Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Christiaen Huygens

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Christiaen Huygens luidt: Ram Sterrenbeeld Ram zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Christiaen Huygens

Hij werd geboren op 14 april 1629 in Den Haag om 02:00u. De horoscoop van Christiaen Huygens vind je hier

Christiaen Huygens is een wiskundige, natuurkundige, sterrenkundige en fictie schrijver van historische proporties. Hij heeft verschillende uitvindingen gedaan. Zijn relationele leven was uiterst pover. Hij voelde helemaal niets voor een loopbaan in de grote wereld als diplomaat, wat zijn vader zo graag voor hem wilde, maar prefeeerde een baan als geleerde in afzondering.

Biografie Christiaen Huygens

Wat zegt de horoscoop over Christiaen Huygens?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die de voorzitter van de astrologenclub ISAR heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen


Betekenis van de getallen

 1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
 2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
 3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
 4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
 5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig


 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  98
 2. Philosophy, politics, education, religion:                57
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         65
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 142
 5. Originality and inventiveness:                            130
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             234
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  57
 8. Sexual excitability:                                      69
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               15
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              200
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 92
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               104
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             143
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          93
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            171
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 45
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             0
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        155
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        22
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         53
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                170
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          60
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               16
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 35
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       117


Samenvatting Volgens deze horoscoop interpretatie heeft Christiaen Huygens, bijzondere talenten op de volgende gebieden:
 1. Poezie, fictie, literatuur. ( cat 4);
 2. Originaliteit, inventiviteit. (cat 5) ;
 3. Twistziek, agressief in debat, besluitvaardig en ongeduldig. (cat 6);
 4. Koud en afstandelijk in persoonlijke relaties. (cat 10);
 5. Ijverig, geduldig, brengt taken tot een goed einde. (cat 13);
 6. Cooperatief, niet concurerend, wereldvreemd . ( cat 15)
 7. Behoefte aan zich terugtrekken en meditatie. (cat 18);
 8. Gaat onverdroten zijn eigen weg. (cat 21;
ontbrekende talenten zijn:
 1. Huiselijk, toegewijd, steun in persoonlijke relaties. (cat 9);
 2. Loyaliteit aan vrienden, familie, partner en echtgenoot. (cat 16);
 3. Gezellig, wartm, vriendelijk, extravert, behoefte aan gezelschap. ( cat 17)
 4. Behoefte om bij de club te horen en een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de groep. ( cat 19)
 5. Fexibel, behoefte aan afwisseling, gebruik maken van andermans werk, besluiteloos. (cat 23)


Wat zegt deze astrologische interpretatie? De horoscoop geeft alleen de persoonlijkheidskenmerken weer die horen bij zijn persoonlijk en relationeel leven en bovendien geven ze de eigenschappen weer die horen bij de eigenzinnige uitvinder. Dat zijn specifieke talenten op het gebied van logica, wiskunde en "handig"heid lagen blijkt niet uit deze manier van interpreteren.

Hoe meer horoscopen ik op deze manier bekijk, hoe meer ik onder de indruk kom van de trefzekerheid van deze manier van omgaan met horoscopen. Helaas staan er naast deze voltreffers even zovele missers. Ook is deze manier van interpreteren niet in staat concrete vaardigheden op te sporen. Dat laat zien dat de astrologische interpretatie nodig wetenschappelijk onderbouwd moet worden. Dan kan het kaf van het koren worden gescheiden en de omissies worden opgevuld. Of er komt uit dat concrete vaardigheden niet kunnen worden opgespoord met astrologische middelen, wat evenzeer een belangrijke ontdekking zou zijn.

Andere bekende personen en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Horoscoop Bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict