Persoonlijkheidsleer in astrologie

Betrouwbare Horoscoop Horoscopen voor 1.30


Wat zegt de Persoonlijkheidsleer in astrologie over de psyche, de persoonlijkheid en het karakter van de mens, en wat is het verband met de inzichten uit de psychologie?

Met name deze laatste vraag is nieuw. Normaal gaat de astrologische literatuur ervan uit dat de astrologische formules om de mens te beschrijven genoeg zijn, ja ver superieur aan wat de psycholoog te bieden heeft. Een heel merkwaardig en niet te onderbouwen standpunt.

Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Persoonlijkheidsleer van de astrologie


artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Het belang van Persoonlijkheidsleer in de astrologie
Het beste en meest ontwikkelde deel van de astrologie is een soort "primitieve" psychologie. Ik noem dat primitief omdat aan de astrologische persoonlijkheidsleer geen goed geordend systeem ten grondslag ligt.

stap 1: Persoonlijkheid

In de astrologie wordt niet aangegeven wat iemands persoonlijkheid is. Wel wordt geclaimd dat de horoscoop een trefzekere beschrijving geeft van "wie je bent". Wie wil bestuderen wat astrologie als persoonlijkheidstheorie waard is, zal moeten beginnen met te vertellen wat dat is.

Men definieert persoonlijkheid doorgaans als een reeks eigenschappen die zich uiten in specifieke gedragingen. De psychologie heeft deze vage notie verder ontwikkeld door er twee eisen aan toe te voegen:
  1. De eigenchappen moeten onderscheidende waarde hebben: ze moeten niet overlappen
  2. De eigenschappen moeten het unieke, de constante in het gedrag, van een bepaalde persoon aangeven. Anders gezegd ze moeten mensen van elkaar onderscheiden

Centrale vragen in de persoonlijkheidsleer

De volgende vragen moeten worden beantwoord in een consistente theorie
  1. Wat is iemands wezen?
  2. Wat is identiteit?
  3. Hoe kan het dat iemand steeds verandert en toch dezelfde blijft?
  4. Waarin verschillen mensen van elkaar?
In de astrologische literatuur ken ik geen enkele publicatie die de vragen 2 en 3 aan de orde stelt, laat staan beantwoordt. Vraag 1 wordt beantwoord met "de zon in de horoscoop" en vraag 4 wordt op dezelfe manier beantwoord, namelijk met de verwijzing naar de sterrenbeelden. "Persoonlijkheid" wordt ook regelmatig gekoppeld aan de ascendant maar Dean/Mather merken daar terecht over op dat dit "is misleading and without empirical support" [ p 118 ].

De enige serieuze studie over deze vorm van astrologie defineert persoonlijkheid als: "what a person is like" [ Dean/Mather; Recent advances in natal astrology, p 118]. Een nietszeggende opmerking eigenlijk. En dan te bedenken dat het hele boek bijna uitsluitend gaat over uitspraken die astrologen doen over iemands karakter etc.

In de praktijk zijn beide antwoorden van de populaire astrologie onhoudbaar gebleken. Om de volgende redenen
  1. Iemands wezen kan niet een enkel punt uit de horoscoop zijn. Dat gaat namelijk in tegen de astrologische theorie zelf.
  2. De sterrenbeelden zijn samengesteld uit 4 elementen en 3 kwaliteiten. Het gaat om 12 sterrenbeelden. Daaruit volgt dat ze elkaar moeten overlappen. De 4 vuurtekens hebben allemaal het element vuur gemeenschappelijk bij voorbeeld. Ze zijn dus wat dat betreft gelijk en onderscheiden zich niet van elkaar. Met een eenvoudig voorbeeld: een Ram, een Leeuw en een Boogschutter zal iedere vorm van kritiek opvatten als een persoonlijke belediging, c.q. aanval op de eigen persoon.


astrologie persoonlijkheidsleer Stap 2: Heeft astrologie niets te bieden? Zeker en vast heeft astrologie iets te bieden op dit terrein. Een horoscoop geeft zeer veel informatie over iemands persoon. Het probleem hierbij luidt dat niet is vastgesteld wat correct is en wat niet in de astrologische literatuur.

Voordeel hiervan is dat iedere aanpak die goed doordacht is, de nodige informatie oplevert. Reden voor mij om een serie testen op te stellen. Testen niet in de trant van de psychologische, statistisch gevalideerde "vak"test, maar onderzoek dat informatie verzamelt en ordent. Een voorbeeld daarvan is de typologie die ik heb opgesteld aan de hand van horoscoopfactoren. Daaruit kwamen 6 typen, die in een enquete als herkenbaar werden bevestigd. Een horoscoop kan meer dan een type aangeven.

De vraag is daarbij dus: welke info geeft een horoscoop? Niet Is de astrologie de ultieme persoonlijkheidsleer? Deze vraag is namelijk even onnozel als onzinnig. Het probleem van ":data finding" is nog niet eens opgelost als het over astrologie gaat. Ik vind het leuk om daar een bijdrage aan te leveren, een bijdrage die ik dan in publicaties en mijn praktijk weer kan inzetten.


Een tweede serie onderzoeken die ik doe betreft de vraag: In hoeverre laat een horoscoop dingen zien die ook uit andere disciplines bekend zijn? Enneagram-informatie, de oude temperamentenleer die door verschilende psychologen nieuw leven is ingeblazen, de behoefte hierarchie van Maslow, de Big Five, om een paar voorbeelden te noemen.

  1. temperamentenleer
  2. Big Five en Astrologie

Valid XHTML 1.0 Strict