betekenis al hecka

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
betekenis al hecka

Astrologie

flower

betekenis al hecka

violence, male violence and danger of accident Al Hecka . Betekenis Al Hecka

De naam luidt Al Hecka . De ster bevindt zich momenteel op 24 graden van het Sterrenbeeld Tweelingen . In de oudheid werd de positie genoemd de Zuidelijke Ster bij de Wagenmenner. De overledenen vlogen naar de Elyseische velden, terwijl ze de hoorns van de stier vasthielden. Het Spaanse stierengevecht verwijst hiernaar. Het is een overblijfsel van de oude minoische religie: het moment van de waarheid in het stierengevecht is de overwinning van de dood.

Volgens Ptolemaeus hebben de sterren van Stier de volgende betekenis al naar gelang hun positie in het sterrenbeeld:
 1. Venus en een beetje Saturnus
 2. In de kop [ behalve Aldebaran ] Saturnus en een beetje Mercurius.
 3. aan de punten: Mars.
Volgens Manilius wijst Al Hecka op het gevaar dat de vriendelijke stier zijn ploeg verlaat en dictator wordt. [Astronomica boek 4, p 233 ] In de Kabala combineert stier met de Hebreeuwse letter Aleph en de tarotkaart De magier. Al Hecka op het MC, de ascendant of met gunstige aspecten naar de hemellichamen vereist een transfomationele ommekeer, vooral nu er een verband is met Gemini.

Combinaties met Al Hecka
 1. Zon: achterdochtig, gereserveerd, ijverig, problemen met de gezondheid, [ longen ]. Aanleg voor militaire operaties en strategie, maar bedrog en verraad liggen op de loer. Voorbeelden: John Addey, Che Guevarra , Johnny Hallyday , Michele Laroque , Emmanuel Moire , Tupac Shakur
 2. Maan Twistziek, slechte gewoonten en gezelschap, verdorvenheid. Voorbeelden: Franz Kafka, Louis Tobback.
 3. Mercurius: Kippendrift, zelfzucht, hebzucht, verkwisting, losbandigheid, juridische en zakelijke problemen, huiselijke problemen, scheiding van vrouw en kinderen, ontrouwe vrienden, verlies, armoede. Voorbeelden: Gadaffi, Bob Dylan.
 4. Verdere combinaties kunnen worden opgevraagd Voorbeelden: Venus: Andreas Baader, Fernandel, Lea Manders. Mars: Bernard Barranton, Jupiter Kahlil Gibran, , Saturnus: John Kerry, Herman van Springel, Jim Morrisson , Uranus: Henry Ford , Jomanda , Jo lernout; Neptunus: Kepler, Pieter Menten, Gerard Walschap; Pluto: Edward Geun, Aristoteles Onassis, Melly Uyldert , Dimitri Shostakovich

  MC: Greet Hofmans, Walt Disney . Ascendant: Walter Godefroot , Koningin Juliana, Patrice Allegre
Overzicht van alle Vaste Sterren die behandeld worden op AstroBoot Astrologie en Horoscopen zie Overzicht betekenis Vaste Sterren

Uitgewerkte Horoscopen

Ook de uitwerking van concrete horoscopen behandel ik vanuit mijn opvattingen aangaande astrologie en horoscopen. Daardoor onderscheiden zich deze uitwerkingen van gewone horoscopen. Inhoudelijk gezien zijn er 3 soorten horoscopen:

 1. De Geboortehoroscoop of Karakterhoroscoop .Hierin beschrijf ik hoe het energetisch patroon volgens de astrologie is opgebouwd. Daarbij komt tevens aan de orde waar de punten liggen waar de energie niet gemakkelijk stroomt en wat er aan kan worden gedaan om de stroom weer goed op gang te brengen.
 2. Prognose horoscoop Alles ontwikelt zich in cycli, in energetische cycli. Deze uitwerking beschrijft in welke fase van ontwikkeling iemand zich op dit moment bevindt en wat hem/haar daardoor te wachten staat. Dit in analogie van het boek over de Midloife crisis.
 3. De Liefde- of relatiehoroscoop . Hiervan bestaan 2 typen: de interactie-horoscoop: die beschrijft hoe twee of meer mensen op elkaar reageren. Wat ze in elkaar oproepen. Interactieve energie-uitwisseling dus. En de relatiehoroscoop. Die beschrijft wat de relatie zelf inhoudt aan energetische potentie. Dit naar analogie van mijn boek Astrologie en Liefde.

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.