Energetische Astrologie

De nieuwe astrologische interpetatie en horoscoop duiding door Dr Martin Boot.
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
Energetische astrologie

Astrologie

flower

Energetische astrologie

In de gangbare literatuur wordt weinig aandacht besteed aan de energetische astrologie. Dat is verbazingwekkend. Het komt wellicht doordat men teveel ervan uitgaat dat Astrologische informatie net zoiets moet zijn als natuurkundige. In feite slaat een dergelijke opvatting de plank mis. Astrologie geeft informatie over de ontwikkeling van de mens als "geestelijk" wezen, als complete entiteit.

Voorbeeld Een praktische toepassing hiervan is te vinden in mijn boek Midlife Crisis . Ik betoog daarin dat om het 40e jaar de ontwikkeling van de mens zich op een dieptepunt bevindt en laat zien hoe de inhoud van die levensfase kan worden afgelezen aan astrologische informatie.

Het boek verscheen in 1989 en momenteel [ 2011 ] wordt in recent psychologisch onderzoek de juistheid van de inhoud van het boek bevestigd.

Ik kon tot dit inzicht komen doordat ik de astrologische informatie niet opvatte als natuurkundige of sterrenkundige feiten, maar als symbolen voor energieen. Ik gaf daarmee een concrete uitwerking van de energetische astrologie. Een uitwerking die over echte mensen gaat en ook nog eens ter zake doet.

Gezond zijn, gezond blijven Een diepgaande inleiding in de energetische astrologie geeft de cursus "gezond zijn gezond blijven". Een van de lessen in die cursus gaat expliciet over de energetische kant van gezondheid.

Citaat

Zo binnen, zo buiten

Hier ontdek je een belangrijk gedeelte van de algemene wet die het leven beheerst: alleen als uiterlijke en innerlijke omstandigheden vergelijkbaar zijn, functioneer je goed. Ofwel: als je energie├źn uit de buitenwereld aantrekt die niet bij jezelf passen, dan is de kans groot dat je ziek wordt. Zo boven zo beneden zegt de Westerse mystiek, maar evenzeer geldt: zo binnen, zo buiten. Einde Citaat


De cursus bestaat uit 12 lessen die per e-mail worden toegezonden en kost slechts € 125,= , inclusief begeleiding. Deze cursus bestaat als sinds 1987 en heeft tot nu toe ruim 5000 deelnemers gekend.

Uitgewerkte Horoscopen

Ook de uitwerking van concrete horoscopen behandel ik vanuit mijn opvattingen aangaance de energetische astrologie. Daardoor onderscheiden zich deze uitwerkingen van gewone horoscopen. Inhoudelijk gezien zijn er 3 soorten horocopen:

 1. De Karmische horoscoop. Dit is de nieuwste uitwerking, c.q. toepassing van de astrologische taal. De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:
  • Wat voor soort leven wordt dit?
  • Wat is de opgaaf van dit leven?
  • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
  • Persoonlijkheidskenmerken.
  • Waar liggen de onevenwichtigheden?
  • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
  • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
  • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
  • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
  • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?
 2. De Geboortehoroscoop of Karakterhoroscoop .Hierin beschrijf ik hoe het energetisch patroon volgens de astrologie is opgebouwd. Daarbij komt tevens aan de orde waar de punten liggen waar de energie niet gemakkelijk stroomt en wat er aan kan worden gedaan om de stroom weer goed op gang te brengen.
 3. Prognose horoscoop Alles ontwikelt zich in cycli, in energetische cycli. Deze uitwerking beschrijft in welke fase van ontwikkeling iemand zich op dit moment bevindt en wat hem/haar daardoor te wachten staat. Dit in analogie van het boek over de Midloife crisis.
 4. De Liefde- of relatiehoroscoop . Hiervan bestaan 2 typen: de interactie-horoscoop: die beschrijft hoe twee of meer mensen op[ elkaar reageren. Wat ze in elkaar oproepen. Interactieve energie-uitwisseling dus. En de relatiehoroscoop. Die beschrijft wat de relatie zelf inhoudt aan energetische potentie. Dit naar analogie van mijn boek Astrologie en Liefde.

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.