Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Theo van Gogh

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Theo van Gogh luidt: Leeuw Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Theo van Gogh

Hij werd geboren op 23-7-1957 in Den Haag om 12:07u. en overleed op 2 November 2004 om 8.45u. in Amsterdam [ Linnaeusstraat ], de horoscoop van Theo van Gogh zie je hier

Extreem productief op het gebied van film, toneel en schrijverij. Extreem lastig en agressief. Iemand die voor zichzelf opeiste dat hij alles direct mocht uiten wat er in hem opkwam, maar dat anderen onder grove chantage verbood. Hij noemde dat het vrije woord waar hij zo'n verdedigende ridder van was. Een man die alles geoorloofd vond om zelf op te vallen en die dat anderen zoveel mogelijk belette. Een uitgesproken cynicus bovendien. Hij beweerde bij voorbeeld dat hij aardig was tegen acteurs, omdat ze dan zich dan meer uitsloofden voor hem. Daarnaast had een klein en sentimenteel hartje en verdroeg bij voorbeeld als kind niet dat een verhaal slecht afliep.

Een uitgebreide bio/bibliografie is te vinden op Theo van Gogh

Is in de horoscoop een specifiek talent te zien waardoor de persoon zo bekend geworden is?

Wat zegt de horoscoop over Theo?

Ik geef hier weer wat de gewone astrologie aangeeft. Daarvoor gebruik ik de formules die David Cochrane heeft bedacht om de belangrijkste informatie die astrologen uit horoscopen halen samen te stellen. Ik geef dus niet mijn eigen opvattingen weer. Zo kan ik beter laten zien wat de main stream toepassing van astrologie inhoudt. Bedenk wel dat het hierbij gaat om wat astrologen zeggen, dat is bij lange na niet wat er met astrologie mogelijk is. Om duidelijk te laten zien dat het niet mijn opvattingen zijn laat ik de tekst in het Engels.

Totaal score op de verschillende onderdelen
 1. Logic, technical detail, mental concentration, research:  143
 2. Philosophy, politics, education, religion:                43
 3. Psychology, anthropology, humanities, literature:         120
 4. Poetry, fantasy, fiction:                                 123
 5. Originality and inventiveness:                            62
 6. Argumentativeness and aggressive in speech. Decisive
    and impatient                                             177
 7. Romantic. Need for a mate. Inclination to fall deeply
    in love:                                                  88
 8. Sexual excitability:                                      84
 9. Nurturing, family-oriented, domestic, devotional,
    supportive:                                               31
10. Emotional reserve and aloofness. Personal detachment,
    seriousness:                                              65
11. Child-like exuberance, lightness of mood, and sense
    of humor:                                                 96
12. Impatience, tendency to anger. Fiesty, headstrong,
    aggressive:                                               80
13. Diligent, patient effort. Ability to successfully
    finish tasks:                                             73
14. Dynamic energy, zeal, bursts of energy and effort.
    Love of excitement and thrills. Action-oriented:          59
15. Sacrificing, passive, non-aggressive,
    non-competitive, cooperative, perhaps evasive:            130
16. Loyalty to friends, family, spouse. Intensity of bonding: 106
17. Gregarious, convivial, warm, friendly, outgoing,
    talkative, need to socialize:                             116
18. Need for solitude, quiet, retreat:                        56
19. Need to be part of an organization, company, or
    club. Contributor to group effort:                        132
20. Need to receive recognition, attention, status,
    encouragement. Drive to stand out or be a leader:         263
21. Independent. Difficulty following orders and
    regulations. Loner. Follows own instincts:                20
22. Stubborn, inflexible, tenacious. Dislikes changes
    in routine. Regular and predictable. Specialist:          136
23. Flexible and adaptable. Need for variety. Tendency
    to be indecisive. Eclectic:                               93
24. Expansive. Need to travel and explore. Love of adventure: 18
25. Sense of duty and obligation. Conscience and guilt:       62


Betekenis van de getallen

 1. meer dan 150: een extreem opvallend kenmerk
 2. 125 - 150: een opvallend kenmerk
 3. 75 - 125: een gemiddeld kenmerk
 4. 50 - 75: een minder dan gemiddeld kenmerk
 5. minder dan 50 : ontbreekt of nauwelijk aanwezig
Volgens deze horoscoop interpretatie heeft Theo bijzondere talenten op de volgende gebieden:
 1. Mentale discipline, onderzoek, wetenschap, logica ( categorie 1)
 2. Agressiviteit, ruziezoekend, ongeduldig ( categorie 6)
 3. Wil lid van van een organisatie en een bijdrage leveren aan de groep ( categorie 19)
 4. Extreme behoefte aan opvallen, uitzonderlijk lijken, toejuiching en bemoediging, aandacht, de leider zijn ( categorie 20)
 5. Afkeer van verandering, koppig, voorspelbaar, specialist ( categorie 22)
De volgende talenten ontbreken of zijn laag ontwikkeld volgens de horoscoop
 1. Filosofie, politiek, religie ( cat 2)
 2. Toegewijd, ondersteunend, gehecht ana gezin en familie ( cat 9 )
 3. Onafhankelijkheid; vermogen om innerlijk te volgen ( cat 21 )
 4. Expansiedrang; zin in avontuur en ontdekking ( cat 24)
Astrologie zo toegepast levert het beeld op van een verscheurd iemand die zichzelf zo hard mogelijk overscheeuwt. De beide kanten komen voor de goede verstaander duidelijk naar voren. De onaangename en conflictueuze kant van zijn optreden is goed te vinden evenals zijn behoefte om ten koste van alles op te vallen en tegelijk in een groep te worden opgenomen en aardig gevonden te worden. Zijn onvermogen om zich in religieuze roerselen te verplaatsen eveneens.

Sterrenbeeld Leeuw

Andere bekende personen onder het teken Leeuw en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
 1. Horoscopen Bekende personen
astrologie

Valid XHTML 1.0 Strict