken in de Psychologische astrologie gaat ligt er een groot gapend gat tussen wat er algemeen bekend is in de wetenschap en wat astrologen beweren. Ook hier steekt de astrologie heel mager en pover af zoals Dr Jan van Rooij liet zien in zijn boek Astrologie op de weegschaal.

Toch kan een professionele aanpak wel het nodige vinden in de horoscoop als het gaat om het zelfbeeld. En wel op alle onderdelen die werden genoemd. Om echter een serieuze uitspraak over iemands zelfbeeld te doen moet wel de hele horoscoop in de beschouwing worden betrokken en niet een afzonderlijk puntje.

De afzonderlijke thema's Vertrouwen === Wantrouwen. Autonomie === Schaamte. Initiatief/ spontane actie === Schuld. Ijver == minderwaardigheid. Rol-identiteit === rolverwarring. Intimiteit === Isolatie. Zorg voor de komende generatie === stagnatie. Integriteit === Wanhoop. kunnen in de individuele horoscoop eerst en vooral worden opgespoord met de synthetische technieken die ik voorstel bij de uitwerking van de horoscopen hier op bekende personen/ .

Erikson geeft overigens niet een statisch, maar een dynamisch model dat gebonden is aan ontwikkelingsfasen. Toepassing hiervan is nog maagdelijk terrein voor de toepassing in de astrologie, maar het sluit perfect aan bij de door mij ontwikkelde energetische astrologie en de astrologie op zielsniveau. Los daarvan zijn het tevens hoofdthema's in de esoterische psychotherapie. Zie bij voorbeeld Leven kun je leren.

De sociale identiteit of het sociale zelfbeeld zijn eveneens te vinden bij een sythetiserende toepassing van de astrologische informatie. Ingewikkelder wordt de nationale identiteit, terwijl de culturele weer wel past bij de astrologie. Een ruim gebied van serieus onderzoek ligt open voor wie daar interesse in heeft. Voorbeeld

Astrologie zelfbeeld in de horoscoop is dan ook integraal onderdeel van de energetische astrologie van Astrologie Horoscopen .

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.