kinderhoroscoop

Een kinderhoroscoop wat is dat?

Een kinderhoroscoop is om te beginnen een gewone horoscoop Horoscopen bevatten veel informatie over zowel karakter als levensloop van een persoon. Als de kinderhoroscoop een gewone horoscoop is waarom moet er dan een aparte uitwerking worden gemaakt, kun je niet domweg een gewone horoscoopuitwerking bestellen? Dat kan, maar er is toch probleem.


Waarom een aparte uitwerking van de horoscoop als het om een kind gaat?

 • 1: horoscoop is bedoeld voor de horoscoopbezitter

 • Ethisch gezien mag de uitwerking van een horoscoop alleen tot stand komen via een persoonlijke interactie tussen de bezitter van de horoscoop en degene die hem interperteert. Bij een kinderhoroscoop kan aan deze voorwaarde niet worden voldaan, aangezien een kind niet kan lezen of een horoscoop-consult aanvragen. Het is dan ook onjuist om te spreken van een kinderhoroscoop: welbeschouwd gaat het om een ouderhoroscoop. Een horoscoop die niet gericht is op de horoscoopbezitter maar op iemand anders. Wie een ethische code hanteert als het om horoscopen gaat, die reikt alleen handgemaakte rapporten uit in een persoonlijke interactie.

  Hieruit volgt dat niet kan worden volstaan met de weergave van de gewone betekenis van de horoscoopstanden. De gewone betekenis van de standen moet worden vertaald. Dit is de eerste reden waarom ik een aparte uitwerking maak van een horoscoop als het om een kind gaat.


 • 2: Gewone astrologie is niet gericht op kinderen maar volwassenen

 • Maar er is nog een probleem. Alle horoscoopinterpretaties zijn gericht op volwassenen; wie deze duidingen wil gebruiken zal ze dan ook allemaal moeten herwegen, veel stukken, jazelfs standen weg moeten laten, simpelweg omdat ze geen betrekking hebben op de kinderleeftijd. Het heeft bij voorbeeld weinig zin om over het driftleven of de levensfilosofie te praten voor een kind dat nog geen 12 jaar is; toch zijn juist dit soort aspecten die bij het leven van volwasenenen horen het verst uitgewerkt in de gewone astrologie.

 • 3: de taal van de gewone astrologie is ongeschikt voor de beschrijving van de kinderwereld


 • In het verlengde hiervan ligt dat ook de taal en het begrippenstelsel dat gehanteerd wordt in de gewone astrologe [ zie b.v. mijn boek "Van Ram tot Vissen"] niet passen bij de wereld van het kind en zo zou de ouder al snel het kind gaan meten met de verkeerde maatstaven. Om een paar voorbeelden te geven. Aan kreeftgeborenen wordt toegeschreven dat ze een verzorgende instelling zouden hebben. Afgezien of dat nu waar is of niet, het heeft weinig zin om een kind van nog geen 7 op te voeren als een invoelend moederdier. Aan het teken Leeuw wordt een groot ego toegeschreven en ook hier geldt weer dat dat pas van toepassing is op iemand die volgroeid is, dus juist niet op een kind dat in andere termen beschreven moet worden in verband met het "ego-probleem" van de leeuwgeborene.

  Ofwel: een kinderhoroscoop is van een totaal andere orde dan een gewone. Het vereist een scholing in andere vakken dan astrologie om de juiste keuze te maken. Dat mij dat gelukt is moge blijken uit enkele van de vele positieve reacties die ik heb gekregen op mijn persoonlijke uitwerkingen. Je kunt ze vinden onder het menupunt "reacties".  Sitemap
  l