Horoscoop Joran van der Sloot
Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Joran van der Sloot

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Joran van der Sloot luidt: Leeuw Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Joran van der Sloot

Hij werd geboren op 6-8-1987 in Arnhem om 20:00:50u. de horoscoop van Joran van der Sloot zie je hier

Levensloop Joran van der Sloot

De geboortedag is identiek aan die van Katie Leung Voor haar horoscoop Horoscoop Katie Leung

Joran van der Sloot is volgens het persoonlijkheidsprofiel een zeer getalenteerd iemand, waar je geen vat op krijgt. De manier waarop hij zich weet te onttrekken aan de justitie is inderdaad buitengewoon.

Wat zegt de horoscoop over Joran?Big Five astrologische analyse Extreem onverantwoordelijk, geremd, geen schuldgevoel, heeft het met zichzelf getroffen, ambitieus en dogmatisch.

astrologische interpretatie: Joran,

De hierna volgende interpretatie van planeetstanden is gebaseerd op het standaardwerk Van Ram tot Vissen van Dr Martin Boot. De meeste verbanden tussen de cosmos en persoonlijke kenmerken zijn gecondenseerd uit subjectieve waarnemingen en zijn nog niet op een wetenschappelijke manier aangetoond. ________________________________________________________________

interpretatie: VanderSloot, Joran

De hierna volgende interpretatie van planeetstanden is gebaseerd op het standaardwerk Van Ram tot Vissen van Dr Martin Boot. De meeste verbanden tussen de cosmos en persoonlijke kenmerken zijn gecondenseerd uit subjectieve waarnemingen en zijn nog niet op een wetenschappelijke manier aangetoond. ________________________________________________________________ Deze interpretatie bevat een beperkte keuze uit de geboortehoroscoop.

Uw intuïtie is sterk ontwikkeld, en het vertrouwen in het leven is bij u dan ook niet kapot te krijgen. Uw vuurkracht laat u toe zaken te ondernemen waar veel energie, idealisme en toewijding voor nodig zijn. "Rust" is een woord dat niet in uw woordenboek voorkomt. Ook de gedachte om rekening te houden met anderen ontgaat u wel eens. "Aktie" is uw parool.

Het kost u veel moeite om het leven en uw eigen bezigheden vanop een afstand te bezien en te relativeren. Nieuwe denkbeelden vormen voor u dikwijls een probleem van aanpassing. Uw intellektuele wantrouwen en subjektieve ingesteldheid schrikken mensen vlug af om met u te diskussiëren. Het verzet om iets in uw mentale schema in te passen, leidt bij u vlug tot lichamelijke klachten zoals zenuwstoornissen.

Komt tot zelfinkeer door problemen met relaties waarin het eigen onbewuste deel naar buiten komt.

Weet wat hij/zij wil; energiek; vast omlijnde doelstellingen, eerzuchtig. Houdt van weelde, goede positie. Wilskrachtig. Machtsstreven. Streber, alles draait om image. Warm, ernstig, houdt van verantwoordelijkheid, behoefte aan een goede reputatie, realistisch, praktisch, materialistisch, veeleisend. Autoritair, ambtelijk, verdraagt laksheid van anderen niet. Diplomatiek, schrander. Enorm verschil tussen persoonlijk leven en carriere. Huistiran. Werkt zich helemaal op eigen kracht op. Weinig subtiel.

Moeite met groeien en volwassen worden. Sterke behoefte aan erkenning, populariteit en warme affectieve reacties van anderen. Staat open voor anderen, kan goed luisteren. Houdt van mensen. Weet blijvende indruk te maken. Neemt aan dat iedereen goed over hem/haar dient te denken, ook al is het niet verdiend. Uiterst romantisch. Aangetrokken tot artistieke en verfijnde dingen, mensen en omstandigheden.

