Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Remco Campert

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Remco Campert luidt: Leeuw Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Remco Campert

Hij werd geboren op 28-7-1929 in Den Haag om 15:00u. de horoscoop van Remco Campert zie je hier

Voorbeeld Voorbeeld poezie Remco Campert. Men was blij omdat idereen begereep en kon volgen wat er staat. Hij kreeg de PC Hoofdprijs om de volgende reden:

Het hele poetische oeuvre van Remco Campert overziend, is de jury onder de indruk gekomen van de persoonlijke kroniek van de jaren 1950-1970 die erin is neergeschreven. De hachelijke en belachelijke feiten van deze levensperiode zijn door de dichter onvergetelijk geboekstaafd.

Een uitgebreide bio/bibliografie is te vinden op Remco Campert

Wat aan het werk van Remco Campert ontbreekt is visie, engagement en vooral poezie. In feite zijn zijn gedichten opgeknipte cursiefjes of dagboekaantekeningen, die werden opgetekend in halve zinnen per regel. Men noemde dat destijds een nieuwe vorm. Met vorm als poetisch beginsel heeft dat echter weinig te maken.

Het werk van Campert is eerder een uiting van de Nederlandse behoefte aan commentaar geven, preken en klagen, cynisch op afstand blijven en vooral heel veel ik ben zo belangrijk gedoe.

De echt nieuwe poezie was overigens al vanaf de twintiger jaren te bewonderen in bij voorbeeld de Duitse literatuur.

Is in de horoscoop een specifiek talent te zien waardoor de persoon zo bekend geworden is?

Wat zegt de horoscoop over Remco?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die David Cochrane heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen
 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  30
 2. Philosophy, politics, education, religion:                134
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         10
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 47
 5. Originality and inventiveness:                            66
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             40
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  81
 8. Sexual excitability:                                      72
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               29
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              128
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 113
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               57
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             100
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          63
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            31
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 159
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             61
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        110
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        0
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         217
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                40
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          119
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               97
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 147
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       47


Betekenis van de getallen

 1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
 2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
 3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
 4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
 5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig
Volgens deze horoscoop interpretatie heeft Remco bijzondere talenten op de volgende gebieden:
 1. Filosofie, religie, politiek ( categorie 2)
 2. Emotionele reserve, koudheid van hart, afstandelijkheid, serieusheid ( categorie 10)
 3. Loyaliteit tegenover vrienden en naaste bekenden ( categorie 16)
 4. Extreme behoefte aan opvallen, uitzonderlijk lijken, toejuiching en bemoediging, aandacht, de leider zijn ( categorie 20)
 5. Behoefte aan verandering, expansie en avontuur ( categorie 24)
De volgende talenten ontbreken of zijn laag ontwikkeld volgens de horoscoop
 1. Logica, technische details [ vormgeving ], mentale concentratie, wetenschap ( cat 1 )
 2. Psychologie, literatuur, belangstelling voor mensen ( cat 2)
 3. Poezie, fantasie, fictie ( cat 3 )
 4. Verbale agressie ( cat 6 )
 5. Toegewijd, ondersteunend, gehecht ana gezin en familie ( cat 9 )
 6. Cooperatief, zichzelf op de tweede plaats kunnen zetten ( cat 15 )
 7. Deel uitmaken van een groep. Zich belangeloos inzeten voor anderen, werken van idealen en grotere perspectieven ( cat 19 )
 8. Toegewijd, ondersteunend, gehecht aan gezin en familie ( cat 9 )
 9. Onafhankelijkheid; vermogen om eigen innerlijk te volgen ( cat 21 )
 10. Toegewijd, ondersteunend, gehecht ana gezin en familie ( cat 9 )
 11. Plicht en geweten ( cat 25 )
Astrologie zo toegepast levert het beeld op van iemand die tot elke prijs geeerd wil worden; die geen literair talent heeft in de engere zin van het woord; die cynisch op afstand blijft, zich niet engageert voor welk ideaal dan ook; die zich uitstekend weet te verkopen. De veelheid van huwelijken zijn gemakkelijk terug te vinden in deze schets. En inderdaad hij kreeg de prijs vanwege zijn verstaanbaarheid, niet vanwege uitzonderlijke fictie, poezie of fantasie. En daar is natuurlijk niets mis mee.

Wat mij het meest interesseert, is dat astrologie zo toegepast een scherp inzicht geeft in Remco Campert.

Sterrenbeeld Leeuw

Andere bekende personen onder het teken Leeuw en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Horoscopen Bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict