horoscoop Diederik Stapel

Astrologie wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot

horoscoop Diederik Stapel

Zoeken op AstroBoot Horoscopen
horoscoop flower

Karakter en levensloop van Diederik Stapel zijn hier te vinden. Hij was een van de voormannen van de Sociale Psychologie en past de ontdekkingen van die wetenschap ongetwijfeld tot in de puntjes toe. Een grootmeester in de praktijk van praktische sociale beinvloeding. Hij is bij voorbeeld onmetelijk populair bij mensen die hem kennen, met name in zijn beroepsleven. Je kunt hem gerust de ideale schoonzoon noemen. Hij bespeelt alle registers van dit archetype met grootmeesterlijke vaardigheid. Ja, ook bij de afwikkeling van zijn carriere die zoveel aandacht wist te trekken.

Komt dat ook tot uiting in zijn horoscoop?

Horoscoop Diederik Stapel

Zonder enige twijfel: De vaardigheid tot sociale manipulatie is volgens deze horoscoop aangeboren, evenals de populariteit en de bliksemcarriere. Zie het tiende huis van deze horoscoop met de nadruk op libra. De opvatting "mij is alles geoorloofd", is onderdeel van de Sagittarius Factor zoals ik liet zien.

Voor een wetenschappelijke aanleg moet men echter al wat dieper kijken in deze horoscoop. Daarom volgt nu de serieuze en professionele analyse die niet enkel naar aparte standen kijkt en die dan naar een vooraf bekend feit toeredeneert. Het bekende hineininterpretieren dat zo populair is als het om astrologie gaat.

Horoscoop analyse.
Astrologisch persoonlijkheidsprofiel volgens de "trek"-methode uit de psychologie.


De scores werden bepaald door de alle factoren uit de horoscoop te synthetiseren. Zoals noodzakelijk is voor iedere vorm van professionele astrologie.

Nadere inlichtingen over de betekenis en hoe om te gaan met de uitslag bij
                Dr Martin Boot
                mail


Totaal Score PersoonlijkheidsProfiel
 1. Logica, encyclopedische kennis, mentale concentratie:     149

 2. Filosofie, Politiek, Religie:                             52

 3. Psychologie, interesse in mensen, literatuur:             115

 4. Poezie, fantasie, fictie:                                 106

 5. Originaliteit, inventiviteit:                             97

 6. Twistziek. Kortaf, besluitvaardig en ongeduldig:          81

 7. Romantisch. Behoefte aan een partner. Snel verliefd:      104

 8. Sexueel aanspreekbaar:                                    53

 9. Toegewijd, gericht op gezin en familie. huiselijk,
    hulpvaardig:                                              81

10. Afstandelijk, koel in persoonlijke relaties, serieus:     152

11. Kinderlijk, vrolijk, gevoel voor humor, uitbundig,
    lichthartig:                                              34

12. Geergerd, agressief, eigenzinnig, bozig, gesloten:        75

13. Ijverig, brengt taken tot een goed eind, geduldig,
    succes door vasthoudendenheid:                            52

14. Dynamisch, energie uitbarstingen, gek op actie,
    uit op opwinding en schokken:                             45

15. Cooperatief, altruistisch, afwachtend,
    kan zichzelf opzij zetten:                                43

16. Loyaal. Vormt sterke banden:                              39

17. Roddel, gezellig, viendelijk, warm, spraakzaam,
    kan moeilijk alleen zijn:                                 146

18. Behoefte aan kalm overleg met zichzelf:                   54

19. Teamspeler, meeloper, maar constructief,
    clubgeest:                                                66

20. Behoefte aan opvallen, status, aandacht, bemoediging,
    wil de baas en leider lijken:                             180

21. Onafhankelijk. Maakt zelf de wet, verdraagt geen
    opdrachten. Pionier. Volgt eigen ingevingen:              11

22. Koppig, onbuigzaam, vasthoudend. Houdt krampachtig
    vast aan gewoonten. Specialist. Control-freak:            30

23. Flexibel, vriendelijk. Past zich aan, behoefte aan
    afwisseling. Creatief, Eclecticus:                        210

24. Expansief. Reislustig. Houdt van avontuur:                73

25. Zwaar op de hand, schuldgevoel, schuw,zelfondermijning:   72


Astrologie Big Five

5 0 5
.-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
extraversie<->introversie:
aktief<->afwachtend |>>>
sociabel<->teruggehoudend <<<<<<|
risico<->voorzichtig |>>>>>
impulsief<->zelfbeheersing |
expansief<->geremd <<<<<<<<|
verantwoordelijk<->vrijblijvend |>>>
emotionaliteit<->stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering |>>>>>>>>
gedeprimeerd<->gelukkig |>>>>
zenuwachtig<->kalm <|
geobsedeerd<->geen-obsessie |>>>>
afhankelijk<->zelfstandig <|
hypochondrisch<->welgedaan |>>>>>>>>>>>>
schuldgevoel<->geen-schuldgev. |>>>>>>>>
ik-gericht<->soepelheid:
agressief<->vredelievend |>>>
overheersend<->meegaand |>>>>
ambitieus<->bescheiden <<<<<<<<<<|
manipulerend<->begrijpend <<<<<<|
avontuurlijk<->behoudend |>>>>>>
dogmatisch<->flexibel |>


Opmerking De normale analyse komt overeen met de wetenschappelijk gefundeerde Big Five analyse. Het complete astrologisch profiel klopt bij wat van de man bekend is. Het verklaart goed waarom hij zo lang en zo uitgebreid gebruik kon maken van de sociale codes die heersen in het wetenschappelijk bedrijf.

U ook? Bent u geinteresseerd in uw eigen astrologisch profiel? U kunt het gratis opvragen als u de moeite neemt om een serieuze motivatie te schrijven.

Astrologie Neuroticisme.

Voor de achtergronden van de wetenschappelijk onderbouwde astrologische interpretatie. Deze uitslag spreekt voor zich.