medische horoscoop:

basiscursus opleiding medische astrologie door Dr Martin Boot
medische horoscoop
Zoeken op Astroboot
Zoeken op Astrologie Horoscopen

medische horoscoop

:

basiscursus opleiding medische astrologie

medische horoscoop. Hier volgt een opsomming waar de westerse astroloog naar kijkt in de Horoscoop.

Huizen van de horoscoop en gezondheid. Zie ook Huizen van de horoscoop . In de Westerse astrologie wordt naar informatie over ziekte ne gezondheid gezocht in 3 huizen: Het zesde, het eerste en het twaalfde huis. Als volgt:

  • Zesde Huis . Door sommigen genoemd het Huis van gezondheid. Men beweert dat hier de potentiele ziekten en gezondheidsproblemen kunnen worden afgelezen. Let op: net als in de westerse medische wetenschap switcht men onmiddellijk van gezondheid naar ziekte.

    De leer luidt dat die potentiele ziekten worden aangeduid door planeten in het huis en de aspecten met andere planeten. Als er geen planeten in het zesde huis aanwezig zijn, kijk dan naar het teken op de cusp voor het lichaamsdeel en de Heer van het zesde Huis. Bij het teken moet ook het tegenover liggende teken in beschouwing worden genomen volgens de leer.
  • Eerste Huis . Dit huis verbeeldt het lichaam en de toestand ervan volgens de leer. Het staat ook symbool voor het hoofd. Het teken op de cusp van het eerste huis laat dus volgens deze leer de vitaliteit en problemen met het hoofd zien. Let op In dit geval wordt het eerste huis gelijk gesteld aan de ascendant . De ascendant wordt ook opgevat als het geboortepunt.
  • Twaalfde Huis Dit huis wordt genoemd het huis van afzondering en lijden. De leer stipuleert dat het hier gaat om chronische ziekten en gezondheidsproblemen van partners. Dat alles af te lezen aan planeten, de heer van het huis en het teken op de cusp. Ook zouden er verborgen problemen met de gezondheid in staan aangeduid. En natuurlijk ook gezondheidsproblemen die er de oorzaak van zijn dat er afzondering, opsluiting en lijden gaat plaatsvinden.


Voorbeelden

  • Zesde huis. Jupiter: ziekten die te maken hebben met woekering en gewichtstoename. De lever. Dat dan volgens de theorie natuurlijk. Een onaangenaam probleem voor deze theorie is dat Jupiter doorgaat voor het grote goed, het grote heil. Om kanker nu te bestempelen als het grote goed. Anders gezegd met de gewone astrologische theorie is het nodige niet in orde.

  • Eerste huis .De zon in het eerste huis zorgt er volgens de leer voor dat de vitaliteit en de weerstand tegen ziekte flink toenemen. Mars: verwondingen aan het hoofd:littekens. Of ziekten onmiddellijk na de geboorte: hartkwalen bij de zon bij voorbeeld. Allemaal volgens de boeken dan. In de praktijk is er zoals steeds geen fatsoenlijke studie naar gedaan.

  • Twaalfde huis Saturnus hier ziekte die tot verstarring leiden, bij voorbeeld artritis. Pluto: verborgen tumoren, cycsten. Weegschaal op de cusp: problemen met de nieren. Tja, u vraagt, wij draaien.

De andere huizen

Denken speelt een overheersende rol in ieder mensenleven. Wie de oorzaak van ziekten wil opsporen doet er goed aan, te achterhalen hoe iemand denkt. In de gewone astrologie wordt het denken aangegeven door het derde en het negende huis. Er is geen uitgewerkte theorie in de gewone astrologie als het gaat om dit aspect. Dit centrale aspect voor wie holistisch denkt.

Traditioneel worden ook het tweede en het achtste huis in verband gebracht met ziekte en dood. Maar ook hier bestaat geen verdere uitwerking.

Het eind van alle dingen, de gezondheid gedurende de ouderdom en de zaken die tot de dood leiden worden volgens de theorie aangegeven door het vierde huis. Merkwaardigerwijs wordt hier het polaire tiende huis niet meegerekend.

Het zevende huis geeft een beeld van personen bij wie iemand om raad gaat in een een op een relatie: de arts bij voorbeeld. Saturnus hier zou dan duiden op een moeizame, afstandelijke houding of een autoritaire persoon. In de gewone astrologie is de andere kant van Saturnus niet bekend. Uranus, een onbetrouwbare flierefluiter, Mars een agressieve botterik. Enzovoort.

Commentaar. Al deze stellingen zijn uitsluitend apodictisch. Afgeleid van een serie dogma's. Ze zijn nooit in de praktijk onderzocht; ze worden alleen herhaald. De bewijsgrond luidt altijd: het staat in de boeken.