Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Lea Manders

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Lea Manders luidt: Kreeft Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Lea Manders

Ze werd geboren op 8-7-1956 in Arnhem om 13:42u. de horoscoop van Lea Manders zie je hier

Is een autodidact op het gebied van astrologie, richtte een politieke partij op. Als voorzitter van de AVN nam ze deel aan de test op de bekwaamheden van astrologenn die werd gedaan door de stichting Skepsis. Van de 10 opgaven had ze er 1 [ een enekel ] goed. En dat terwijl iedereen die een muntje had geworpen de kans had gehad op 5 goed.

Na deze blamage richte ze een eigen asttrologen verneiging op ASAS en noemt zicgh nu ėrkend door de beroepsverenigign ASAS".

Kortom: een echte exoterische astroloog. Veel pretenties, weinig zelfinzicht. Heeft ze een specifiek talent? Wat zegt de horoscoop?

Ze presenteert zich Lea Manders onder ze link

Is in de horoscoop het specifiek talent te zien waardoor de persoon zo bekend geworden is?

Wat zegt de horoscoop over Greet?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die David Cochrane heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen
 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  64
 2. Philosophy, politics, education, religion:                43
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         150
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 63
 5. Originality and inventiveness:                            64
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             124
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  74
 8. Sexual excitability:                                      54
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               60
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              25
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 57
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               82
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             42
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          66
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            60
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 78
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             30
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        44
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        88
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         53
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                67
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          48
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               65
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 131
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       19


Betekenis van de getallen

 1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
 2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
 3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
 4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
 5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig
Volgens deze horoscoop interpretatie heeft Greet bijzondere talenten op de volgende gebieden:
 1. Psychologie, schrijven ,literatuur ( categorie 3)
 2. Expansiedrift, behoefte aan avontuur ( categorie 24)
De volgende talenten ontbreken of zijn laag ontwikkeld volgens de horoscoop
 1. Religie, spiritualiteit, filsofie ( cat 2)
 2. Afstand kunnen nemen ( cat 10)
 3. Zaken tot een goed einde brengen, ijver ( cat 13 )
 4. Hartelijkheid, sociaal gevoel, warmte ( cat 17)
 5. Introspectie ( cat 44)
 6. Gevoel van verplichting en verantwoordelijkheid ( cat 25
Astrologie zo toegepast geeft aan dat haar tegenstanders het bij het juiste eind hadden. In ieder geval zegt de horoscoop dat ze weinig getalenteerd was en dat dat waar ze zich op liet voorstaan afwezig was.

Voor een kore psychologische duiding aan de hand van Van Ram tot Vissen zie hier

Sterrenbeeld Kreeft

Andere bekende personen onder het teken Kreeft en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Horoscopen Bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict