Jungiaanse Astrologie
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Jungiaanse Astrologie

Een bedenkelijke vorm vanb vrij fantaseren over anderen.

Horoscoop en Jung

In een normale horoscoop uitwerking wordt geen aandacht besteed aan de inhoud van Jung's psychologie.

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

Jungiaanse astrologie

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

 
Zoeken op AstroBoot

Jungiaanse Astrologie en Jung zelf

In Astrologie en Jung heb ik laten zien dat Jung zelf geen bijdrage heeft geleverd aan de westerse astrologie. Wel gaf hij aan dat het niet gaat om de fysieke werkelijkheid , maar om een projectie van de menselijke geest. Geprojecteerd worden dan volgens Jung psychische inhouden. Men ziet ze volgens hem om zich heen.

Hiermee staat hij lijnrecht tegenover de gemidddelde astroloog. Die is namelijk van mening dat de constellaties en horoscoopstanden zowel het karakter als de gebeurtenissen in het mensenleven bepalen en beinvloeden. Men kent het gevleugelde woord: de sterren neigen, maar ze dwingen niet. Dat wil zeggen: er gaat een duidelijk waarneembare invloed van de sterren uit.

Jung was niet zo onnozel en staat dus lijnrecht tegenover wat de astroloog meent de waarheid te zijn. Daarbij is zonneklaar dat de opvatting uit de astrologenwereld niet juist kan zijn.

Evenmin heeft Jung enige bijdrage geleverd aan de astrologie zelf. Er kan dus geen sprake zijn van een aparte vorm die men Jungiaans kan noemen. Wat is het dan wel?

BISS-astrologie en archetypen

In zijn boek Astrology and the modern Psyche uit 1976 maakt Dane Rudhyar een keuze uit de ideeen van Jung en past ze toe op de westerse astrologie. Hij geeft daarbij een merkwaardige draai aan het begrip projectie. In plaats van de conclusie te trekken dat een astroloog pas iets over een horoscoop kan zeggen als hij geschoold is in het gebruik van projectie, geschoold in de psychologie dus, trekt hij de conclusie dat de horoscoop enkel en alleen door een astroloog kan worden begrepen. En dat daardoor dus iedere interpetatie geoorloofd is. de astroloog mag erin projecteren wat hij wil en wat hem/haar zo uitkomt. Deze manier van denken bemantelde Rudhyar met het gevleugelde woord: "de horoscoop bevat alleen potentie " en voegde hij eraan toe alleen de astroloog heeft zeggenschap over deze potentie. De persoon van wie de horoscoop is heeft daar volgens Rudhyar geen benul van.

Het spreekt voor zich dat deze opvatting met gejuich werd begroet door het gilde van astros. Zelf paste hij deze opvatting zo consequent toe dat hij horoscopen die hij wilde interpreteren naar zijn hand zette, door eenvoudigweg de geboortegegevens te veranderen als hem dat zo uitkwam in zijn redeneringen. Een praktijk die tegenwoordig algemeen in zwang is. Ik noem dat de BISS astrologie: van Because I Say So.

astrologie

Een tweede manier waarop het gedachtengoed van Jung wordt toegepast ligt in het gebruik van het begrip archetypen. Zonder goede gronden worden door astrologen planeten gelijk gesteld aan de archetypen van Jung. Hoe dat allemaal in elkaar past en waarom welke planeet wat betekent wordt nooit uitgelegd, laat staan via empirische evidentie duidelijk gemaakt. Vanwege de vaagheid van de begrippen is ook hier dus weer alles geoorloofd.

Praktijkvoorbeeld

In haar boek astrologie en psychisch symbool besteedt Hamaker vooral aandacht aan het begrippenpaar animus/ anima van Jung. Ze is zelf geboren bij volle maan. Dat wil zeggen de spanning tussen de zon - die gemakkelijk in dit soort werken animus wordt en de maan om dezelfde redenen anima, is in haar persoonlijkheid volgens de astrologische interpretatie maximaal. Een schitterend voorbeeld van projectie dus: een boek schrijven over je eigen innerlijke spanning tussen zon en maan en dat dan verbergen onder vage kreten als "jungiaans".

Precies dat wat Jung opmerkte: In een horoscoop zie je wat je erin projecteert. Wie een psychologisch probleem niet in het vizier heeft, projecteert dat op iets buiten zichzelf. De horoscoop wordt daar door velen maximaal voor gebruikt.

De psychologie van Jung

De belangrijkste begrippen in de psychologie van Jung zijn extraversie en introversie en de 4 psychische functies. In de astrologische literatuur worden deze begrippen zonder uitzondering foutief gebruikt. Kort gezegd: Jungianse astrologie is nep. Een verkoop-truc. Met een serieuze toepassing heeft het weinig te maken.

`

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids

Valid XHTML 1.0 Strict