Horoscoop Tristan van der Vlies
Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

horoscoop Tristan van der Vlies

psychologische horoscopen over karakter, liefde, beroep, relatie en je ontwikkeling [ voorspellende horoscoop ].

bekende personen

Ook bekende personen hebben een horoscoop: hier vind je een verzameling .

Sterrenbeeld

Het sterrenbeeld van Tristan van der Vlies luidt: Ram Sterrenbeelden zie hier

horoscopen

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Horoscopen van AstroBoot: diepgaand, helder en to the point, besprekingen van bekende en beroemde personen

horoscoop van Tristan van der Vlies

Hij werd geboren op 8-4-1986 in Amsterdam om 4:54u. de horoscoop van Tristan van der Vlies zie je hier

Levensloop Tristan van der Vlies

De geboortedag is identiek aan die van Erika Sawajiri en Felix Hernadez

Tristan van der Vlies is volgens het persoonlijkheidsprofiel een zeer getalenteerd, zeer agressief iemand, die alles doet om op te vallen. Tegelijk is hij ook extreem altruistisch volgens de gewone astrologie.

Wat zegt de horoscoop over Tristan?Big Five astrologische analyse Extreem extravert, geremd, zwaar neurotisch, extreem agressief, avontuurlijk en geobsedeerd.

. 5 0 5
.-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
extraversie<->introversie:
aktief<->afwachtend <<<<<|
sociabel<->teruggehoudend |>>
risico<->voorzichtig <<<<<|
impulsief<->zelfbeheersing <<<<<<|
expansief<->geremd <<<<<<<<<<<|
verantwoordelijk<->vrijblijvend <<|
emotionaliteit<->stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering <<<<<<<<|
gedeprimeerd<->gelukkig <<<<<<<<<<|
zenuwachtig<->kalm <<<<<<<<<<<<<|
geobsedeerd<->geen-obsessie <<<<<<<|
afhankelijk<->zelfstandig <<<<|
hypochondrisch<->gevoel vanwelzijn <<|
schuldgevoel<->geen-schuldgev. <<<<<<<<<<<<<<<|
ik-gericht<->soepelheid:
agressief<->vredelievend <<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
overheersend<->meegaand |>>>>
ambitieus<->bescheiden <<<<<|
manipulerend<->begrijpend |
avontuurlijk<->behoudend <<<<|
dogmatisch<->flexibel |>>>
astrologische interpretatie: Tristan,

De hierna volgende interpretatie van planeetstanden is gebaseerd op het standaardwerk Van Ram tot Vissen van Dr Martin Boot. De meeste verbanden tussen de cosmos en persoonlijke kenmerken zijn gecondenseerd uit subjectieve waarnemingen en zijn nog niet op een wetenschappelijke manier aangetoond. ________________________________________________________________

Deze interpretatie bevat een beperkte keuze uit de geboortehoroscoop.

Uw intuïtie is sterk ontwikkeld, en het vertrouwen in het leven is bij u dan ook niet kapot te krijgen. Uw vuurkracht laat u toe zaken te ondernemen waar veel energie, idealisme en toewijding voor nodig zijn. "Rust" is een woord dat niet in uw woordenboek voorkomt. Ook de gedachte om rekening te houden met anderen ontgaat u wel eens. "Aktie" is uw parool.

Sterk individualisme; egocentrisch; actief; heeft snel iets door; zet zich door; agressief; neiging om intellect meer te ontwikkelen dan gevoel; ideeen belangrijker dan relaties; alert; enthousiast; onafhankelijk;impulsief; sterk gevoel van eigenwaarde; houdt van kinderen, ongedurig; gevoel voor humor, ruw, eerlijk.

Vb.: Emile Zola, Marlon Brando.

Sterke, onafhankelijke wil. Leiderstalent. Populair Brede visie, niet altijd taktisch. Identificeert zicl met de zaak of de beweging. Niet opportunistisch Gevoel voor dramatiek, overtuigend spreker. Houd van macht, verantwoordelijkheid en publiciteit. Wil de enaringen met anderen delen. Uitgesproken over tuigingen. Voelt zich niet gehinderd door traditie Vindt het leven opwindend. Filosofische kijk op he leven: alles heeft een betekenis. Vat alles positieop. Kan niet tegen besluiteloosheid. Waarheidszoeker. Rusteloze geest. Groot begrip van de menselijke natuur. Verdraagt menselijke fouten, maar niet onoprechtheid. Maakt zich los van onoprechte mensen, zelfs in de liefde.

Strijd tussen verstandslogica en gevoelslogica. Grote ontvankelijkheid voor ideeen van anderen. Verward. Niet sterk in verstandelijk debat. Mediamiek, vriendelijk, goedhartig, neiging tot mystiek. Gevoel voor harmonie en schoonheid, pietluttig. Denken draait om pijn vermijden.

Vb.: Pierre Charles de Baudelaire, André van Duin, Charles Lindbergh.

Zinnelijk, lui. Vriendelijk en correct. Afkeer van veranderingen. Gesteld op goede vormen en soliditeit. Goede verbinding wordt instinctief gevonden. Onderhoudend en materialistisch.

Vb.: Jacques-Yves Cousteau, Salvador Dalí, Rabindranath Tagore, Sir Edward Elgar, Jacques Brel.

Ga voor een uitgebreide interpretatie naar Liefde Horoscoop

Geinteresseerd in nieuwe dingen, maar wil ze op eigen gelegenheid ontdekken. Moeilijk te overtuigen. Houdt er niet van om dingen volgens het oude patroon te doen. Interesse in maatschappelijke en wetenschappelijke problemen. Maakt een onpersoonlijke indruk op anderen. Sterke behoefte aan vriendschap: kent geen verschil in hoog en laag als het om mensen gaat. Kan autoriteit alleen aksepteren wanneer hij/zij overtuigd is dat die volstrekt eerlijk en sportief is. Kalm en beheerst. Bekijkt zaken eerst met de geest. Mentaal, niet emotioneel type. Kan emotionele mensen maar moeilijk verdragen en begrijpen. Kan anderen moeilijk hun eigen opinies laten, wanneer ze van de eigen ideeen omtrent de waarheid afwijken. Innemend, humaan. Zoekt inzicht in het wezen van de mens. Neiging tot eigenzinnigheid en excentriciteit. Eigen, originele kijk op dingen en mensen. Spotlustig; houdt zich van de domme en stelt zo anderen aan de kaak.

Conclusie Hieruit komt niet het beeld van de niets ontziende massamoordenaar naar voren. De gewone astrologie is niet in staat het onderscheid te maken tussen hoogstaande en laag-ontwikkelde individuen.

Er is evenmin een redelijkle verklaring waarom de twee andere beroemdheden van 8-4-1986 wel iets van hun leven gemaakt hebben tot nu toe. Althans niet op grond van deze identieke astrologische standen. Let op De normale manier van verklaren maakt een keus uit de standen die iedereen op die dag gelijk heeft. Men werkt doorgaans niet met geboortetijden in dit soort gevallen.

Sterrenbeeld Ram

Andere bekende personen onder het teken Ram en hun horoscopen die op deze wijze worden besproken
  1. Bekende personen
astrologie

Gratis horoscoop
Onder bepaalde voorwaarden, en dan met name als je een link verwijzing opneemt naar de gratis horoscoop van AstroBoot kun je de klasse uitwerking van de psychologische horoscoop gratis krijgen gratis astrologie en horoscoop

Valid XHTML 1.0 Strict