Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.


Horoscoop patronen

Voor een afbeelding van de Zodiak . zie hier. artikelen over Astrology  en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Astrologie Horoscooppatronen. willen in een oogopslag een samenvatting geven van de belangrijkste thema's in een horoscoop. Er zijn verschillende aanzetten gedaan. Ze berusten echter allemaal op de verdeling in hemisferen. Vandaar bestuderen we eerst de 4 hemisferen en de info die die astrologisch geven.

  1. Hemisferen Noord/Zuid
  2. Hemisferen Oost/West
Ze berusten met name op het werk van de Duitser H C Meier geb 5-4-1905 en Mark Edmund Jones.

Meier noemde de patronen die hij zag figurines. Zijn methode is met name onder Duitse astrologen populair. Hij onderscheidt de volgende typen:
  1. De conjunctie figurine, waarvan er 3 zijn. Er zou weinig spanning bestaan in dit type.
  2. De harmonische, 3 typen. Kenmerk: begaafd, creatief, productief.
  3. Polaire figurines: 2 groepen. De enkelvoudig en de meervoudig polaire. 6 typen. Kenmerk veel spanning, met name bij 2 opposities. Maximale orb 3.2 graden.
centraal begrip in de interpretatie van de figurine is de spanningsheerser, de planeet die in de polaire figurine tegenover de groep andere planeten staat.

YOD

At 23:50 25-1-2003 +0100, you wrote: Hallo,

Ook ik heb een vraag en zou het ontzettend fijn vinden als iemand die eens zou kunnen/willen beantwoorden !

Ik heb een basiscursus astrologie gevolgd. Hier bleek dat ik in het "gelukkige" bezit ben van een zgn. YOD. En wel met de planeten Venus (apex), Jupiter en Saturnus. Tijdens de cursus kreeg ik te horen dat dit letterlijk betekent "Een vingerwijzing van God". In praktijk zou dit betekenen dat ik in mijn leven vele drempels te overwinnen heb. Wanneer deze overwonnen zijn dan zou ik "een doel" bereikt hebben. Eerlijk gezegd vind ik dit nogal vaag. Ik ben druk doende geweest (en nog steeds) om hier meer informatie over in te winnen. Dit lijkt echter een onmogelike opgave. Zowel op internet (astrologiesites) als in de bibliotheek kan ik verder niets vinden over het thema YOD binnen de astrologie.

Het lijkt erop alsof ik de enige ben die hier vragen over heeft ?!?!? - Vanwaar de benaming "Vingerwijzing van God" ? - Wanneer weet je (voor jezelf) dat je het doel (de doelen) bereikt hebt? - Een YOD kun je dus met alle (altijd 3 totaal) hebben; wat zegt het over de drempels die je te nemen hebt wanneer je een YOD hebt met Venus, Jupiter en Saturnus (mijn YOD dus). Geven die specifieke problemen op een bepaalde (of bepaalde) gebieden?

Ik hoop van ganze harte dat u mijn vraag (vragen) kunt/wilt beantwoorden?!


Antwoord 1: Horoscoop Patronen

In de horoscoop worden patronen onderkend, waaraan dan een zekere interpretatie wordt gegeven. De patronen worden verdeeld in belangrijke en onbelangrijke. De YOD hoort bij de onbelangrijke. Dat is een van de redenen dat u er niets over vindt.

Antwoord 2: YOD: De vinger van God in de horoscoop

De Yod wordt genoemd "de vinger van God"; het verhaal van die benaming gaat als volgt volgens de geruchten en geheime analen:

Er was eens een Nederlandse astrologe, die op bezoek was in de Hemel met de prangende vraag: "Wat is toch een Yod?"; God zelf hoorde deze vraag toevallig en zei: "Dat is mijn vinger"; de astrologe dankte God, ging terug naar Amsterdam en schreef een boek waarin ze openbaarde dat de Yod genoemd werd "de vinger van God". Haar uitgever was uitzinnig van vreugde en andere astrologen noemen sindsdien de "vinger van God" ook wel de "vingerwijzing van God".

Overweegt u het volgende: Stel dat iemand zo nodig astrologie in verband met God moet brengen, ligt het dan niet voor de hand om de hele kosmos, zeg de astrologie als geheel, als vingerwijzing van God te beschouwen? Waarom nu net wel dat ene minder belangrijke horoscoop-patroontje? Wordt God dan niet beschouwd als de Schepper van de hele kosmische orde, moest Hij zo nodig zijn vinger in de horoscoop plaatsen op een obscuur punt?

Begrijpt u al hoe het komt dat er alleen maar vage praatjes over de YOD bestaan?

Misschien heeft u meer aan het volgende voorstel: Slaat u na in "Van Ram tot Vissen" wat de twee inconjuncten die de figuur vormen betekenen. U zult daar duidelijke interpretaties vinden. Dan weet u ook wat u kunt gaan aanpakken in uzelf. U vindt Van Ram tot Vissen hier.

Dat verhaaltje over die doelen zou ik maar vergeten als ik u was. Laat u zich ook niet van de wijs brengen of andersinds bang maken door astrologische interessant-doenerij.


Valid XHTML 1.0 Strict