Horoscoop Radovan Karadzic
Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Radovan Karadzic

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Radovan Karadzic luidt: Tweelingen Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Radovan Karadzic

Hij werd geboren op 19-6-1945 in Mikzic Montenegro om 12:38u. de horoscoop van Radovan Karadzic zie je hier

let op De geboortedag is identiek aan die van Aung San Suu Kyi

Als president en bevelhebber gaf Karadžic het bevel tot de etnische zuiveringen van Kroaten en Bosnische moslims. Nog voordat de Bosnische Oorlog afgelopen was is hij door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden en genocide.

Radovan Karadžic bleef dertien jaar voortvluchtig. Hij had zich vermomd door een grote bril te dragen en door een lange witte baard en zijn geheel grijs geworden haar te laten groeien. Hij leefde onder de schuilnaam Dragan Dabic. Op het moment van zijn arrestatie was hij werkzaam als alternatief genezer in een privékliniek in Nieuw-Belgrado.

Karadžic werd op 21 juli 2008 in Belgrado, de hoofdstad van Servië, in een stadsbus gearresteerd. De Servische autoriteiten kwamen Karadžic op het spoor doordat hij in juni naar een familielid in Bosnië had gebeld van wie de telefoon werd afgetapt. Op 30 juli werd hij naar de gevangenis in Scheveningen overgebracht. Donderdag 31 juli verscheen Karadžic voor de eerste keer voor het Hof in Den Haag. In de zitting verklaarde Karadžic meer tijd nodig te hebben om zijn dossier te bestuderen. Op de eerste zitting van zijn proces op 26 oktober 2009, waren zowel Karadžic als zijn talrijke juridische adviseurs afwezig. Als reden voor deze boycot haalde Karadžic het argument van tijdsgebrek aan, dat hem zou beletten zijn dossier grondig genoeg door te kunnen nemen. De dag daarop ging het proces van start zonder de beklaagde.

Wat zegt de horoscoop over Karadzic?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de professionele manier van horoscoop synthese. Dat wil zeggen voor iedere factor in de horoscoop geef ik een gewicht in overeenstemming met de geldende opvattingen zowel voor het gewicht als voor de betekenis. Op die manier ontstaat een perfect inzicht in de informatie die de gangbare astrologie aanreikt.

Astrologisch persoonlijkheidsprofiel volgens de "trek"-methode uit de psychologie. Astrologische Analyse KaradzicBig Five astrologische analyse Extravert, emotioneel stabiel, niet agressief.

astrologische interpretatie: Karadzic, Radovan

De hierna volgende interpretatie van planeetstanden is gebaseerd op het standaardwerk Van Ram tot Vissen van Dr Martin Boot. De meeste verbanden tussen de cosmos en persoonlijke kenmerken zijn gecondenseerd uit subjectieve waarnemingen en zijn nog niet op een wetenschappelijke manier aangetoond. ________________________________________________________________

Deze interpretatie bevat een beperkte keuze uit de geboortehoroscoop. lucht > 40

Leren, praten, denken zijn activiteiten waar u veel belang aan hecht volgens uw horoscoop. Blijft graag op afstand. wat ertoe kan leiden dat u blijft toekijken en niet tot handelen komt. Is in staat compromiseen te sluiten en is afkerig van emotionaliteit.

Uit de combinatie van de stand van de zon en de maan in hun tekens kan men reeds het fundament van uw persoonlijkheid afleiden:

zon in tweelingen & maan in weegschaal

Verfijnd, evenwichtig, artistiek; kan niet tegen dissonanten, vriendelijk, aangenaam, romantisch, sociaal. Behoefte aan rustige omgeving. Vriendschap zeer belangrijk; tactisch, populair, behoefte aan schoonheid. Streeft naar onpartijdigheid. Staat geen polarisatie toe. Intelligent, ordelijk, visie, rechtvaardig. Kan niet tegen routine en details. Besluiteloos, sociaal leven belangrijk. Moeite met gevoel en emotie.

