geboortehoroscoop geboortehoroscoop

 
karakterhoroscoopGeboortehoroscoop of Karakterhoroscoop

Geboortehoroscoop pakket: click op het plaatje als je een vergroting wilt.

De geboortehoroscoop wordt ook karakterhoroscoop genoemd omdat in deze horoscoop je karakter wordt beschreven. Het is nog steeds een van de grote wonderen van de menselijke geest dat hij ontdekt heeft dat er een verband bestaat tussen karakteigenschappen en het moment van geboorte. Dat geldt niet alleen voor het moment astrologisch gezien, maar evenzeer voor de numerologische betekenis van je verjaardag.

Karaktereigenschappen en onderzoek naar horoscoopstanden

Er is veel onderzoek gedaan naar de trefzekerheid van astrologen als het aankomt op karakterbeschrijving en ook andersom van karakterherkenning. Kunnen astrologen de juiste horoscoop vinden als ze een uitgebreide karakterbeschrijving van iemand voorgelegd gekregen hebben?

Dat is een vraag die over de hele wereld gesteld werd in onderzoek naar het vermogen van astrologen om horoscopen te duiden. Zo nodigde de stichting skepsis de top van de AVN, de meest agressieve beroepsvereniging van astrologen in Nederland, uit voor deze test van vakbekwaamheid; de astrologen waaronder de voorzitster van de club waren vast overtuigd dat ze op grond van de geboortehoroscoop 100% correct karakters konden beschrijven en herkennen; een peuleschil zou de test zijn voor ze.

Maar de uitslag was zoals bij alle andere onderzoeken over de hele wereld rampzalig voor de deelnemende astrologen: Van een dergelijke begaafdheid is bij astrologen dus geen sprake. Het is bewezen dat astrologen niet in staat zijn een correcte karakterbeschrijving te maken met hun astrologische formules, ook de voorzitters van de grote astrologische verenigingen en de schrijvers van boeken over horoscoop duiden kunnen dat niet.

Een horoscoop gemaakt door astrologen kent een paar voltreffers en daarnaast vaagheden en missers. Wil je de info die je bij beroepsastrologen krijgt gaag hebben, dan krijg je die hier compleet voor € 1.30.

Complete astrologen horoscoop voor 1.30

 • Je volledige Geboorte-
  Horoscoop met tekening en standaardinterpretatie 25-30 pp voor 1.30 Klik hier
 • Gratis karakterhoroscoop onder deze link

  Onderzoek naar astrologie en karakter

  Er is ook serieus en kwalitatief hoogstaand onderzoek gedaan naar het verband tussen horoscoopstanden en persoonlijkheidskenmerken. Het belangrijkste werk op dit gebied wordt gedaan door Francoise Gauquelin. Dat heeft ook verrassende resultaten opgeleverd.

  Waarom gebruiken astrologen die voor hen gunstige informatie niet in hun reclame en aanprijzingen? Eenvoudig, omdat uit dat onderzoek blijkt dat het merendeel van de gebruikte astrologische formules fout zijn. Dat wil zeggen Astrologie klopt, maar wat astrologen doen heeft met astrologie weinig tot niets te maken. Het onderzoek naar astrologie en karakter verkeert nog in een beginstadium. Beroepsastrologen wijzen iedere vorm van onderzoek en iedere kritische kijk op hun praktijken op vehemente wijze steeds weer af. Dat wil zeggen: men weet heel goed dat de gewone beroepspraktijk berust op bedrog.

  De Geboortehoroscoop van Astroboot Horoscopen beschijft je karakter volgens de maatstaven die uit dat serieuze onderzoek zijn voortgekomen. Al ruim 25 jaar bevestigen de gebruikers van deze horoscop dat hij 90 tot 95 % herkenbare en juiste informatie geeft. Als je alles behoedzaam bestudeert, heb je een belangrijke stap gezet op de weg naar een leven met meer succes, geluk en liefde, want geluk en liefde begint met een grondige zelfkennis.

  Wat gebruikers zeggen

  From: S ...
  To: Dr Martin Boot
  Sent: Thursday, January 18, 2007 11:43 PM

  Beste mijnheer Boot,
  > > Eind 2004 heb ik reeds mijn karakter (geboorte)horoscoop en het jaar 2005 > in grote lijnen laten trekken. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik pas > deze week de horoscoop van toen weer eens nagelezen heb en ik stond perplex > van de juistheid van mijn karakterbeschrijving. Toendertijd was ik me dat > niet echt bewust, nu des te meer !  wat wordt erin behandeld

  chinese horoscoop liefdeshoroscoop kinderhoroscoop
  l