Welkom bij de Jaarhoroscoop voor persoonlijke en spirituele groei

Het leven is een doorlopende caroussel van mogelijkheden. Gelegenheden tot persoonlijke ontplooiing en spirituele groei. Wie daar optimaal profijt van trekt, creeert een vol en gelukkig leven.

Hoe achterhaal ik deze mogelijkheden?

1: De blindganger grabbelt in het wilde weg grabbelen uit de caroussel-ton. Dat is mogelijkheid nummer 1. Blind maar wat doen en je loopt vanzelf tegen van alles aan waarmee je dan al dan niet aan de gang kunt gaan. Niet doen wil zeggen: niet leven. Wel doen wil zeggen, vallen en opstaan, maar vooral vallen. Wie dit model volgt, geeft op een gegeven monment de moed op en blijft verder maar liggen.

2: De dart speler maakt van het caroussel een rad van avontuur en gooit pijltjes. Dat is mogelijkheid nummer 2. Denken dat je zelf kunt bepalen wat zich in je leven voordoet; de grote vrije-wilsbeschikker spelen. En zo denken groots en meeslepend te leven. Ik bepaal wat ik aanneem, ik bepaal wat de zin van mijn leven is; ik weet ik weet wat God niet weet. Wie dit model volgt, komt op een gegeven moment tot de ontdekking dat de gevolgen niet zijn wat was gedacht. Wie hoogmoedig blijft vertelt nu op hoge toon rond dat het leven volstrekt zinloos is en dat God niet bestaat. En wie bescheiden geworden is - door schade en schande wijs geworden - zoekt naar bronnen die verder gaan van het tot dan toe gedachte. En een daarvan is:

3: De informatie uit de jaarhoroscoop Daarin komt het volgende aan de orde:
  1. Welke signalen geeft het leven en je ziel het komend jaar op het gebied van spirituele groei?
  2. Hoe ga je daar het meest profijtelijk mee om?


Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:
  • Waar bent u in uw levenscycli 1: In de grote lijn: structureel gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel van uw psyche


Bestellen

U bestelt deze horoscoop via Paypal door op de knop te drukken.

Prijs € 55.=


Contact  |  Site Map  |  Horoscopen