Hemisferen Astrologie

Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.


Hemisferen Astrologie

Voor een afbeelding van de Zodiak . zie hier. Bekijk de afbeelding van de zodiak.

artikelen over Astrology en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Astrologie Hemisferen. Op de afbeelding van de zodiak is een serie cirkels en bollen te zien. Iedereen verdeelt die onbewust van nature in helften in. Deze helften worden hemisferen genoemd.

In de horoscoop interpretatie ziet dat er als volgt uit:

De Oost - west hemisfeer geeft de verdeling weer van het laagste naar het hoogste punt in de horoscoop. Astrologische termen: IC = immum coeli of Nadir [ laagste punt ] en MC = medium coeli [ hoogste punt].
oost-west hemisfeer
De Noord Zuid hemisfeer geeft de verdeling weer langs de horizon. Astrologische termen: ascendant [ punt links ] en descendant [ punt rechts].
oost-west hemisfeer

Betekenissen verdeling Ascendant / Descendant

 1. De Noordelijke hemisfeer beschrijft de processen die samenhangen met ik-vorming. De ontplooiing van het "zelf". Wanneer in een horoscoop de meerderheid van de planeten en hemellichamen zich onder de horizon bevinden, zegt men dat de nadruk ligt op de noordelijke hemisfeer.

  Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de persoon bij wie deze horoscoop hoort zich met name zal bezighouden met uitkristaliseren van het "ik" en het "zelf". Ik-gerichtheid en "subjectiviteit" is het kenmerk van deze persoon volgens de astrologische theorie. Voorbeelden

  Dane Rudhyar Koning Albert Prins Bernhard Jan Campert
  Michael Jackson Gerard Reve Bernard Haitink Joyce Hoen

 2. De Zuidelijke hemisfeer beschrijft de processen die samenhangen met de ontdekking van de tegenpool , de buitenwereld. Wanneer in een horoscoop de meerderheid van de planeten en hemellichamen zich boven de horizon bevinden, zegt men dat de nadruk ligt op de zuidelijke hemisfeer.

  Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de persoon bij wie deze horoscoop hoort zich met name zal bezighouden met de "buitenwereld" en ervaringen opdoen in de "wereld", althans buiten de "ik-sfeer". Gerichtheid op sociale en bovensociale processen en "objectiviteit" is het kenmerk van deze persoon volgens de astrologische theorie. Voorbeelden
  Bach Pieter van Vollenhoven Erica Terpstra Angela Merkel
  Theo van Gogh Marco van Basten Hillary Clinton Beatrix

Concreet?

Tot zover de theorie. Probleem in de astrologische literatuur is dat het na de theorie ophoudt. Er wordt doorgaans geen vertaling gemaakt naar het gewone leven van alledag. Dat is ook de reden waarom er zoveel klachten zijn over de vaagheid van astrologische uitspraken. Dat verwijt is echter niet terecht aan de astrologie gericht. Astrologen hebben de taak om de theorie om te zetten in concrete en hanteerbare uitspraken.

Ik heb bijna al mijn inzet besteed juist daaraan. En heb dan ook wel degelijk een concrete en trefzekere interpretatie gevonden voor de persoon die de nadruk op de noordelijke of zuidelijke hemisfeer heeft in de horoscoop. Ik publiceer mijn nieuwere duidingen echter niet meer zomaar en stel ze alleen ter beschikking aan wie er echt om verlegen zit.

Hemisferen Astrologie, 2 voor bet vervolg.

Valid XHTML 1.0 Strict