Astrologie voor iedereen: gratis.

Is het de moeite waard?

 Waar gaat deze cursus over?
Ik bied hier 2 mogelijkheden:
 1. Astrologie als gids bij de eigen innerlijke ontwikkeling en spirituele groei.
 2. Astrologie zoals die normaal wordt aangeboden.
 3. Beide mogelijkheden bied ik gratis aan.
image

studiemateriaal voor deze cursus
 1. Basiscursus astrologie met gratis e-boek.
 2. De persoonlijke groei variant wordt dan gratis per individu behandeld. Bij deze vorm is de rest van het studiemateriaal facultatief.
 3. Wie de gewone astrologie wil beoefenen, bestudeert het studiemateriaal en legt daar een examen over af, waarna de gratis module horoscoop duiden volgt.
 4. Mijn kijk op astrologie
 5. Wat is astrologie: misverstanden over astrologie en Horoscopen
 6. Oorsprong astrologie
 7. Astrologie in de praktijk
 8. Misbruik astrologie
 9. psychologische astrologie
 10. Astrologie Eysenck
 11. astrologie Compleet
 12. astrologie onzin
 13. nut van astrologie
 14. Astrologie in het dagelijks leven
 15. Bronnen Astrologie
 16. astrologie Midhemel
 17. astrologisch relatieprofiel
 18. Betekenis maansverduistering
 19. Astrologie als model
 20. Normatieve Astrologie
 21. Proefondervindelijke Astrologie
 22. Astrologische informatie
 23. Astrologie en vorige levens
 24. Astrologie en Karma
 25. Astrologie en de Bijbel
 26. Astrologie en Jung
 27. Jungiaanse Astrologie
 28. Humanistische Astrologie
 29. Onderzoek Astrologie
 30. Wat is karma?
 31. Astrologie als taal
 32. Astrologie Algemeen
 33. Astrologische kennis
 34. Astrotest van Skepsis
 35. Esoterische Astrologie
 36. vaste Sterren
 37. astrologie geboortetijd
 38. astrologie correctie geboortetijd
 39. Kwaliteiten of Kruizen
 40. Vuur temperament
 41. Aarde temperament
 42. Lucht temperament
 43. Water temperament
 44. Hoe werkt astrologie
 45. Grenzen van de astrologie
 46. astrologie en spiritualiteit
 47. astrologie en vrije wil
 48. astrologie en liefde
 49. astrologie en hulpverlening
 50. astrologie en Kerstmis
 51. Siderische astrologie
 52. Energetische astrologie
 53. Astrologie en Psychologie
 54. Astrologie en Persoonlijkheidsleer
 55. Astrologie Extravert
 56. Astrologie Introvert
 57. Astrologie Neuroticisme
 58. Astrologie en Psychotherapie
 59. Astrologie en Bewustzijn
 60. Omgaan met Astrologie
 61. Astrologie als alibi
 62. Astrologie en Geluk
 63. Astrologie en Zelfkennis
 64. Astrologie en Cynisme
 65. Astrotherapie
 66. Astrologie en Kritiek
 67. Exoterische Astrologie
 68. Spirituele Astrologie
 69. Klassieke Astrologie
 70. Geschiedenis astrologie
 71. Arabische astrologie
 72. Geschiedenis astrologie in vogelvlucht
 73. Medische astrologie
 74. Graden Ram Medisch
 75. Graden Stier Medisch
 76. Graden Tweelingen Medisch
 77. Van Ram tot Vissen
 78. De dierenriem
 79. Hemisferen
 80. Kwadranten
 81. Astrologie Software: het programma StarSymphony
 82. Astrologie Opleiding Beroepsastroloog
 83. Cursus Praktische Astrologie
 84. Cursus Astrologie
 85. Astrologie geschiedenis: online boek
 86. Financiele Astrologie: Beleggen met astrologie

 
image

Astrologie als wetenschap
Wil iets een wetenschap zijn dan moet het kunnen beschikken over een serie uitgangspunten die toetsbaar zijn aan de werkelijkheid om ons heen; de bedoeling is dat zo de kennis toeneemt over die werkelijkheid. Daarnaast moet wetenschap beschikken over een haar eigen logica en logische opbouw.


Astrologie beschikt over de eigen logica en die is heel simpel uit te leggen. Ook zijn er in de literatuur voorstellen gedaan om ook een serie toetsbare uitgangspunten te formuleren. Zie voor een verdere invulling Astrologie fundamenteel en Energetisch 
image

Astrologie is een taal waar je goed gebruik van kunt maken
Dat astrologie als wetenschap nog in de kinderschoenen staat wil niet zeggen dat je er niet erg veel aan kunt hebben. Juist doordat de kennis alle eeuwen steeds herhaald is kan hij worden samengevat op simpele wijze en kan worden uitgelegd wat je er aan kunt hebben in je dagelijks leven. Dat ga ik hier ook doen. Met name voor het volgende kun je de astrologische kennis gebruiken:
 1. Orde aanbrengen in je ervaringen door het gebruik van de astrologische logica en symbolen.
 2. Gebeurtenissen in je leven begrijpen door het gebruik van de astrologische logica en symbolen.
 3. Jezelf en de mensen om je heen leren begrijpen door het gebruik van deze logica en symbolen.

 
image

Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image