Naar de home pagina van AstroBoot


Spirituele Astrologie: De Geschiedenis van de Astrologie in vogelvlucht : Praktische esoterie

spirituele astrologie Spirituele astrologie, hoe zit het daarmee? Spirituele astrologie: lees hier uitgrbeid

In ons westerse denken kun je grof gezegd twee richtingen onderkennen. Het materiele of wetenschappelijk denken en het spirituele denken kort aangeduid als denken in symbolen. Hoe dat zit in verband met astrologie beschreef ik uitgebreid in mijn boek ?Astroloie als levenshulp. wat is astrologie lees hier verder.


Astrologen: materiele astrologie

In het maartnummer van het blad AstroFocus schreef George Bode dat alleen dat astrologie is dat zich strikt houdt aan de fysieke realiteit van de hemellichamen. Materiele astrologie dus. Zonder de astronomische feiten zijn we met onzin bezig, aldus alle astrologen.

Probleem daarbij is dat de "materiele werkelijkeheid" waarop astrologen zich beroepen, niet bestaat. De sterrenbeelden waarop ze koersen bij voorbeeld, bevinden zich ergens anders dan waar ze denken dat ze zich bevinden. De berekeningen die ze gebruiken zijn al even slordig. Wie de berekeningen van een astroloog gebruikt om naar de maan te vliegen komt ergens in de buurt van pluto uit bij voorbeeld. In het grote zwarte gat welteverstaan.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het maar nooit lukt om de stellingen te staven die op grond van dit uitgangspunt worden verkondigd, laat staatn te bewijzen.

Dit leidde sommige extreem cynische astrologen ertoe om te beweren dat je iedere willekeurige horoscoop kunt nemen als iemand je als astroloog om raad vraagt. Bedrog is dus geoorloofd, ja een "spiritueel" handelsmerk. De meest geprononceerde vertegenwoordiger hiervan is Rudolf Smit. De oprichter van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Astrologie nu

Onlangs schreef een astroloog die wekelijks aan de weg timmert dat het heil van de wereld kan worden verwacht van astrologen, want zo beweert de man, alleen astrologen weten hoe de wereld en het leven in elkaar zit, alleen een regering van astrologen kan volgens deze man zorgen dat er vrede komt. En waaruit leidt hij dit af: uit de wederzijdse receptie van Uranus en Neptunus.
Kortom: de geschiedenis herhaalt zich, zoals bekend. Leren? Waarom zou een astroloog deze supermens iets moeten leren, hij beschikt immers alle over alle kennis?

Bedenk dit voor u een beroepsastroloog consulteert©Dr Martin Boot, 1996 - , astrology content provider
©Dr Martin Boot, 1996 ...., astrology content provider