Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Martien Hermes

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Martien Hermes luidt: Ram Sterrenbeeld Ram zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Martien Hermes

Hij werd geboren op 22 maart 1959 in Goirle om 10:56u. De horoscoop van Martien Hermes vind je hier

Martien Hermes presenteert zich als de bevlogene zoals astrologen steeds doen. Biografie Martien Hermes. Hij is van mening dat de mens gelijk is aan zijn horoscoopstanden. Dat een man dus bij voorbeeld niet getrouwd is met een vrouw maar met een horoscoopstand. Heer 7 bij voorbeeld.

Zijn eerste bevlieging was de Green/Hamaker-astrologie. Dat wil zeggen standaard astrologie aangelengd met half begrepen termen uit de boeken van Jung. Hij noemt dat "therapeutisch". Inderdaad, kenmerkend voor de gemiddelde astroloog. Zonder kennis van zaken je opwerpen als psycholoog en therapeut.

Momenteel in 2010 is deze vorm echter uit de mode en is er een regressie gaande naar de astrologie van voor het ontstaan van het Christendom. De perfecte achterlijkheid dus. Dat is dus nu enige echte volgens onze Martien. Men noemt dat Klassieke astrologie . Wat de twee vormen gemeenschappelijk hebben is dat ze beide een uiting zijn van wat ik de BB-astrologie noem. De eerste B; = Because I Say So en de tweede B= Babbelen en Bazelen.

Heeft hij een specifiek talent voor astrologie; is hij geschikt als astrologische raadgever of moet hij zonodig aandacht trekken en zich presenteren als : "ik ben de eerste, ik ben de enige" in het voetspoor van Dane Rudhyar de Ram en doen mensen eigenlijk niet ter zake? Wat zegt de horoscoop?

Is in de horoscoop het specifiek talent te zien waardoor de persoon zo bekend geworden is?

Wat zegt de horoscoop over Martien Hermes?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die David Cochrane heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen


Betekenis van de getallen

 1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
 2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
 3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
 4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
 5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig


 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  25
 2. Philosophy, politics, education, religion:                68
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         59
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 120
 5. Originality and inventiveness:                            128
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             165
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  112
 8. Sexual excitability:                                      78
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               135
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              137
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 161
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               64
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             116
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          84
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            152
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 127
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             142
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        151
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        137
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         226
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                62
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          93
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               57
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 141
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       127


Samenvatting Volgens deze horoscoop interpretatie heeft Martien Hermes bijzondere talenten op de volgende gebieden:
 1. originaliteit en inventiviteit ( cat 5);
 2. twistziek, ongeduld, beslist en agressie in debat.( cat 6);
 3. toegewijd, gericht op gezin en familie, steunend .( cat 9);
 4. afstandelijkheid, vermogen om zichzelf te relativeren (cat 10 ) ;
 5. lichtvoetigheid, kinderlijke insteek in he leven en gevoel voor humor .( cat 11);
 6. cooperatief, opofferend, passief, escapistisch, niet concurerend. ( cat 15);
 7. loyaal tegenover mensen die hem nastaan. ( cat 16);
 8. Extravert; behoefte aan gezelschap en gezellig, populair. (cat 17);
 9. Behoefte aan afzondering. (cat 18);
 10. Behoefte om bij de club te horen en een bijdrage te leveren aan het geheel. (cat 19);
 11. behoefte aan opvallen, erkenning , complimenten en status.( cat 20) [ extreem ];
 12. behoefte aan avontuur en expansie en afwijken van de gangbare opvattingen (cat 24;
 13. schuld en plichtgevoel. (cat 25).
ontbrekende talenten zijn:
 1. logica, mentale concentratie, wetenschappelijk inzicht en scholing . ( cat 1 ).


Wat zegt deze astrologische interpretatie? De horoscoop geeft het beeld van een man met veel talenten en vol tegenspraken. Als motivatie voor zijn handelen in de wereld geeft de horoscoop aan een extreme behoefte aan opvallen. Zijn interesse in mensen is minder dan gemiddeld. Dat maakt hem niet bepaald geschikt als astrologisch raadgever. Het verklaart zijn afkeer van psychologie wel, maar een astroloog die niets van mensen wil weten is wel een veel voorkomend exemplaar, maar niet geschikt als raadgever. Hij wil opvallen en tegelijk niet afwijken van de groep waartoe hij behoort volgens deze horoscoop interpretatie.

Ik ken Hermes niet en weet dus niet of dit profiel klopt. Maar in de aankondiging van zijn boek over astrologie als ambacht presenteert hij de volgende vragen als echt van belang. In tegenstelling dus tot die verfoeide psychologie.
 1. Wordt mijn hond weer beter?
 2. Krijg ik iets van de erfenis?
 3. Zal het mooi weer zijn op de dag dat ik mijn tuinfeest organiseer?
 4. Krijg ik die baan waarop ik gesolliciteerd heb?
Inderdaad wereldschokkende vragen voor de bekende party en kermisastroloog.

Andere astrologen en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Horoscopen van astrologen
astrologie

Gratis horoscoop
gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict