Planeten medisch: de hemellichamen in de medische astrologie

de Planeten medisch gezien door Dr Martin Boot
Zoeken op Astroboot
Zoeken op Astrologie Horoscopen

Planeten medisch

de hemellichamen in de medische astrologie.

Astrologie en gezondheid

Planeten medisch: de astrologische planeten worden als volgt toegewezen aan lichamelijke "systemen"

De algemeen gevolgde opvattingen luiden:

  • Zon : Hart en Bloedsomloop.
  • Maan : Vocht-aspecten van het lichaam, gewoonten.
  • Planeten Mercurius : centraal zenuwstelsel, ademhaling, spraak.
  • Venus : Huid, porien, veneus systeem [ aderen ]; aangename gewaarwordingen en gevoelens.
  • Mars : Spieren en spierstelsel; energie verbruik van het lichaam.
  • Jupiter : Groei en bloedsomloop.
  • Saturnus : Skelet, huid, verouderingsprocessen.
  • Uranus : sympaticus.
  • Neptunus : ruggemerg; medicijnen.
  • Pluto : uitscheidingsorganen.


Uitgebreid [ omstreden ]

Er is nog een veelheid van andere toewijzingen. Ik maak een keus.Astrologisch patroon

Kan men nu zeggen: Neptunus, dus drugs? Het gebeurt, maar het is niet juist. Om de volgende redenen: In iedere horoscoop wordt Neptunus opgetekend. Lang niet iedereen is aan de drugs. Nog los van het feit of de toewijzing van Neptunus aan drugs wel correct is. Er is geen onderzoek gedaan naar de juistheid van deze [ en alle andere ] stelling[en].

Als er geen een op een toewijzing is, is er dan wellicht een patroon in de horoscoop waaruit een ziekte kan worden geconcludeerd? Ook hier luidt het antwoord nee. En wel om dezelfde redenen. Overkoepelend argument is dat het tegen de astrologie zelf ingaat. Astrologie is een taal , geen diagnostisch instrument.

Hoe wel? De gewone westerse astrologie beheerst de basis van astrologisch denken niet. Die basis luidt: holistisch denken: niet losse standen en losse interpretaties van losse standen die geen verband met elkaar hebben. Evenmin een vastliggende combinatie van standen. Tegenwoordig hoort men wel de stelling:

Laat de diagnose door een arts maken dan zal de astroloog vertellen wat de oorzaak van de ziekte is.

Dat is weliswaar slim bedacht, maar het berust op een enorme overschatting van de kunde van een willekeurige astroloog en een beschamend gebrek aan respect voor de medische wetenschap en de begaafde arts.

Een astroloog is geen arts; een astroloog is geen schoenmaker. Wel geldt de spreuk: schoenmaker blijft bij je leest. En al is een astroloog geen schoenmaker, hij zou er toch goed aan doen zich uitsluitend met astrologie en haar honderden onbewezen stellingen bezig te houden. Bij voorbeeld om eens te gaan uitzoeken hoe de stellingen aannemelijk kunnen worden gemaakt via empirisch onderzoek.

Lees ook de volgende Bijdragen over astrologie en westerse geneeskunst elders op Astrologie Horoscopen .