persoonlijke weekhoroscoop

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
persoonlijke weekhoroscoop
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
persoonlijke weekhoroscoop

Astrologie

flower

persoonlijke weekhoroscoop

Hier boven ziet u een algemene weekhoroscoop. Er is echter nog veel meer mogelijk met astrologie. Op basis van de Geboortehoroscoop kan namelijk ook een uitwerking worden gemaakt die strikt persoonlijk is en slaat op de gebeurtenissen in het hier en nu. Deze uitwerking kan worden gemaakt voor iedereeen die beschikt over de astrologische geboortegegevens. Dat zijn: de geboortedatum, plaats en tijd.

Voorbeeld : de persoonlijke weekhoroscoop voor Dr Martin Boot van zaterdag 4 juni tot donderdag 9 juni 2011.

zaterdag, 04 jun - Martin Boot

1

Vandaag streeft u naar erkenning in het groot. U doet uw uiterste best anderen te be‹nvloeden en te overtuigen. Uw overtuigingskracht is ook sterk vandaag. De kunst is hem niet uitsluitend te gebruiken voor kortzichtig ego‹stische doelstellingen. Doet u dat wel, loopt u b.v. over iemand anders heen, dan pakt dat over een paar maanden in uw nadeel uit. Dit is een ideale dag om iets nieuws te leren, ook leveren gesprekken u vandaag gemakkelijk een diep inzicht in uzelf op, zeker als u zich niet verzet tegen een ongewoon idee over uzelf.

2

De komende tijd staat in het teken van prettige veranderingen. U krijgt er nieuw begrip door en het gevoel dat het leven u nog wat te bieden heeft. Alles waardoor u uw echte innerlijk tot uitdrukking brengt, geeft u nu misschien zelfs spectakulaire gelegenheden. Misschien reiken vrienden u ze aan. Misschien komt u in aanraking met mensen die op een manier leven waar u voorheen geen benul van had. Nieuwe filosofie‰n of technieken om te leven kunnen uw aandacht trekken. Iedere relatie die u begint vanuit deze energie zal daaraan ook bijdragen. Ook oude relaties veranderen in dit opzicht. Wat u in deze periode kunt leren is dat uw leven meer mogelijkheden heeft dan u tot nu toe besefte.

3

Rekent u op veel verrassingen de komende tijd. U zit vol plannen en uw fantasie is gemakkelijk aangesproken. Uw behoefte aan verandering is sterk en het is er ook de tijd voor om veranderingen aan te brengen. Plotseling maakt u kennis met andere vrouwen, waaruit een inspirerende vriendschap kan ontstaan. Als u liefdesbanden aangaat, weet dan dat het slechts van voorbijgaande aard is, hoe inspirerend het er ook uit ziet. U bent nu in een periode van verandering en alles wat u nu tegenkomt hoort bij deze toestand, niet bij de situatie waarin alles weer gesettled is.

4

Uw vertrouwen in de toekomst is groter dan normaaal de komende tijd. U ontdekt hoge idealen in uzelf en ontmoet gulheid. Het is heel wel mogelijk dat u erkenning krijgt en succes heeft door uw optimistische instelling nu. De kunst is wel in de realiteit te blijven. Uw vermogen om anderen te helpen is heel groot nu. Maar ook hier geldt weer: doe het vanuit de realiteit en niet vanuit allerlei onbewuste en onderdrukte frustraties. Veel mensen gaan anderen helpen, omdat ze zo nodig de wereld moeten redden, dat wil zeggen: doordat ze zo enorm hunkeren naar aandacht. Dat loopt verkeerd af. 5

Innerlijk combineert u de komende tijd uw diepste kracht ( uw onbewuste levenskracht ) met uw gewone ego-kracht. U hebt dus veel energie. Het doel van deze periode is, dat u zich u bewust wordt van die enorme energie en dat u hem voor doeleinden gaat gebruiken die uw direct ego‹stische eigenbelang te boven gaan. Direct ego‹stisch eigenbelang gaat namelijk in tegen uw echte kracht. Stelt u zich wel ego‹stisch op dan ontmoet u geweld. Stelt u zich niet ego‹stisch op dan komt u buitengewoon ver. Uw sexualiteit wordt een bron van constante verjonging en energie, uw werk vordert enorm. U gaat diep begrijpen wat het belang is van de mannelijke kant van uw psyche en hoe u er constructief van gebruik kunt maken in uw leven. Blijft u uit op eigen belang dan trekt u geweld aan, eventueel gewelddadige mensen.

zondag, 05 juni - Martin Boot

1

Vandaag valt een test op zelftoegefelijkheid tegenover op de juiste wijze voor jezelf zorgen. Zelftoegefelijkheid is dus centrale probleem vandaag, te veel van alles wat prettig lijkt te zijn. Dit is een subtiele manier van uzelf tekort doen; dus als u vandaag teveel snoept of koopt, zoek dan uit waar u niet tegemoet komt aan uw echte behoeften. Echte behoeften brengen u naar een grotere zelfontplooiing; onechte behoeften brengen u naar gewichtstoename en gevoel van onvrede.

2

Een dag in de cyclus van mentale activiteit als doorgever van uw wezen. Is uw denken in overeenstemming met wie u bent en communiceert u vanuit uw hart en uw wezen, dan hebt u een prima dag. Hebt u twijfels over wie u bent en ontleent u uw zijn aan allerlei voorwaarden dan voelt u spanning en nerveusiteit. Het kan zich ook uiten in helemaal niet openstaan voor de mening van anderen; als dat zo is, ook dan voelt u zich eigenlijk bedreigd en kunt u beter gaan onderzoeken of uw denken en meningen wel van uzelf zijn. Vandaag begint een nieuwe cyclus, waardoor u gemakkelijk het gevoel hebt dat u in het duister tast; tegelijk ook krijgt u extra nieuwe energie om op dit gebied een nieuwe start te maken.

3

Logica en gevoel vormen het probleem of de uitdaging vandaag. Onder woorden brengen van gevoel gaat gemakkelijker dan helder iets logisch uitleggen. Vandaag is het de kunst te communiceren op alle niveaus, niet alleen met woorden en gedachten. U kunt zodoende observeren hoe goed u daarin bent en waar u kunt bijschakelen. Mensen die in een andere stemming zijn dan u vormen daardoor een probleem vandaag. De mogelijkheid bestaat dat u alleen uw eigen standpunt kunt zien. Uw behoefte om te praten over dingen die u persoonlijk raken is groot. Ook zoekt u liever dat wat gemeenschappelijk is dan dat wat mensen van elkaar onderscheidt. Vandaag begint een nieuwe cyclus, waardoor u gemakkelijk het gevoel hebt dat u in het duister tast; tegelijk ook krijgt u extra nieuwe energie om op dit gebied een nieuwe start te maken.

4

Het thema van vandaag is: hoe gaat u om met grenzen in relaties die zich b.v. uiten op het gebied van kleding, genieten, sociale contacten, verfraaiing, kunst. Het kan zich uiten in een sterk spirituele instelling, het gevoel van zielsverbondenheid of een bittere teleurstelling tegenover de liefde omdat partners ook maar mensen zijn en niet beantwoorden aan uw hoge verwachtingen die u aangekweekt hebt. Het kan zich ook uiten in de neiging tot dagdromen, een verhevigd gevoel voor harmonie en schoonheid. Het is geen dag om heldere beslissingen te nemen, zeker niet als het gaat over relaties en geld. 5

Vandaag valt een fase in de cyclus: veiligheid en grenzeloosheid. Veel mensen verlangen grenzeloze veiligheid in hun liefdesleven en blijven zodoende hangen in de eerste levensfase op dit gebied. Mocht dat bij u zo zijn dan voelt u zich vandaag teleurgesteld en zult u wellicht grijpen naar uw beproefde middel: eten of fantaseren. Als u uw gevoelsleven al wat meer op volwassen wijze vorm heeft gegeven, zult u vandaag op een wonderlijke manier onzegbare dingen kunnen communiceren met de persoon van wie u houdt.

maandag, 06 juni - Martin Boot

1

Een fase in de cyclus op de thema's denken/ communiceren en handelen/ego begint. De eerste uiting ervan is: veel mentale en intellectuele energie, wat zich kan uiten in veel werk van dit soort of de neiging tot veel competitie en debat, eventueel bekvechten of helder en duidelijk u eigen standpunt uiteenzetten. Heeft u normaal weinig zelfvertrouwen dan bent u nu geneigd tot geirriteerdheid en vallen over kleine onnozele details. Let erop dat u zich niet identificeert met alles wat u denkt, maar zoek uit of wat u denkt ook werkelijk waarde voor u heeft voordat u begint u te verdedigen. Vandaag is op dit gebied een kritische test; stel bij wat u ontdekt als in uw eigen nadeel, zodat u later effectiever en gelukkiger bent.

U ook?

U ziet het, een zeer uitgebreide verhandeling die over echte dingen van het leven gaat. Hoe uitgebreid het is hangt wel af van de gebeurtenissen die in de horoscoop plaatsvinden. Dat is de ene dag meer dan de andere. Maar de uitwerkingen en interpretaties hebben allemaal hetzelfde niveau. Er zit ook een heleboel werk in. Toch vraag ik voor een dergelijk rapport slechts het symbolisch bedrag van 2.60.

Bestel persoonlijke weekhoroscoop

Voor een overzicht van alle pagina's op astroboot die expliciet over Horoscopen zie onder deze link.

Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.