Dr Martin Boot

Esotericus

Een van de gebieden die mijn interesse heeft is het functioneren van de ziel. Het verband tussen de psyche als drager van menselijke eigenschappen en talenten en het onvergankelijke van de mens. Daarbij ben ik niet gesteld op theorie om de theorie, omdat de werkelijkheid van alledag steeds alle theorieen overtreft.

Naast de psychologie en de psychiatrie moet ik me daarom bezighouden met de nog niet officiele wetenschap. Ik heb geen afkeer van wetenschap en huil niet mee met de elfjes en kabouters in het bos die beweren dat de mens zich verheven moet achten boven zijn eigen denken. Ik werk liever met alle vermogens, die immers alle ook weer hun eigen tekorten hebben.

Alle esoterische wetenschappen hebben ook hun eigen beperktheden; het zijn immers allemaal voortbrengselen van de menselijke geest, die nu eenmaal de formidabele omvang van een kriebelende mier heeft. Astrologie is blijven steken in de fase van de theorie, net als numerologie, de tarot komt nog het dichtstbij de werkelijkheid van alledag, net als de dromen.

Wie een alibi zoekt voor het leven van alledag, wie zich verheven acht boven het wassen van de vaat, is bij mij aan het verkeerde adres. Wie meent dat spiritualiteit ver verheven is boven het mesten van de groententuin in het najaar eveneens.

cyclus analyse

Astrologie en Karakter

De radix, zoals de geboortehoroscoop ook genoemd wordt, is het belangrijkste gereedschap van de astroloog. Je zou dan denken dat er in al die jaren dat astrologen mogen beschikken over de aanwijzingen van de astrologie, diepgaand en toegewijd onderzoek gedaan zou zijn naar hoe je deze aanwijzingen moet vertalen naar de karaktereigenschapen van concrete mensen.

Toen ik mijn boek Van Ram tot Vissen publiceerde was ik nog de naieve overtuiging toegedaan dat dat ook gebeurde. Dat boek heb ik opgezet via de zogenoemde empirische cyclus: bekijk de theorie en ga in de concrete praktijk na wat er van klopt. De aanleiding om dat zo te doen was de ontdekking dat interpretatie die de gangbare astrologische opvattingen over de betekenis mijn eigen horoscoop heeft, grotendeels niet klopt. De grootste fouten uit de gewone standaard opvattingen van astrologen heb ik in dat boek gecorrigeerd met de bevindingen die ik uit onderzoek voortkwamen.

Mijn specialisme in dit opzicht is de toepassing van astrologie in de psycho-therapeutische praktijk, waarover ik ook verschillende publicaties het licht heb doen zien. Het gevolg daarvan weer is een doorlopend proces van verfijning en toespitsing van de interpretatie der verschillende horoscoopstanden. Het is dan ook geen toeval dat de helderheid van mijn horoscoop interpretaties steeds wordt geroemd. Het is daarmee ook zo dat ze afwijken van wat de astroloog te bieden heeft.

 

De Radix-horoscoop van Astroboot Horoscopen

beschijft je karakter volgens de maatstaven die uit mijn doorlopend onderzoek zijn voortgekomen. Al ruim 25 jaar bevestigen de gebruikers van deze horoscoop dat hij 90 tot 95 % herkenbare en juiste informatie geeft. Als je alles behoedzaam bestudeert, heb je een belangrijke stap gezet op de weg naar een leven met meer succes, geluk en liefde, want geluk en liefde begint met een grondige zelfkennis.

aandelen beleggen

beleggingsfonds azie