Praktische Astrologie: de astrologie van je psyche en sociale persoonlijkheid.

Een cursus waarin niet honderden technieken, maar de mens centraal staat? Is dat mogelijk? Praktische astrologie waar in de signalen van de ziel worden gelezen? is dat mogelijk?

Wat zegt de horoscoop?
 
image In deze cursus leer je hoe je zelf de algemeen beoefende astrologie, die de exoterische astrologie wordt genoemd, je eigen maakt. De centrale begrippen in de Praktische astrologie luiden: karakter en daarmee direct verbonden zelfkennisDeel 2: Persoonlijkheidskenmerken
De cursus behandelt gebeurtenissen en persoonlijkheidskenmerken


Deze worden behandelt in 2 aparte reeksen lessen. Hier stel ik de lessen die gaan over de persoonlijkheid voor.


Karakter en Zelfkennis

Met deze twee begrippen zie je direct op welk gebied zich de gewone astrologie bevindt: het gebied van de psychologie. De cursus praktische astrologie is dus een cursus praktische psychologie. Zowel de psychologie als de psychiatrie houden zich bezig met de psyche, dat wil zeggen de menselijke persoonlijkheid in al zijn diepten. De menselijke psyche kent een bewuste en een onbewuste kant, zoals werd ontdekt door met name Freud.Vereist dat niet een heleboel ingewikkelde techniek? Het antwoord luidt:

 1. Als het om astrologie gaat, kun je twee dingen doen. Je verschuilen achter techniek en er zo niet uitkomen.
 2. Direct de horoscoop als orakel gebruiken en jezelf serieus nemen.
Het eerste antwoord leidt tot niets. Het tweede antwoord leidt tot zeer veel. De voorwaarde is dat iemand wil groeien en juist leert omgaan met astrologie .

 


Psychologische astrologie

De informatie die we hier geven vind je in deze vorm nergens anders.
 
image De cursus Astrologie/ Praktische Psychologie leert je hoe je in de horoscoop je karakter vindt en dat van de mensen om je heen. Je leert tevens hoe je dat beschrijft in heldere taal, maar veel meer nog laat de cursus zien hoe je dat doet in je eigen woorden.

In 12 lessen kun je dus in je eigen woorden in heldere taal zonder astrologen-jargon voor iedereen duidelijk beschrijven wat er in de horoscoop staat op de onderdelen die in deze cursus worden behandeld. Daarvoor heb je mijn persoonlijke garantie.

In deze praktijkgerichte cursus leer je voor iedereen de volgende vragen beantwoorden: Wat zegt je horoscoop over:
 1. Hoe word je blij en gelukkig?
 2. Hoe reageer je op je levenservaringen?
 3. Waar richt je je denken bij voorkeur op?
 4. Hoe trek je het gemakkelijkst gunsten en liefde aan?
 5. Waar voel je je het gemakkelijkst aangevallen?
 6. Waar ga je het gemakelijkst over je grenzen?
 7. Waar kun je het meest bereiken via de weg van vallen en opstaan?
 8. Waar ligt je kern van genialiteit?
 9. Waar liggen je illusies?
 10. Op welk gebied vertoon je dwangmatig gedrag?
Je ziet: serieuze vragen en behoorlijk diepgaand. Ik geef je per les exact aan hoe je concrete antwoorden in een horoscoop achterhaalt op al deze vragen, voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. En zeg nu zelf: Als je deze vragen in heldere taal kunt beantwoorden maak je een diepgaande horoscoop met als inhoud praktische psychologie.

Onderwijsvorm: De cursus bestaat uit 12 e-mail lessen. In de eerste les leer je een horoscoop berekenen, dan volgen 10 lessen met de aangegeven onderwerpen en de laatste les kun je besteden aan het stellen van vragen tot slot. Ook geeft de laatste les aan hoe je eventueel na verloop van tijd nog antwoorden op andere vragen uit de horoscoop kunt leren beantwoorden.

Kosten. De cursus Astrologie/ Praktische psychologie is onderdeel van de gratis opleiding.

Deel 1 van de cursus praktische astrologie gaat over Gebeurtenissen voorspellen in de astrologische praktijk .

Maanbewustzijn

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Kenmerk van het maanbewustzijn is dat het zich strikt houdt aan de overlevering. Het benadrukt de ancienniteit van de astrologie. Het spoort tegenspraken niet op en vat een kritische benadering op als bedreiging.

Ook zognaamde critici met dit bewustzijn opereren vanuit eenzelfde kader. Te denken valt daarbij aan de "sceptici" en de "wetenschappelijke" astrologen die de uitspraken van astrologen opvatten als de inhoud van de astrologie zie hier: astrologie en kritiek.

Kortom: alles wat met zelfstandigheid en zelfstandig denken te maken heeft valt buiten het maanbewustzijn.

Deze vorm van bewustzijn is de algemeen geaccepteerde, niet alleen in de astrologie, maar evenzeer in de wetenschap, de politiek, de religie. Kortom alles waarbij groepen betrokken zijn.

 
 
 

geavanceerd