Diep gedachtenleven, serieus, sterke morele overtuigingen. Sterke behoefte aan ordening, vooral in mentaal en intellectueel opzicht. Draagt zware verantwoordelijkheid. Moet praktisch alles zelf doen: krijgt niets cadeau. Geduldig, volhardend. Neiging tot zelfonderschatting. Zwijgzaam. Oprecht. Autoritair, maar vriendelijk. Stelt belang in etikette. Sterke achting voor traditie. Houdt van partner met dezelfde deugden. Vangt eigen tekortkomingen goed op. Gereserveerd. Streeft naar macht. Wil kind blijven.

Verstand steunt op verleden en ervaring. Goed geheugen en aanpassingsvermogen. Veranderlijk van mening. Intellectueel ontvankelijk, veelzijdig, zet zich graag in voor iets. Leert pas iets als het aanspreekt. Denken draait om vasthouden en moeder.

Vb.: Carl Gustav Jung, Marcel Proust, Simon Vinkenoog.

Trots, lui, loyaal, demonstratief en hartstochtelijk in de liefde, tot idealiseren geneigd. Uit op status. Grote liefde voor genoegens, luxueus. Problemen met seks. Leeft op grote voet, ook ten koste van anderen. Zoekt een opwindende, fascinerende partner.

Vb.: Paul Delvaux, George Bernard Shaw, Marcello Mastroianni, Leonard Bernstein, Leo Tolstoy.

Ga voor een uitgebreide interpretatie naar Liefde Horoscoop

Neemt de verantwoordelijkheid tegenover de eigen persoonlijkheid zeer zwaar op. Zeer ernstig tegenover zichzelf. Maakt gereserveerde maar toch eerzuchtige indruk in persoonlijke aangelegenheden. Bang om een verkeerde indruk te maken. Zet zich totaal in wanneer de aanvankelijke reserve werd overwonnen. Hoge maatstaven. Heeft kalmerende, stabiliserende invloed op anderen. Wil iets belangrijks zijn in de wereld. Is bereid daarvoor ontbering te lijden. Heeft achting voor mensen die sukses hebben en probeert van ze te leren. Serieuze instelling tegenover het leven. Vindt het leven en de wereld moeilijk en zwaar. Neiging tot jaloezie en bitterheid tegenover anderen.

Kan moeilijk ontspannen en spelen. Een slechte relatie met de vader geeft de neiging om zich totaal verlaten te voelen. Werkt hard. Uit op eigenbelang, met name in werk. Grote behoefte aan waardering, vertrouwen en achting. Vrees om tegengewerkt te worden. Gevoel voor rang en stand.Zin voor vormelijkheid. Komt gemakkelijk onder de indruk van uiterlijk vertoon. Neiging tot bluffen en meer te lijken dan hij/zij werkelijk is. Gevoel voor humor ondanks al het bovenstaande.

Conclusie Hieruit komt niet het beeld van de niets ointziende moordenaar naar voren. De gewone astrologie is niet in staat het onderscheid te maken tussen hoogstaande en laag-ontwikkelde individuen.

Graden Voor de zon:

The native is very laissez faire, and drifts too easily through life. This want of direction will be apt to lead him into evil conditions. The native may be fortunate, but it is certain that he will not retain his wealth owing to his own fault. It is a degree of AIMLESSNESS

The native will not be greatly interested in chance as a problem amenable to scientific treatment. He prefers to ever regard it as the absolute unknown and to let its solution be a matter of risk. It is a symbol of Gaming.

There is more stubbornness than any other quality associated with this degree. The native has faith only in himself. He has tremendous capacity to do as he chooses; even this may be against his own best interest. He runs grave risks and takes extreme chances although he is brilliant and attended by a certain amount of luck. He is deprived in the area of relationships. He works alone with little respect for others. This native is actually weakened by luck. He escapes too many of the natural consequences of his behavior until it is too late to mend his ways. However, he seldom arrives at the place where he recognizes his own responsibility for his condition.

Dat ziet er heel wat beter uit: de medogenloze gokker, veel talent en geen moraal. Hier wordt het tenminste als mogelijkheid aangegeven. Zo is er dus meer in de astrologie dan algemeen bekend is.

Sterrenbeeld Leeuw

Andere bekende personen onder het teken Leeuw en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
  1. Bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict