Astrologisch profiel

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
Astrologisch profiel
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
Astrologisch profiel

Astrologie

flower

Astrologisch profiel

Er zijn 3 varianten van horoscoop uitwerking die astrologisch profiel genoemd worden. De meest voorkomende en tegelijk de minst interessante is de standaard beschrijving van iemands sterrenbeeld. Op basis van de ideeen die er bestaan over Sterrenbeelden kan echter ook een veel uitgebreider profiel worden gemaakt. Daarbij wordt dan niet dat ene punt uit de horoscoop genomen, maar wordt aan alle punten een specifieke waarde toegekend. Dit is de professionele vorm van astrologie bedrijven. Volgens de regels moet namelijk altijd de hele horoscoop in ogenschouw genomen worden voor men een conclusie kan en mag trekken over een persoon.
Van deze professionele variant bestaan twee versies: De traditionele en de wetenschappelijk onderbouwde.

Standaard profiel

Het verschil tussen beide varianten ligt in het uitgangspunt. De ene zegt: ik geef weer wat de astrologische traditie zegt over de betekenis van horoscoop standen en de andere zegt: ik geef weer wat wetenschappelijk de juiste interpretatie is gebleken. De verschillen tussen beide varianten is enorm.
Ik geef hier eerst een uitgewerkt profiel volgens de traditionele opvattingen. Deze opvattingen zijn vastgelegd in de verhandeling van Ptolomeus over astrologie genoemd Tetrabiblios

Astrologisch persoonlijkheidsprofiel van Martin Boot volgens de "trek"-methode uit de psychologie.


De scores werden bepaald door de alle factoren uit de horoscoop te synthetiseren. Zoals noodzakelijk is voor iedere vorm van professionele astrologie.


Totaal Score PersoonlijkheidsProfiel Martin Boot

 1. Logica, encyclopedische kennis, mentale concentratie:     113

 2. Filosofie, Politiek, Religie:                             66

 3. Psychologie, interesse in mensen, literatuur:             164

 4. Poezie, fantasie, fictie:                                 149

 5. Originaliteit, inventiviteit:                             99

 6. Twistziek. Kortaf, besluitvaardig en ongeduldig:          22

 7. Romantisch. Behoefte aan een partner. Snel verliefd:      91

 8. Sexueel aanspreekbaar:                                    77

 9. Toegewijd, gericht op gezin en familie. huiselijk,
    hulpvaardig:                                              114

10. Afstandelijk, koel in persoonlijke relaties, serieus:     41

11. Kinderlijk, vrolijk, gevoel voor humor, uitbundig,
    lichthartig:                                              183

12. Geergerd, agressief, eigenzinnig, bozig, gesloten:        63

13. Ijverig, brengt taken tot een goed eind, geduldig,
    succes door vasthoudendenheid:                            51

14. Dynamisch, energie uitbarstingen, gek op actie,
    uit op opwinding en schokken:                             119

15. Cooperatief, altruistisch, afwachtend,
    kan zichzelf opzij zetten:                                166

16. Loyaal. Vormt sterke banden:                              52

17. Roddel, gezellig, viendelijk, warm, spraakzaam,
    kan moeilijk alleen zijn:                                 154

18. Behoefte aan kalm overleg met zichzelf:                   47

19. Teamspeler, meeloper, maar constructief,
    clubgeest:                                                96

20. Behoefte aan opvallen, status, aandacht, bemoediging,
    wil de baas en leider lijken:                             50

21. Onafhankelijk. Maakt zelf de wet, verdraagt geen
    opdrachten. Pionier. Volgt eigen ingevingen:              71

22. Koppig, onbuigzaam, vasthoudend. Houdt krampachtig
    vast aan gewoonten. Specialist. Control-freak:            71

23. Flexibel, vriendelijk. Past zich aan, behoefte aan
    afwisseling. Creatief, Eclecticus:                        307

24. Expansief. Reislustig. Houdt van avontuur:                43

25. Zwaar op de hand, schuldgevoel, schuw,zelfondermijning:   123

Astrologisch profiel

U ook?

U ziet het, een zeer uitgebreide beschijving met flink wat voltreffers. De tekorten leest u onder commentaar en samenvatting aan de rechter kant van deze pagina. Dit profiel is gratis beschikbaar voor geinteresseerden.

Voor een overzicht van alle pagina's op astroboot die expliciet over Horoscopen zie onder deze link.

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.