Het nut van astrologie

Waar is het goed voor?
 
image

Astrologie is een taal en het nut van taal is communicatie. De mogelijkheid om je weten tot uitdrukking te brengen.

In de horoscoop reikt de astrologie een model aan waardoor iemand naar zichzelf kan kijken. Het is dus niet zo dat je in horoscopen kunt lezen hoe het is, hoe het leven in elkaar zit of hoe jezelf in elkaar zit.

Nee, astrologie reikt kennis aan die iemand zelf moet toetsen aan de eigen werkelijkheid. Het is een houvast, net zoals een landkaart een houvast is voor iemand die zich wil orienteren in een bepaald gebied. De landkaart is niet het gebied zelf, maar een schematische voorstelling ervan. Wie de kaart kan lezen heeft profijt van een landkaart. Wie de kaart niet kan lezen, komt ook op de bestemming maar wellicht minder gemakkelijk.

Vat op je leven door zelfkennis.

Zelfkennis is belangrijk voor wie effectief wil leven. Wie als een dolleman door het leven wil rennen, heeft geen zelfreflectie of zelfkennis nodig. In dat geval stoot je neus wel en wie weet leer je ervan of raak je zo verslaafd aan het neuzen stoten dat je er gewoon mee doorgaat tot je dood. Hier en alleen hier ligt die zoveel geroemde vrijheid van de menselijke wil.

Er zijn veel mogelijkheden om tot zelfkennis te komen, maar zonder ervaring heeft geen enkele kennis waarde. Je kunt dus daadwerkelijk leven nooit vervangen door kennis. Wie astrologie wil gebruiken als vervanger voor het echte leven, als vervanger voor ervaring, zorgt ervoor dat alle nut verdwenen is. Anders dan dat je jezelf voor de gek houdt. In dit geval is het nut dus dat de persoon in kwestie aan het eind van de rit tot de ontdekking komt dat hij/zij zichzelf in de maling genomen heeft.

Levensprocessen

Ervaring doet iedereen op in het proces dat leven heet. Inzicht in jezelf en de levensprocessen groeit al doende, niet al babbelende. Je kunt de astrologie gebruiken om de levensprocessen te verhelderen, zoals ik b.v laat zien in mijn boek over de midlife crisis.

Bewustzijn en zelfontplooiing

Wie op deze manier met het leven omgaat verkrijgt bewustzijn, een bewuste houding en als wie zo in het leven staat, komt tot zelfontplooiing. Bewustzijn, inzicht, zelfkennis en zelfontpooiing zijn allemaal zaken die iemand alleen maar zelf kan realiseren.

Een ander doet het niet voor je.

Moeilijk? Vergeet het: iedereen kan gewoon gebruik maken van wat hier kant en klaar op je ligt te wachten. Dat is stap een. Je krijgt zo de nieuwste gezichtspunten over jezelf, inspirerend, bemoedigend.

Spiritualiteit: je vrije vlucht op eigen wieken.

Astrologie heeft inderdaad veel te bieden aan wie begerig is om op eigen wieken het avontuur van het leven in te vliegen. Wij reiken hier mogelijkheden aan: de bron van inspiratie voor wie gelooft in het leven en de veerkacht van de mens: dat verstaan wij nu onder spiritualiteit.

Scholingsmogelijkheden

Naast een personlijke horoscoop bieden we ook een ruime keus aan cursussen. Zie daarvoor de afdeling boeken. image

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels kan ik een verdere ontwikkeling hier presenteren.

Aangezien de kern van de esoterische en energetische astrologie de zin van het leven tot onderwerp heeft, ligt het voor de hand de horoscoop te gaan gebruiken voor de centrale onderwerpen waar ieder mensenleven om draait.

Om het antwoord op de volgende vragen dus:
 • Hoe kom ik tot zelfacceptatie?
 • Waar ligt mijn levensmythe?
 • Hoe is de timing in mijn groeiproces? •  
  image

  Levenshulp
  Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik een analysesysteem ontworpen dat bestaat uit de volgende stappen:
 • De astrologische synthese van de horoscoop.
 • De wetenschappelijke analyse op neurotische kenmerken.
 • De samenvatting van beide stappen in een persoonlijkheidsprofiel.


 • Deze informatie dient als voorbereiding voor het levenshulpconsult, c.q. de reeks consulten.
   
  image

  Consult
  Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
   
  image