Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Hillary Clinton

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Hillary Clinton luidt: Tweelingen Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Hillary Clinton

Ze werd geboren op 26-10-1947 in Chicago om ?.
Ik laat de twee meest gebruikte tijden zien: 08.02u en 20:00. Dat wil zeggen: er moeten 2 analyses gemaakt worden en nooit is zeker of de astroloog de juiste tijd te pakken heeft. de horoscoop van Hillary Clinton zie je hier

de tweede horoscoop van Hillary Clinton zie je hier

Voor alle andere geboortetijden die nog gegeven worden en haar biografie zie hier

Heeft Hillary politiek talent en is ze geschikt voor het ambt van president? Wat zegt de horoscoop?

Wat zegt de horoscoop over Hillary ?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die David Cochrane heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen
 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  167
 2. Philosophy, politics, education, religion:                76
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         117
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 83
 5. Originality and inventiveness:                            39
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             52
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  170
 8. Sexual excitability:                                      186
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               55
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              76
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 56
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               125
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             113
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          40
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            70
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 183
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             74
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        141
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        22
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         22
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                11
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          161
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               49
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 92
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       167


Betekenis van de getallen

  1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
  2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
  3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
  4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
  5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig
Samenvatting Volgens deze horoscoop interpretatie [ de geboortetijd van 8:02 ] heeft Hillary bijzondere talenten op de volgende gebieden: Wetenschap ( categorie 1); Romantiek ( cat 7 ) ; Sex ( categorie 8); Bindingen (cat 16) ; Afzondering ( cat 18): specialist ( cat 161) ; Plichtsgetrouw ( cat 25)

Haar gebrek aan politiek talent (cat 2); leiderschap (cat 20) en het vermogen om zelf beslissingen te nemen (cat 21) beantwoorden direct de vraag of iemand met deze horoscoop geschikt is om president van Amerika of zelfs maar burgemeester in een heel klein dorp te worden.

Ten aanzien van de astrologen astrologie kun je terecht de conclusie trekken dat er interessante dingen te vinden zijn. In het geval van Hillary Clinton zou een astroloog die zijn vak verstaat moeten constateren dat ze ongeschikt is voor het ambt waar ze naar streeft. En merkwaardigerwijs heb ik nog geen astroloog ontmoet die die conclusie ook trekt, integendeel. Na deze publicatie, [ 1 juni 2008 16:37 u] en zeker als ze defintief mislukt zullen de geluiden in astrologen kring dat ze dat allemaal al wisten steeds luider worden. Mocht ze slagen dan laat dat zien dat de gewone astrologie er in dit geval helemaal naast zit.

De horoscoop van 20:00 verandert weinig aan dit beeld, zij het dat daarin een gebrek aan plichtsgetrouwheid ontstaat.

Sterrenbeeld Schorpioen

Voor de betekenis van het Sterrenbeeld Schorpioen zie onder deze link.astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict