horoscoop duiden

Astrologie wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
horoscoop duiden gewoon

horoscoop duiden

Zoeken op AstroBoot Horoscopen
horoscoop duiden flower

Er zijn twee manieren om de horoscoop te interpreteren, twee manieren van horosocop duiden. De eerste is de gewone manier.

Horoscoop duiden op de gewone of gangbare manier gaat uit van de volgende premissen:

  • Alles staat in de horoscoop.
  • In de boeken staat alles over hoe dat wat er in de horoscoop staat geinterpreteerd moet worden.
Deze manier heeft de volgende voordelen. De gebruiker hoeft alleen maar:

  • Te zorgen dat er correcte berekeningen worden uitgevoerd.
  • Te achterhalen wat er in de boeken staat.


Beide voorwaarden voor deze manier van horoscoop duiden zijn tegenwoordig gratis. Bij voorbeeld hier:

Horoscoop berekenen

Voorbeeld Bereken nu de horoscooptekening voor 18 augustus 1944, 7.15u in Groningen. Deze tekening geeft dan bij voorbeeld over de duiding van de maan in deze horoscoop de volgende informatie:

The Moon represents instinctive reaction, unconscious predestination, everyday mood, sensitivity, emotions, the feminine side of the personality, intuition, imagination. For a man, she represents his mother and later his wife, and his relationship with women in general. For a woman, the Moon is almost as important as the Sun and the Ascendant. Her element is water, she is cold and moist, she rules Cancer, is in exaltation in Taurus and is in analogy with the stomach.

She symbolizes the mother, wife, the crowd, the Moon is associated with birth and childhood. Tradition also matches her with the end of life, after Saturn the old age, it is thus customary to go back to one's place of birth to die: the end of life meets the very beginning.

Temperament : Lymphatic

Characterology : Emotive, non Active and Primary type or Non-Emotive, non Active and Primary, Nervous or Amorphous type.

Interpretation of the 18° Leo symbolic degree "A man strives to walk against a strong wind instead of mounting his horse, which a servant pulls by the bridle."

Unintelligent, stubborn and boasting character. One behaves with arrogance and tends to meddle in other people's business, which brings about numerous enmities. If one is ready to work hard, animal husbandry and horse trade is profitable. Otherwise, life is most likely to be dull and precarious. If the natal chart indicates great intellectual capacities, the interpretation of this degree is brighter, but one must refrain from attacking people who are stronger.

Moon in Leo

On the day and at the time of your birth, the Moon was in the sign of Leo. How can you be royal on a daily basis? You dream of an extraordinary private life, brilliant, filled with pleasure and nobleness. Life is a sort of theatre. You polish the image you project of yourself because you are driven by a very keen desire to charm and to shine. You do not lose your deportment as time unfolds, lest you lose your self-esteem. There is no slovenliness in you, even in your casual moments. You are never completely relaxed because your peace of mind is based on the feeling that you are up to it. Although this requirement may prove to complicate your private life, it constitutes an unparalleled driving force towards evolution: time is not an enemy and you do not sacrifice your aspirations to your habits. You are irascible because you want to maintain the quality of your everyday life. Your weakness may be your propensity to listen to flatteries of all kind.

Moon in House XII

The Moon is in the 12th House. This planetary configuration predisposes to contemplation. You are a loner to the core, and you often let yourself be carried away by mental images and imaginary journeys to the centre of your unconscious. There is something reassuring in these moments of mind wandering. You forget your daily life and you escape from reality. On the family plane, this taste for solitude may bring about a few adaptation problems, since you feel that you are elsewhere.

Moon Dominant

If the Moon is part of your natal chart's planetary dominants, in astrology, you are said to be a Lunarian: the driving force behind your actions is mainly the pursuit of well-being and tranquillity. Your sensitive and romantic self lives on those periods of rest during which you let your imagination wander at will. This is your way of finding inspiration and balance. Nothing is allowed to disturb your feeling of fulfilment and security within a harmonious cell, be it a family or a clan. More than other people, the Lunarian is attached to those moments during which one forgets one's worries and lets oneself cast adrift aimlessly, with no other goal than to be lulled into an ambiance, a situation, or a perfect moment. Many people do not understand such absences and their meaning, which is to regain strength. These people readily describe you with such unflattering terms as apathy and nonchalance. Never mind! Some inspirations require surrendering as well as striking a balance derived from alternate action and passivity. Your qualities are expressed to the fullest in situations which demand familiarity and privacy. Your capacities to respect and blend into your environment is at least as valuable as some other people's aggressive dispositions. However, you are well-advised to avoid indolence and renunciation out of laziness or indifference.Een andere bron over de Maan in Leeuw


