medische horoscoop:

basiscursus opleiding medische astrologie door Dr Martin Boot
medische horoscoop
Zoeken op Astroboot
Zoeken op Astrologie Horoscopen

medische horoscoop

:

basiscursus opleiding medische astrologie

medische horoscoop. Hier volgt een opsomming waar de westerse astroloog naar kijkt in de Horoscoop.

Medische Horoscoop Deel 2 behandelt de betekenis van de tekens van de dierenriem in verband met ziekte en gezondheid volgens de traditionele opvatting.

In deze traditionele opvatting worden de tekens van de dierenriem gezien als aanduiders van lichaamsdelen en lichamelijke functies. Dat wil zeggen ze geven zowel informatie over de Anatomie als de Fysiologie . Door een nauwkeurige vergelijking met wat hierover bekend is en behandeld wordt in de medische wetenschap wordt snel duidelijk wat de waarde van dit gedeelte van de medische astrologie is.

Eerst echter de opsomming van de astrologische leerstellingen per teken. Daarbij moet worden voor ogen gehouden dat het steeds gaat om een teken met het tegenoverliggende teken. Dus Ram met Weegschaal etc.

  • Ram . Weegschaal . wordt geacht een regulerende functie te vervullen: de chemie van het lichaam in balans houden. Zo vallen onder weegschaal de nieren die het bloed zuiver houden. De hersenstam [ Ram ] houdt hart en ademhaling in balans volgens deze opvatting.
  • Stier . Schorpioen . wordt geacht een eliminerende functie te vervullen: het lichaam te zuiveren van afval en gif. Zo vallen onder Stier de keel en mond voor de uitstoot van kooldioxide. De anus en blaas vallen onder schorpioen voor de afvoer van vaste en vloeibare afval- en overbodige stoffen volgens deze opvatting.
  • Tweelingen . Boogschutter . wordt geacht een transport functie te vervullen. Via de vaten het transport van essentiele bestanddelen, bloed en voeding; electronische boodschappen via het zenuwstelesel [ alles Tweelingen]. Of de verplaatsing van het lichaam via de spieren in de bovenbenen: Boogschutter.
  • Kreeft . Steenbok . wordt geacht een structurerende en beschermende functie te vervullen, alsmede opslagplaatsen in het lichaam. Daaronder vallen het skelet, de bescherming tegen vochtverlies en bacteriele infecties via de huid [ alles Steenbok ]. Maag, borsten, buik , blaas, bijbal, vliezen [ hersenvlies etc. ] vallen allemaal onder Kreeft volgens deze opvatting.
  • Leeuw . Waterman . wordt geacht een energetische functie te vervullen: het hart voor de mechanische energie [ Leeuw ] en de oxidatie van de cel en alle chemische processen via Waterman volgens deze opvatting.
  • Maagd . Vissen . wordt geacht een drieledige functie te vervullen: scheiden, assimileren en isoleren. De ingewanden scheiden bruikbare stoffen van afval. De bruikbare worden geassimileerd en als ze de cellen bereiken, geisoleerd volgens het eigen cel-mechanisme. Dit alles valt onder maagd. Een vergelijkbaar proces vindt plaats via het lymfe-systeem dat onder Vissen valt. Als bescherming tegen bacteriele en virus-infecties volgens deze opvatting.


Het belangrijkste voordeel van deze manier van beschrijven van de tekens van de dierenriem is dat ze een dimensie toevoegen aan de algemene astrologische interpretatie. Dit voordeel acht ik groter dan het "medische" aspect.

Voorbeelden

  • Zesde huis. Waterman op de cusp van het zesde huis duidt volgens deze opvatting aan dat er ziektes komen in verband met oxidatieve stress. Vissen: ziektes door bacteriele en virus-infecties. Kreeft ziekten in verband met Maag, borsten, buik , blaas, bijbal, vliezen. Zoals te zien is: dit soort astrologie is een rechttoe-rechtaan plakkerij. Veel waarde heeft het daardoor niet als het gaat om een serieuze diagnose.


Commentaar. Al deze stellingen zijn uitsluitend apodictisch. Afgeleid van een serie dogma's. Ze zijn nooit in de praktijk onderzocht; ze worden alleen herhaald. De bewijsgrond luidt altijd: het staat in de boeken. Er is echter nog een probleem. In die oude boeken staat helemaal niets over alle ontdekkingen die in de medische wetenschap zijn gedaan. Oxidatieve stress bij voorbeeld was de oude heren onbekend. Deze toewijzingen zijn dus niet geoorloofd voor wie zich op de oude boeken wil beroepen. Wie zich daar niet op beroept heeft echter wel de plicht om grondig wetenschappelijk bewijs te leveren voor de juistheid van de toewijzing. Dit bewijs ontbreekt.