Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Balkenende

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Balkenende luidt: Stier Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Balkenende

Hij werd geboren op 7-5-1956 in Kapelle om 11:37u. de horoscoop van Balkenende zie je hier

Heeft hij een specifiek talent? Wat zegt de horoscoop?

Op Parlement.Com is een uigebreide biografie te vinden. Is in de horoscoop een specifiek talent te zien dat in verband staat met zijn levensloop?

Wat aan Balkenende het meest opvalt is zijn gebrek aan een specifiek talent, zijn bazigheid, ongeduld in debat, zijn gebrek aan besluitvaardigheid en improvisatietalent, de traagheiod waarmee hij het politieke bedrijf onder de knie heeft gekregen. En daarnaast: de onverstoorbaarheid waarmee hij zijn gang gaat. Steeds wordt hij een "aardige" vent genoemd, en intussen heeft hij gedurende zijn premierschap ervoor gezorgd dat Nederland dat werd wat hij zich had voorgenomen.

Wat zegt de horoscoop over Balkenende ?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die David Cochrane heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen
 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  78
 2. Philosophy, politics, education, religion:                27
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         69
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 77
 5. Originality and inventiveness:                            81
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             37
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  107
 8. Sexual excitability:                                      86
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               74
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              35
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 81
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               127
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             126
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          80
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            65
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 100
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             95
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        58
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        110
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         227
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                38
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          232
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               65
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 50
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       23


Betekenis van de getallen

 1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
 2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
 3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
 4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
 5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig
Samenvatting Volgens deze horoscoop interpretatie heeft Balkenende bijzondere talenten op de volgende gebieden:
 1. Ongeduld en neiging tot kwaad worden, koppigheid en agressie ( cat 12)
 2. Geduldig, vermogen om taken tot een goed einde te brengen, ijverig (cat 13)
 3. Behoefte om op te vallen , de baas en leider te zijn ( cat 20 )
 4. Koppig, vasthoudend, gebrek aan flexibiliteit, voorspelbaarheid, specialist (cat 22 )
Gebreken zijn de volgende:
 1. Filosofie, religie, politiek. ( cat 1)
 2. Twistziek, Besluitvaardigheid. ( cat 6)
 3. Emotionele afstandelijkheid.(cat 10)
 4. Afhankelijkheid, moeite om eigen inzichten te volgen. ( cat 21)
 5. Schuld- en plichtgevoel (cat 25 ).
Een belangrijk gebrek van de gewone astrologie is de tegenspraak die er regelmatig in voorkomt. Zo ook hier: zowel geduld als ongeduld zijn volgens deze analyse opvallende kenmerken van Balkenende. Wat wel duidelijk naar voren komt, is zijn gebrek aan politiek talent, zijn behoefte om de baas te zijn en zijn onverdroten vasthoudendheid. Volgens de horoscoop komt die vasthoudendheid niet voort uit eigen inzicht. En dat klopt: de ideeen die JP over Nederland heeft en die hij onverdroten in praktijk heeft gebracht, komen van een buitenlandse filosoof.

Dat er ook andere, wellicht meer trefzekere manieren zijn om met astrologie een karakterschets te maken zie Karakter Balkenende

Sterrenbeeld Stier

Andere bekende personen onder het teken Stier en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict