horoscoop Boer Zoekt Vrouw

Astrologie wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot

horoscoop Boer Zoekt Vrouw

Zoeken op AstroBoot Horoscopen
horoscoop flower

de inhoud en geschiedenis van Boer Zoekt Vrouw is hier te vinden. Interessant is dat het om een televisieprogramma gaat. Een programma dat buitengewoon populair blijkt te zijn.

Astrologisch gezien is dit een interessant gegeven. Had je dat kunnen weten o.g.v. de horoscoop en wat voor informatie is er nog meer te vinden? Zegt de astrologie iets over de oprechtheid bij voorbeeld?

Geboortetijd. Ik neem de tijd van de eerste uitzending. Dat komt het meest overeen met wat in de gewone astrologie gebruikelijk is. De eerste manifestatie wordt altijd genomen als het moment van de horoscoop. Horoscoop Boer Zoekt Vrouw

Gewone analyse. Een bekende valkuil uit de gewone astrologische analyse is de volgende. Het personage is bekend, alsmede levensloop en persoonlijkheid. Zoek er nu horoscoopstanden bij. En ja, die zijn natuurlijk altijd te vinden. Toch zijn de standen in deze horoscoop wel heel frappant en ook volgens de serieuze regels opmerkelijk in overeenstemming met wat bekend is. Bij voorbeeld:

 1. Ascendant Kreeft, maan in 10 driehoek Saturnus voor populair programma bij het grote publiek
 2. Maan in Ram voor: kinderlijke, harde instelling: "a ge maar leut het".
 3. 1 en 2: men houdt zich aan alle dan geldende codes, dus niemand protesteert tegen wat dan ook.
 4. Zon in 5 voor een programma over verliefdheid en geen interessse in diepere aangelegenheden, het gaat vooral vermaak en lol.
 5. Zon Schorpioen voor programma over koppelen.
 6. Maan driehoek Zon en Saturnus voor succes.
 7. Mercurius in Boogschutter Maan in Ram voor mij is alles geoorloofd en hypocrisie.
 8. Saturnus Ascendant voor afstandelijkheid in relaties [ capricornus effect in relaties ].
 9. Saturnus vierkant Venus oppositie Chion voor problemen in relaties en eenzaamheid.
 10. Mars vierkant neptunus voor illusies in sexueel opzicht.
 11. Cusp 8 Waterman voor alles moet kunnen en oppervlakkigheid in relationeel opzicht.
De lezer mag beoordelen of het klopt. Ik heb nog niet naar een enkele uitzending gekeken en zal dat ook niet doen. Dit soort programma's is niks voor mij.

Objectieve analyse
5 0 5
-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
extraversie<->introversie:
aktief<->afwachtend <<<<<<<<<<<|
sociabel<->teruggehoudend <|
risico<->voorzichtig <<<<<<<<<<<<<<|
impulsief<->zelfbeheersing |>>>
expansief<->geremd <<<|
verantwoordelijk<->vrijblijvend |>
emotionaliteit<->stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering |>>>>>>>
gedeprimeerd<->gelukkig |>>>>>
zenuwachtig<->kalm |>>>>>>>
geobsedeerd<->geen-obsessie |>>>>>>>>>>>>
afhankelijk<->zelfstandig |>>>
hypochondrisch<->gevoel vanwelzijn |>>>>>>>>>
schuldgevoelen<->geen-schuldgev. |>>>>>>>>>>
ik-gericht<->soepelheid:
agressief<->vredelievend <<<<<|
overheersend<->meegaand <<<<<<<<<<<<<<<<|
ambitieus<->bescheiden <<<<<<<<<|
manipulerend<->begrijpend <|
avontuurlijk<->behoudend <<<<<<<|
dogmatisch<->flexibel <|

Astrologie Neuroticisme.

Voor de achtergronden van de wetenschappelijk onderbouwde astrologische interpretatie. Deze analyse kenschetst het programma als extravert, agressief en zonder emotionele hangups. Vrijblijvend ook. Dat verklaart de populariteit ervan voldoende.