zon conjunct mercurius

Uiterst subjectief. Geeft mensen de indruk dat ze onbelangrijk gevonden worden. Kan slecht luisteren. Egocentrisch. Wil het eerste en het laatste woord hebben en altijd de eerste zijn. Neemt onrijpe beslissingen, en kan moeilijk ongelijk bekennen. Sterk ontwikkelde zelfexpressie. Kan mensen enthousiast maken. Houdt ervan, de lakens uit te delen. Stoutmoedig en arrogant. Interesseert zich niet voor de gevoelens van anderen. Heeft veel nerveuze energie en de dwangmatige neiging om altijd in beweging te zijn. Daardoor ontstaat extreme vermoeidheid. bij tijden geinspireerd. Zoekt feiten.

zon vierkant neptunus

Gemakkelijk te bespelen door de eigen sympatieen en door een beroep op de ijdelheid. Ziet eigen motieven niet en heeft de neiging om zich zelfs een martelaar te voelen wanneer het eigen egoisme wordt nagejaagd. Sympatiek, vriendelijk. Begeerte natuur wordt zeer gemakkelijk geaktiveerd, waarbij de realiteit uit het oog verloren wordt wanneer de doelstellingen eenmaal van hieruit zijn bepaald. Minderwaardigheidsgevoelens, vooral stammend uit de jeugd. Ouders hadden geen begrip van de eigen individualiteit van hem. Dit veroorzaakte een altijd durende emotionele afmatting. Sterk eskapistisch, waardoor de eigen kreative potenties en de grote behoefte om die tot uitdrukking te brengen niet naar buiten komen. Fantaseert of kreeert allerlei omstandigheden waardoor het onvermogen om te slagen kan worden gerechtvaardigd. Kan niet tegen mededinging: ten eerste omdat het eigen vermogen wordt onderschat en ten tweede omdat hij/zij de verantwoording niet op zich kan nemen om iemand te kwetsen. Wil weg van alles wat plicht heet. Voelt zich schuldig om wat hij/zij niet doet. Houdt niet van zichzelf. Wordt zeer gemakkelijk uitgebuit. Moet zich leren terugtrekken wanneer mensen proberen hem/haar uit te buiten.

mercurius in kreeft

Verstand steunt op verleden en ervaring. Goed geheugen en aanpassingsvermogen. Veranderlijk van mening. Intellectueel ontvankelijk, veelzijdig, zet zich graag in voor iets. Leert pas iets als het aanspreekt. Denken draait om vasthouden en moeder.

Vb.: Carl Gustav Jung, Marcel Proust, Simon Vinkenoog.

venus in stier

Zinnelijk, lui. Vriendelijk en correct. Afkeer van veranderingen. Gesteld op goede vormen en soliditeit. Goede verbinding wordt instinctief gevonden. Onderhoudend en materialistisch.

Vb.: Jacques-Yves Cousteau, Salvador Dalí, Rabindranath Tagore, Sir Edward Elgar, Jacques Brel.

Ga voor een uitgebreide interpretatie naar Liefde G Horoscoop

DE ASCENDANT (rijzend teken) De ascendant zegt welke indruk men op anderen wil maken, de uiterlijke persoonlijkheid ("persona") die men wil ten toon spreiden voor anderen. Na de zon en de maan is het wellicht een van de belangrijkste faktoren in de horoscoop.

ascendant in maagd

Overdreven kieskeurig lettend op het eigen uiterlijk. Let op ieder detail om een goede indruk te kunnen maken. Hecht veel belang aan helderheid en hygiene. Maakt een schuwe indruk. Denkt dat weinig mensen hem/haar aantrekkelijk vinden. Netjes. Houdt van orde. Perfektionist(e) met de neiging ook anderen daartoe te dwingen. Kritisch tegenover zichzelf en anderen. Moet takt leren bij het onder woorden brengen van andermans kleine foutjes. Doet dingen alleen wanneer ze een tastbaar doel hebben, niet om de dingen zelf. Houdt van bevallige dingen en mensen die van goede smaak getuigen. Gereserveerd en enigszins koel. Is graag nuttig. Houdt van werken. Bewaart afstand. Kieskeurig, ook in eten en drinken. Oog voor detail. Verliest gemakkelijk de grote lijn uit het oog. Neiging tot zwaarmoedigheid en zelfbeklag. Angst voor denkbeeldige rampen en ziekte. Neiging tot neerslachtigheid en humeurigheid. Is graag en gauw bezorgd. Voorkomend en gedienstig. Houdt niet van verrassingen.

Sterrenbeeld Tweelingen

Andere bekende personen onder het teken Tweelingen en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
  1. Bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict