klassieke astrologie

Klassieke Astrologie

: Recensie van de uitgave BRES 243 over klassieke astrologie. horoscoop
Klassieke astrologie; recensie: lees hier verder
Horoscopen voor 1.30

horoscopen helder en to the point: AstroBoot.
Horoscoop: reactie
At 11-01-2006 11:10 , you wrote:

Onderwerp Re: Betr.: Re: geboortehoroscoop A...
aangezien van de meerdere horoscopen die ik besteld had die van u de enige was die de waarheid op een juiste wijze heeft benaderd ga ik me aanmelden. Tevens zou ik graag voor mezelf een zielshoroscoop willen bestellen.

A.V.


astrologie
Astrologie overzicht
NIEUW: BEZOEK het ASTROLOGIE FORUM als u vragen heeft

Tijdschrift Astrologie Compleet van AstroBoot Horoscopen. Schrijf in op het gratis tijdschrift Astrologie Compleet

Het tijdschrift is breed van opzet en gaat over alle aspecten van de nieuwe astrologie.
Klassieke astrologie

Astrologie als geloof: Hoe astrologen denken: mooi overzicht in het voormalige Bres 243, april/mei 2007.

Bres 243 is gewijd aan de "herontdekking van de klassieke astrologie". Wat dat inhoudt laat ik het beste zien door de meest saillante uitspraken te herhalen van de astrologen die aan het woord komen. Het is tevens een mooi overzicht van hoe astrologen denken en hoe astrologen van de astrologie een geloof maken.

1: Martien Hermes: Astrologie is een wetenschap die alle andere overbodig maakt als je maar de voorschriften uit de middeleeuwen volgt. Planeten zijn er de oorzaak van of iets al dan niet gebeurt. Alle astrologie van na 1700 is modern en maakt de fout zich te baseren op half begrepen astrologische termen. Er zijn drie soorten astrologie: 1: astrologie als levensbeschouwing; 2: Horoscopie: hierin worden astrologische leerstellingen toegepast en teruggevonden 3: Gespreks- of consulttechniek.

Volgens Martien Hermes is voorspellen van de dood mogelijk als je maar de oude technieken beheerst. Therapeutische technieken hebben met het duiden van horoscopen niets te maken: dat duiden is objectief en therapeutische technieken zijn subjectief. De astrologie van voor 1700 gaat over het wezenlijke en onvergankelijke, de astrologie van na 1700 gaat over het accidentele en voorbijgaande en is dus minderwaardig. Dit alles komt voort uit de misvattingen die we te danken hebben aan de verlichting volgens Hermes.

2: George Bode : De astrologie verklaart de ordening van het universum. Dat komt doordat alle dingen van de mens tot het hele universum zijn opgebouwd uit 6 kwaliteiten, namelijk: warm ,koud, droog, vochtig, licht en donker. Volgens Bode zijn de kerngeleerden er nu eindelijk ook achter gekomen dat er 6 elementaire deeltjes zijn waaruit alles is opgebouwd en ook de bijbel laat daar volgens hem geen misverstand over bestaan.

Volgens Bode zijn er 3 stromingen in de astrologie: de klassieke, de psychologische en de structurele. Deze zijn volgens hem alle drie gelijk in het aantal aanhangers. Volgens Bode heeft de mens een vrije wil, maar voegt hij er pseudo-diepzinnig aan toe "er zijn wel grenzen". Astrologie verklaart volgens Bode "het proces dat in het universum gaande is".

3: Steven Birchfield: In de middeleeuwen konden de astrologen bewerken van welk geslacht het kind zou worden, en eveneens kon de astroloog arrangeren dat het kind op de juiste tijd geboren werd. Birchfield vermeldt er nog bij dat "hun opvattingen over conceptie grotendeels waren gebaseerd op de waarneming van planten". Ook wijst hij erop dat de middeleeuwers niet wisten dat er een eitje aan te pas moest komen. Toch is dit de ideale methode, want als dit effectief was, "dan waren onze voorouders ons ver vooruit in medische technologie". Hij is van mening dat er geen onderzoek is gedaan naar deze oude astrologen claims.

4: Jan Diek van Mansvelt houdt een pleidooi om de astrologie te gebruiken om op de juiste tijd te zaaien en te oogsten. Hij beroept zich daarbij op het werk van Rudolf Steiner. van Mansvelt maakt melding van een project waarbij resultaten werden geboekt. Dit project staat onder zijn supervisie, de resultaten die genoemd worden zijn verkrijgbaar via agrikos.nl

5: Elodie Hunting presenteert zich als priester astroloog, ze heeft het spirituele aspect ontvangen omdat ze klaar en rein is. De mens heeft geen horoscoop, maar is zijn/haar horoscoop volgens Elodie Hunting. Haar weten "overstijgt het aardse, emotionele en rationele". De priesterastroloog aldus Elodie Hunting "wil voorbij de persoonlijkheid van de client gaan naar het esoterische gebied waarin absolute vrijheid is."

Voor de samenvatting van de artikelen door Els Speet-Hille, Oscar Hofman en Leo Hunting zie onder deze link ============================================

zelfontplooiing

Algemene inlichtingen over de site AstroBoot