Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Dirk Scheringa

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Dirk Scheringa luidt: Maagd Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Dirk Scheringa

Hij werd geboren op 21-9-1950 in Grijpskerk om 18:10u. . de horoscoop van Dirk Scheringa zie je hier

Een uitgebreide biografie is te vinden op Dirk Scheringa

Dirk Scheringa is een omstreden figuur door de troebele manier waarop hij zaken deed. Tegelijk wist hij een hele gemeenschap als een soort familie aan zich te binden. Mensen die door hem waren opgelicht juichten hem steeds massaal en dankbaar toe. Geld was zijn obsessie, maar tevens wilde hij tot elke prijs winnen en de beste zijn. Hij wijdde een museum aan zichzelf en zijn kunstverzameling; financierde een voetbalclub en een schaatsploeg door geld weg te nemen dat aan zijn spaarders toebehoorde. Hield zich aan niet een regel en ging failliet. Hij wist zich daarbij te presenteren als het slachtoffer. In interviews mnet mensen die hem kennen wordt hij geschilderd als charimatisch en tegelijk medogenloos, hart en harteloos.

Is in de horoscoop een specifiek talent te zien waardoor de persoon zo bekend geworden is?

Wat zegt de horoscoop over Dirk Scheringa ?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die David Cochrane heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen
 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  203
 2. Philosophy, politics, education, religion:                82
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         86
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 50
 5. Originality and inventiveness:                            50
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             71
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  115
 8. Sexual excitability:                                      87
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               60
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              148
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 50
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               51
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             63
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          74
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            63
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 50
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             101
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        117
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        173
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         28
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                17
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          72
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               49
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 34
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       143


Betekenis van de getallen

 1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
 2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
 3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
 4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
 5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig
Volgens deze horoscoop interpretatie heeft Dirk Scheringa bijzondere talenten op de volgende gebieden:
 1. Logica, geconcentreerd denken, details ( cat 1 )
 2. Behoefte om bij een club te horen en bij te dragen aan het nut van de leden van de club ( cat 19 )
 3. Gereserveerd [koud ] op persoonlijk vlak, serieus ( cat 10 )
 4. Plicht en schuldgevoel ( cat 25 )
De volgende talenten ontbreken of zijn laag ontwikkeld volgens de horoscoop
 1. Poezie, fantasie ( cat 4 )
 2. Inventiviteit, originaliteit ( cat 5 )
 3. Vrolijkheid, gevoel voor humor, lichtheid ( cat 11 )
 4. Trouw aan mensen in zijn directe familiare omgeving, loyaliteit ( cat 16 )
 5. Behoefte om op te vallen, autoriteit en leider te zijn ( cat 20 )
 6. Onafhankelijkheid ; Vermogen om eigen impulsen en instincten te volgen, solist ( cat 21 )
 7. Expansiedrift, zin voor avontuur ( cat 24 )
Astrologie zo toegepast lijkt in eerste instantie maar weinig op wat er in de biografie over Dirk Scheringa wordt geschreven. Dat komt door het volgende
 1. De begrippen in het gewone astrologische repertoire zijn niet helder omschreven en van elkaar te onderscheiden.
 2. De begrippen gaan niet over het hele spectrum van de menselijke psyche, maar slechts over een kleine keuze hieruit.
Is hiermee nu het laatste woord gezegd over de astrologie zelf? Of ligt het aan de manier waarop astrologen de zaak invullen? Mijn antwoord is ja op de laatste vraag. Het gebrek aan trefzekerheid ligt aan de "achterlijkheid" van de astrologische literatuur, niet aan de astrologie zelf.

Wie de astrologie meer in overeenstemming brengt met de veel betere begrippen uit de psychologie, kost het weinig moeite om zelfs uit het bovenstaande profiel het karakter van Dirk Scheringa te destilleren.

Sterrenbeeld Maagd

Andere bekende personen onder het teken Maagd en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Horoscopen Bekende personen
horoscoop

Gratis horoscoop
gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict