Wat is een horoscoop

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
Wat is een horoscoop

wat is een horoscoop

flower

De Horoscoop is een visuele weergave van de astrologische informatie . Je kunt het opvatten als een plaatje, maar dat is wat naief. Zie Wat is een horoscoop voor een uitgebreide toelichting.

De uitwerking van de astrologische informatie vereist een uitgebreide scholing op verschillende gebieden. Op de eerste plaats is natuurlijk een uitgebreide scholing in de astrologie vereist. En al naar gelang de soort horoscoop gaat het dan om de westerse horoscoop of de chinese .

Dat is echter maar het begin. Wie iemands karakter wil beschrijven, moet natuurlijk ook een grondige scholing in de psychologie hebben ondergaan. En als het goed is is die scholing verkregen in het kader van de Psychologische astrologie.

Wat is een goede horoscoop[uitwerking]?

Wie een horoscoop bestelt mag de volgende eisen stellen aan de uitwerking:

  • hij moet gaan over concrete zaken.
  • Gesteld zijn in goed Nederlands.
  • hij mag geen astrologische termen bevatten, zeker niet zonder vertaling naar gewoon Nederlands.
Een goede uitwerking maakt tevens duidelijk dat een horoscoop nooit kan bepalen wie je bent.Een horoscoop is namelijk net zoiets als een foto. Het is een momentopname die nooit de totale mens kan vatten.

3 soorten Horoscopen

Inhoudelijk gezien zijn er 3 soorten horocopen:

  1. De Geboortehoroscoop of Karakterhoroscoop . Deze beschrijft niet wie je bent, maar hoe je optreedt. Het is een speciale vorm van een psychologische test, met informatie die in andere testen niet gegeven kan worden. Dr Martin Boot schreef over dit onderwerp het boek Van Ram tot Vissen en geldt als specialist op dit gebied.
  2. Prognose horoscoop Deze beschrijft niet wat er gebeurt, maar de faser in je ontwikkeling. Het is een speciale vorm van ontwikkelingspsychologie die concreet kan aangeven in welke fase van ontwikkeling je nu bent en wat je daardoor te wachten staat. Dr Martin Boot schreef over dit onderwerp het boek Astrologie als Levenshulp en geldt als specialist op dit gebied.
  3. De Liefde- of relatiehoroscoop . Hiervan bestaan 2 typen: de interactie-horoscoop: die beschrijft hoe twee of meer mensen op[ elkaar reageren. Wat ze in elkaar oproepen. En de relatiehoroscoop die beschrijft wat de relatie zelf inhoudt. Dr Martin Boot schreef over dit onderwerp het boek Astrologie en Liefde en geldt als specialist op dit gebied.

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.