Maan Algemeen De maan symboliseert de manier waarop je "SCHIJN TE ZIJN", onze "Persona" (= Grieks voor masker). De functie van de Maan is het onze "ware" aard (zon) te beschermen. Het is het "rollenspel" dat we in de opvoeding hebben geleerd (SOCIALISATIE-proces), onze voorkeurmanieren van AANPASSING in sociale situaties en daarmee samengaand ons gevoel van veiligheid en geborgenheid. Daarom staat de maan ook symbool voor de binding met de moeder. De maan bepaalt grotendeels ons zelfbeeld en heeft bij haast iedereen ook negatieve tendensen. Deze PROJECTEREN we graag op anderen. (de pot verwijt de ketel). We camoufleren onze zwakke plekken en GEVOELIGHEDEN . Door zijn beschermende rol bepaalt de maan veel van onze GEVOELENS alsook de manier waarop we door onze omgeving ONZEKER worden gemaakt. We doen het APPéL op anderen: "Laten we zus-en-zo met elkaar omgaan". Het doel is tweeledig. Enerzijds proberen we kritiek te vermijden en , anderzijds proberen we de ander te bewegen zich net zo te gedragen als wijzelf. Als we iemand ontmoeten en een praatje maken komen we als EERSTE INDRUK zijn maan tegen, zijn UITERLIJKE GEDRAG, en niet zijn zon die pas duidelijk wordt als we iemand 'echt' leren kennen.

Maan in Leeuw

** Eerste reactie .. Hij lijkt groot en onkwetsbaar, zijn gevoel voor eigenwaarde is groot. Hij laat zich niet snel van zijn zwakke kant zien, wil zich niet laten kennen en niet onzeker overkomen. Hij wekt de indruk erboven te blijven staan, zich niet te laten raken, zich niet door emoties te laten meeslepen. Hij wil de indruk wekken een nobel, grootmoedig mens te zijn. Lijkt beheerst en ambitieus, duidelijk in wat hij wil, en straalt een bepaald gezag uit. Wordt hij aangesproken op persoonlijke zaken dan is zijn eerste reactie er een van fier en trots. Hij kan wat hautain en autoritair overkomen. Wil belangrijk zijn en iets voorstellen.

** Spiegelen .. Hij spiegelt zich aan 'meer en beter' zijn, aan mensen die veel hebben en die veel te geven hebben. Hij droomt erover de weldoener te zijn, die anderen laat delen in zijn vermogens en rijkdom. (niet alleen materieel). Vereenzelvigt zich met iemand die het mogelijk maakt dat anderen floreren en wil kunnen zeggen "Ik heb mensen gered, geholpen, en tot succes gebracht" en zo delen in hun glorie. Dan heeft hij iets betekend. In negatieve zin :"the Godfather".

** Socialisatie .. Maan in leeuw heeft geleerd zich over moeilijkheden heen te zetten. Hij kan langere tijd zijn problemen wegdrukken (en dan plotseling een crisis krijgen). Hij heeft geleerd dat je ruggengraat moet tonen, flink zijn, "Wees jij nou eens een voorbeeld...". Wedijver en competitie zijn hem niet vreemd.

** Aanpassing .. Maan in Leeuw past zich aan door in gezelschap indruk te maken en te vertellen wat hij allemaal doet. Hij laat zich van zijn joviaalste kant zien, is niet te beroerd om iets voor een ander te doen en het heft in handen te nemen als er iets geregeld moet worden. Zo doet hij zijn best om geliefd te zijn. Hij wil in de schijnwerper staan, gezien worden, neemt ruimte in beslag en trekt de aandacht naar zich toe. Hij kan zich wat opblazen om zich groter voor te doen, wat overdrijven en een beetje opscheppen om zich van een plaats in het gezelschap te verzekeren. Bij afflictie: blaaskaak, ijdelheid, arrogantie

Opmerking Dit is dan alleen nog maar de maan. Het is heel goed te begrijpen dat men beweert dat de horscoop alle informatie bevat. Hier is alleen al gigantisch veel te vinden.

Deze informatie is gratis of praktisch gratis te verkrijgen. Vroeger moest men daar dure opleidingen voor volgen. En inderdaad, dit is de informatie die men krijgt op astrologie opleidingen. Het moge duideljk zijn dat het niet nodig is om tegenwoordig veel geld uit te geven voor een oleiding tot astroloog.

U ook? De eerste manier van horoscoop duiden kunt u via de gegeven link zelf doen. De maan-interpretatie uit de tweede bron kunt u gratis bij me opvragen via de contact pagina. Dan natuurlijk wel uw correcte horoscoop gegegvens vermelden en alleen voor u zelf aanvragen.

Astrologie Neuroticisme.

Voor de achtergronden van de wetenschappelijk onderbouwde astrologische interpretatie. Deze uitslag spreekt voor zich.