Astrologische informatie
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

astrologische informatie

Zelfkennis is het belangrijkste dat je nodig hebt om gelukkig en harmonisch te worden.

Sterrenbeeld

astrologische informatie

Zoeken op Astroboot

Astrologische informatie

Astrologie is een taal en wie die taal beheerst kan hem toepassen op een ander gebied van kennis. Puur astrologische informatie heeft geen betekenis. Er moet een vertaalslag worden gemaakt. Om een vooorbeeld te geven: Op een bepaalde dag geeft een horoscoop de volgende informatie:
 1. Mercurius in Stier Retrograad/Direct vierkant pluto retrograad.
 2. Op zich heeft dit geen betekenis.
 3. Al naar gelang bet gebied waarop het wordt toegepast, ontstaat de betekenis.
Een client kreeg op de dag dat deze stand in zijn horoscoop stond een anonieme dreigbrief die hem poogde te chanteren in verband met een niet bestaande schuld. Vanwege de enorme agressie was de client behoorlijk van zijn stuk en wendde zich tot mij met de vraag wat hem te wachten stond, hoe serieus hij dit moest nemen.

Op dit moment ontstond de inhoud bij deze horoscoopstand. Wat zegt nu de astrologische theorie in verband hiermee?
 1. Mercurius: handel, communicatie, brief.
 2. Stier: geld.
 3. Pluto: schuld, psychologische oorlogvoering, geweld.
 4. Retrogradatie: de persoon die het initiatief neemt, behaalt geen succes.
 5. Vierkant: de persoon die het initiatief neemt, behaalt geen succes.
Anders gezegd: de horoscoop laat de schok van de client zien, laat zien hoe die tot stand gekomen is en geeft als orakel: Geen succes voor de aanvaller.

De raad die hieruit voortvloeit luidt: Neem alle juridische stappen die nodig zijn als verweer op de chantage en ga ervan uit dat de aanvaller geen succes heeft.

En zo pakte het ook uit. De bedreigende partij schrok zich het ongans, toen de politie navraag bij hem kwam doen. Let wel Het is dus niet zo dat de astrologie hiervoor heeft gezorgd. Wie lui achterover leunt in het leven, komt gewoon bedrogen uit.

Toepassing:
Psychologische astrologie . Heel anders wordt de invulling van de astrologische informatie als het gaat om Karakter

Deze stand: Mercurius in Stier vierkant pluto R komt voor in de horoscoop van Gerhard Schroeder

In het algemeen betekent Mercurius vierkant Pluto het volgende:

Moeite met koncentratie en zelfdiscipline in mentale aangelegenheden. Heeft een broertje dood aan langdurige studie en iedereen die probeert hem/haar daartoe te brengen. Kan niet tegen toezicht. Indringende manier van spreken. Slim. Voelt zich niet erg aan anderen verplicht. Neiging tot pessimisme. Nu eens extreem kritisch tegenover anderen dan weer uiterst geduldig en zwijgzaam. onvoorspelbaar gedrag in dit opzicht doet mensen op een afstand blijven. Moedig maar zonder gezond verstand bij het demonstreren hiervan. Onvoorzichtig. Onbeheerst en kan moeilijk verantwoordelijkheid aan. Kan zeer grote beoordelingsfouten maken vooral als het om grote sommen geld gaat. Kan er niet tegen belachelijk gemaakt te worden; dit kan gewelddadige reaktie teweeg brengen. Af en toe geobsedeerd van het streven om andermans leven te regelen. Sluw bij het onderwerpen van anderen; onverdraagzaam. Kan iedereen onder tafel redeneren. Citaat uit Van Ram tot Vissen

Hierbij is geen rekening gehouden met de plaatsing in de tekens van de dierenriem. Wanneer dat wel gebeurt komt daar de volgende informatie bij:
 1. Denken [ mercurius ] draait dwangmatig [ pluto ] om geld. [ stier ].
 2. Het gaat om de knikkers [ stier en leeuw ], niet om de regels van het spel. Dus principes spelen geen rol.
 3. Alles draait om macht. [ vaste tekens ]
een paar anecdotes
 1. In het begin van de eerste legislatuur (1998 tot 2002) bleek dat Schroeder en de minister van financien Oskar Lafontaine verschillende opinies over economische en financiele vraagstukken hadden. Dit meningsverschil werd een machtsstrijd en Lafontaine verliet in 1999 de regering en gaf zijn ambt als partijvoorzitter op. Schroeder volgde hem op.
 2. Schroeders hervormingen werden niet alleen door de CDU maar ook de SPD en de Groenen aan de kaak gesteld, zodat Schroeder meer keren de eenheid van de coalitie door ontslagdreigementen moest waarborgen.
 3. Gerhard Schroeder was een machtspoliticus, die om zijn wil door te drukken bedreigingen tegen zwakkere partners niet schuwde. Tegen Balkenende zei hij bijvoorbeeld in 2002 over de toetreding van Polen tot de EU: "Als Nederland dwarsligt over de toelating van Polen, kijken we jullie honderd jaar niet meer aan".
 4. Zijn bijnaam was der Genosse der Bosse (de kameraad van de bazen), omdat hij als socialist wel erg goede betrekkingen met de grote Duitse concerns onderhield.


Twee soorten informatie
Er zijn twee typen:
 1. Normatieve astrologie
 2. Proefondervindelijke astrologie
Hier liet ik de normatieve variant zien.

Uit de gegeven voorbeelden kan het volgende worden opgemaakt:
 1. Astrologie reikt een soort mal van informatie aan.
 2. Deze informatie moet worden ingevuld aan de hand van een concrete vraag.
Dat wil zeggen: met deze info kan op voorhand geen uitspraak worden gedaan.

astrologie

Vrije wil vervolg

Valid XHTML 1.0 Strict